17.10.2008 Anne-Maria Marttila - PowerPoint PPT Presentation

17 10 2008 anne maria marttila n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
17.10.2008 Anne-Maria Marttila PowerPoint Presentation
Download Presentation
17.10.2008 Anne-Maria Marttila

play fullscreen
1 / 11
17.10.2008 Anne-Maria Marttila
115 Views
Download Presentation
bayle
Download Presentation

17.10.2008 Anne-Maria Marttila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 17.10.2008 Anne-Maria Marttila Rajat ylittävä prostituutio, kriminalisointikeskustelu ja prostituutioon kohdistuvat asenteet Suomessa Transnationell prostitution, kriminaliseringsdebatt och attityder till prostitution i Finland Yhteiskuntahistorian laitos, Helsingin yliopisto / Institutionen för samhällshistoria, Helsingfors universitet

 2. Prostituutio SuomessaProstitution i Finland • Ei valtakunnallista kartoitusta / Ingen nationell kartläggning Arvioita laajuudesta / Några uppskattningar av omfattning:

 3. Rajat ylittävä prostituutio SuomessaTransnationell prostitution i Finland

 4. Prostituutiotarkoituksessa tapahtuva ihmiskauppa Människohandel för sexuella ändamål 1.8.2004 → Yksi tuomio / Ett domslut Tunnistamiskynnys korkealla Rekvisitet för högt Ihmiskaupan ja törkeän parituksen välinen raja Gränsdragningen mellan människohandel och grovt koppleri Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ennustamattomuus Oförutsägbarheten hos hjälpsystemet för offer för människohandel

 5. Prostituutioon kohdistuvat asenteet Suomessa / Attityder till prostitution i Finland • Haavio-Mannila, Kontula & Kuusi 2001: Hyväksytkö valtion kontrolloimien bordellien perustamisen? / Godtar du statliga bordeller?

 6. Prostituutioon kohdistuvat asenteet Suomessa / Attityder till prostitution i Finland • Tasa-arvobarometrit / Jämställdhetsbarometrar 2004 & 2008 Hyväksytkö, että mies ostaa seksiä prostituoidulta? Godtar du att en man köper sex av en prostituerad?

 7. Seksin oston kriminalisointikeskustelu Suomessa / Diskussion kring kriminalisering av sexköp i Finland Tasa-arvonäkökulma: • Kannattajat - tasa-arvoa rakenteellisella tasolla Prostituutio on rakenteellinen ongelma. Yhteiskunta, jossa miehet voivat maksusta käyttää naisia seksuaalisen halunsa tyydyttämiseen, on syvästi epätasa-arvoinen. [--] Seksin osto ei ole perusoikeus, ihmisten ruumiillinen koskemattomuus on. (Naisunioni 29.5.2006). • Vastustajat – yksilöiden perusoikeudet Seksipalveluiden ostamisen kriminalisointi nähdään (tasa-arvo)ideologisesti paljon tärkeämpänä kuin yksittäisten prostituoitujen konkreettiset kokemukset epätasa-arvosta [--] Tasa-arvo ei toteudu, jos ideologisesti oikeana tai tärkeimpänä ongelmana nähdään jokin muu asia kuin ihmisen itsensä kokema ongelma. (Seksialan liitto Salli 22.5.2006)

 8. Seksin oston kriminalisointikeskustelu Suomessa / Diskussion kring kriminalisering av sexköp i Finland Ett jämställdhetsperspektiv: • Försvararna - jämställdhet på strukturell nivå Prostitution är ett strukturellt problem. Ett samhälle där män kan betala för att använda kvinnor för att tillfredställa sina sexuella behov är djupt ojämställt. [--] Sexköp är ingen grundläggande rättighet – det är däremot kroppslig integritet. (Kvinnosaksförbundet Unionen 29.5.2006). • Motståndarna – individuella rättigheter Kriminalisering av sexköp ses (jämställdhets)ideologiskt som mycket viktigare än enskilda prostituerades konkreta erfarenheter av ojämställdhet [--] Man uppnår inte jämställdhet om man inte ser de problem som människor upplever själva som ett ideologiskt riktigt eller viktigt problem. (Seksialan liitto Salli 22.5.2006)

 9. Paritus / Koppleri9 § (24.7.1998/563 • Törkeä paritus / Grovt koppleri9 a § (9.7.2004/650)

 10. Järjestyslaki / Ordningslag (27.6.2003/612) • Ulkomaalaislaki / Utlänningslag 148 § (30.4.2004/301) Käännytysperusteena seksuaalipalvelujen myyminen / Säljandet av sexuella tjänster som utvisningsmotivering ~ 150 per år → 2005

 11. Ihmiskauppa / Människohandel3 § (9.7.2004/650) 2005: 2 2006: 2 • Törkeä ihmiskauppa / Grov människohandel3 a § (9.7.2004/650) 2006: 1