funktionshinderspolitiken
Download
Skip this Video
Download Presentation
Funktionshinderspolitiken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Funktionshinderspolitiken - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Funktionshinderspolitiken. Uppföljning, utveckling och aktuellt. R ätt håll. Myndigheten för delaktighet konstaterar att strategin har effekt. Vissa strategiska myndigheter har förstärkt sitt arbete. Flera myndigheter fortsätter framåt i en måttlig takt. Positiv utveckling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Funktionshinderspolitiken' - bayard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken

Uppföljning, utveckling och aktuellt

r tt h ll
Rätt håll
 • Myndigheten för delaktighet konstaterar att strategin har effekt.
 • Vissa strategiska myndigheter har förstärkt sitt arbete.
 • Flera myndigheter fortsätter framåt i en måttlig takt.
positiv utveckling
Positiv utveckling
 • Medier, it och kultur

Stadig ökning av textning och tolkning i både public service och TV4.

Mycket hög delaktighetinom it-området.

 • Individuella stöd

Många är väldigt nöjda med sina LSS-insatser.

Väntetiderna kring individuella stöd minskar.

blandade resultat
Blandade resultat
 • Transportområdet går långsamt. Det återstår att åtgärda ca 1300 av de planerade busshållplatserna till 2021.
 • Fordonens användbarhet ökar och samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter ställer krav i upphandling av bussar.
 • Fler får arbete.
 • Andelen med funktionsnedsättning ökar på Arbetsförmedlingen.
kolla l get uppf ljning av kommunernas arbete
Kolla läget – Uppföljning av kommunernas arbete
 • Stora variationer mellan kommuner och mellan områden inom kommuner.
 • Mest arbete inom utbildning och fysisk tillgänglighet.
 • Inom utbildningsområdet använder 75% av kommunerna FN-konventionen i sitt arbete.
 • kollalaget.mfd.se
barn och unga med funktionsneds ttning
Barn och unga med funktionsnedsättning
 • Det går att lyssna på barn och unga med funktionsnedsättning!
 • Brister i barns inflytande och delaktighet.
 • Små möjligheter att påverka skolan.
 • Skillnader i hinder relaterat till funktionsnedsättning.
samordning
Samordning
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreder förutsättningarna för ett utvecklingsarbete för förstärkt samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
 • SKL redovisar den 31 december 2014.
fortsatt utredningen av tolktj nst
Fortsatt utredningen av tolktjänst
 • Uppdragsbeskrivning om fortsatt utredningen av tolktjänst inom vissa samhällsområden bereds.
 • Tolkanvändarorganisationerna har beretts möjlighet att lämna synpunkter.
 • Interdepartemental arbetsgrupp inom Regeringskansliet ska bl.a. se över och lämna förslag i frågor som rör en samlad administrativ ingång för tolktjänstbeställningar, tydliggörande av huvudmäns ansvar att erbjuda tolktjänst samt hur tillgången till tolktjänst i arbetslivet kan förbättras.
hj lpmedel
Hjälpmedel
 • Proposition antagen av riksdagen.
 • Rätten till inflytande förtydligas i lagen.
 • Nya uppdrag aviseras.
 • Ny informationstjänst på vårdguiden 1177.se
slide10
Dialog med Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 31 mars-1 april, 2014 – fortsatt arbete
 • Concluding observations.
 • Översättning.
 • Beredningsarbete med berörda enheter.
 • Spridning av information.
 • Återrapportering implementering i rapport 2019.
ad