دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
Download
1 / 60

دوره آموزشي آشنائي با مفاهيم معماري سازماني - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات). دوره آموزشي آشنائي با مفاهيم معماري سازماني. (سمينار اول). کلیات و مفاهيم اوليه. معرفي ابزارهاي معماري سازماني. فرايند معماري سازماني. آشنائي با چارچوبهاي معماري سازماني. آشنائي با مفاهيم پايه معماري سازماني. اهداف دوره.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'دوره آموزشي آشنائي با مفاهيم معماري سازماني' - bayard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني(كميته فني معماري اطلاعات)

دوره آموزشي آشنائي با مفاهيم معماري سازماني

(سمينار اول)

کلیات و مفاهيم اوليه

معرفي ابزارهاي معماري سازماني

فرايند

معماري سازماني

آشنائي با چارچوبهاي معماري سازماني

آشنائي با مفاهيم پايه معماري سازماني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


اهداف دوره

 • آشنائي با ساختار مديريتهاي ارشد فناوري اطلاعات در سازمانهاي مدرن

 • آشنائي با مفاهيم پايه معماري سازماني

 • آشنائي با چارچوبهاي معماري سازماني

 • آشنائي با فرايند معماري سازماني

 • آشنايي با ابزارهاي معماري سازماني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


آشنائي با وظايف و مسئوليتهاي مديريت ارشد فناوري اطلاعات

 • معرفي مديريت ارشد فناوري اطلاعات

 • ماموريت مديريت ارشد فناوري اطلاعات

 • جايگاه سازماني «مديريت ارشد فناوري اطلاعات»

 • ساختار سازماني «مديريت ارشد فناوري اطلاعات»

 • مدير ارشد فناوري اطلاعات

 • مهارتهاي لازم براي شغل «مدير ارشد فناوري اطلاعات»

 • اشتباهات مهلك يك «مدير ارشد فناوري اطلاعات»

 • پرسش و پاسخ

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معرفي مديريت ارشد فناوري اطلاعات

 • «مديريت ارشد فناوري اطلاعات» به مجموعه يا واحدي سازماني اطلاق ميشود كه عهده دار كليه مسئوليتهاي مربوط به بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمانها مي باشد.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


انتظارات افراد از سيستمهاي اطلاعاتي يك سازمان:

 • دسترسي به داده ها در هر زمان و هر مكان با فرمت مناسب

 • قابليت سازگاري با تغييراتي كه در حوزه ماموريتهاي سازماني رخ ميدهد

 • داده هاي دقيق و همخوان

 • اشتراك گذاري داده ها در سطح سازمان

 • هزينه هم در آنها لحاظ شده باشد

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


ماموريت مديريت ارشد فناوري اطلاعات

 • ماموريت «مديريت ارشد فناوري اطلاعات» در يك كلام عبارتست از:فراهم ساختنِ اطلاعات با كيفيت براي كساني كه به آنها نياز دارند

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


جايگاه سازماني «مديريت ارشد فناوري اطلاعات»

 • امروزه «مديريت ارشد فناوري اطلاعات » جزو مديريت هاي عالي سازمان محسوب شده و زير نظر مستقيم رياست سازمان يا يكي از معاونتهاي مرتبط با برنامه ريزي يا مالي فعاليت ميكند. «مدير ارشد فناوري اطلاعات» كه مسئوليت مجموعه را بر عهده دارد جزو مديران عالي سازمان و هيئت تصميم گيري سازمان به حساب مي آيد.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


ساختار سازماني «مديريت ارشد فناوري اطلاعات»

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


مدير ارشد فناوري اطلاعات: فناوري اطلاعات»

 • مديران ارشد فناوري اطلاعات با داشتن اطلاعاتي در هر دو حوزه فناوري و ماموريتهاي سازمان، انتخاب مناسبي براي رهبري تحولات بزرگ سازماني هستند.

 • امروزه مديران ارشد فناوري اطلاعات جزو مديران ارشد سازمان به حساب مي آيند.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


مهارتهاي لازم براي شغل «مدير ارشد فناوري اطلاعات»

 • توانائي استخدام، توسعه مهارتها و حفظ افراد با كارائي بالا و حرفه اي در حوزه فناوري اطلاعات

 • دانش كافي در رابطه با امكانات و روشهاي بكارگيري فناوري اطلاعات

 • قابليت ايجاد و مديريت تغيير

 • مهارتهاي ارتباط جمعي

 • مهارتهاي مديريتي

 • مهارتهاي ارتباط فردي

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


مهارتهاي لازم براي شغل «مدير ارشد فناوري اطلاعات»

 • درك صحيح از سازمان

 • تجربه لازم در انطباق فناوري با منافع و اهداف سازمان

 • داشتن دانش و تجربه در حوزه خاصي از صنعت

 • رهبري

 • قابليت دنبال كردن رويكردهاي جهاني در فناوري اطلاعات

 • داشتن تجارب جهاني يا بين المللي

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


اشتباهات مهلك يك مدير ارشد فناوري اطلاعات

 • اختصاص وقت بيش از حد براي جلسات

 • بيش از حد راهبردي كار كردن

 • بيش از حد درگير كارهاي اجرائي شدن

 • جذب حداكثر بودجه

 • پاسخ مثبت دادن به هر درخواستي

 • پاسخ منفي دادن به هر درخواستي

 • تصور اينكه مديريت سازمان براي هميشه ماندگار خواهد بود

 • تصور اشتباه در رابطه با معماري و امنيت

 • عدم توجه به مهارتها و امكانات واقعي مجموعه

 • عدم توجه به تغييرات سازماني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


مسئله چیست؟ فناوري اطلاعات

 • طرح تكفا بعنوان نخستين گام از حركت بسوي دولتي الكترونيكي نيازمند ضوابط، روشهاي مدون، و استانداردهائي است كه بايد از طرف كليه سازمانهاي دولتي رعايت شده و يكپارچگي و تعامل پذيري لازم در تمام سطوح و جنبه هاي «فناوري اطلاعات و ارتباطات» را فراهم نمايد

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


راه حل چیست؟ فناوري اطلاعات

 • در طي دهه اخير متدولوژي ها و روشهاي مدرن برنامه ريزي و معماري سيستمهاي اطلاعاتي ايجاد شده اند كه بصورت كلي «برنامه ريزي معماري سازماني» خوانده ميشوند. در اين روشها بر اساس استراتژي هاي ماموريتي، نيازمنديهاي ماموريتي، مدلهاي كاركردي، و رويكردهاي جهاني اقدام به معماري داده ها، برنامه هاي كاربردي(سيستمهاي اطلاعاتي)، و تكنولوژي هاي مورد نياز شده و در نهايت با ارائه طرحهاي اجرائي و انتقالي وارد مراحل پياده سازي و راه اندازي ميشوند

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماری سازمانی فناوري اطلاعات

 • «معماري سازماني» مجموعه ايست از نقشه هاي فني، نمودارها، و مستنداتي كه به منظور تعريف ماموريتها، اطلاعات لازم جهت انجام ماموريتها، فناوري هاي مورد نياز جهت انجام ماموريتهاي فوق، و فرايندهاي انتقالي لازم جهت راه اندازي فناوري هاي جديد در پاسخ به تغييرات ماموريتها، بكار گرفته ميشود. «معماري سازماني» شامل معماري وضع موجود، معماري وضع مطلوب، و يك طرح انتقالي است.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


عمارت وينچستر: نمونه اي از يك عدم معماري

 • تعداد اطاقها: 160

 • هزينه ساخت: 5.5 ميليون دلار

 • مدت ساخت: 38 سال (1884-1922)

 • تعداد درها: 467

 • تعداد درهائي كه بجائي باز نمي شود: 950

 • تعداد پنجره: 1257(10000قطعه شيشه)

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


حقايق جالب ِعمارت وينچستر... معماري

 • تعداد طبقات: 2

 • تعداد آسانسور: 3

 • تعداد راه پله: 40

 • سيستم گرمائي: بخار، هواي داغ، بخاري

 • تعداد بخاري ها: 47

 • تعداد دودكش: 17

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبرد

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبردِ درازمدت

 • عدم وجود نقشه فني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبردِ درازمدت

 • عدم وجود نقشه فني

 • عدم توجه به نيازمنديهاي واقعي

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبردِ درازمدت

 • عدم وجود نقشه فني

 • عدم توجه به نيازمنديهاي واقعي

 • زمان غيرمعقول

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبردِ درازمدت

 • عدم وجود نقشه فني

 • عدم توجه به نيازمنديهاي واقعي

 • زمان غيرمعقول

 • هزينه غيرمعقول

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبردِ درازمدت

 • عدم وجود نقشه فني

 • عدم توجه به نيازمنديهاي واقعي

 • زمان غيرمعقول

 • هزينه غيرمعقول

 • حضور نسلهاي مختلفي از سبكها و سيستمها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نكات مربوط به عمارت وينچستر معماري

 • عدم وجود راهبردِ درازمدت

 • عدم وجود نقشه فني

 • عدم توجه به نيازمنديهاي واقعي

 • زمان غيرمعقول

 • هزينه غيرمعقول

 • حضور نسلهاي مختلفي از سبكها و سيستمها

 • غيرقابل توسعه

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


توجه به يك واقعيت معماري

 • اگر زيرساختها و سازه بلوكهاي سيستمهاي اطلاعاتي اغلب سازمانها را با معادلهاي ساختماني آن جايگزين كنيم، دقيقاً به عمارتهائي نظير وينچستر خواهيم رسيد. عماراتي كه هر چند هزينه و زمان زيادي جهت ايجاد آنها صرف شده است، ولي چون بر اساس معماري معيني بنا نشده اند، اثربخشي لازم را ندارند.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري چيست؟ معماري

 • معماري يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم كه نشان دهندة ساختارِ اجزاء آن، ارتباط بين آنها و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان باشد.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري... معماري

 • معماري مجموعه اي است از نقشه هاي فني.

 • هر نقشه فني شامل توصيفِ جنبه خاصي از سيستم است.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري... معماري

 • براي توصيف جنبه هاي مختلف معماري از يكسري مدل استفاده ميشود.

 • هر مدل از علائم، قواعد نحوي، و معنائيِ خاصي پيروي ميكند كه استاندارد و شناخته شده است.

 • از مدلها ميتوان براي توصيف اجزاء يك سيستم، ارتباط بين آنها، و غيره استفاده كرد.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


خصوصيات معماري معماري

 • معماري ميتواند براي توصيفِ سيستم(هاي) موجود، يا سيستم(هائي) كه قرار است در آينده ساخته شود به كار رود.

 • معماري هم شامل توصيفهاي ساختاري و هم رفتاري يك سيستم است.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


خصوصيات معماري... معماري

 • مجموعه نقشه هاي فني كه جهت توصيف يك معماري بكارگرفته ميشوند، بايد قابل درك توسط طراحان و سازندگان بوده و كاملاً مطابق با نيازمنديهاي مشتري تهيه شده باشند.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


خصوصيات معماري... معماري

 • توصيف هاي معماري بايد قابل اجرا باشند. بنابر اين يكي از بخشهاي معماري طرحي است بنام طرح اجرائي كه شامل منابع لازم، زمان بندي، هزينه ها، و سازماندهي اجرائي معماري است.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


كجا معماري لازم است؟ معماري

 • عواملي كه ميتوانند معماري را الزامي كنند:

  • ابعاد بزرگ

  • پيچيدگي زياد

  • نيازمندي خاص

  • طول عمر زياد

  • انعطاف پذيري در برابر تغييرات

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


كجا معماري لازم است؟ معماري

 • عواملي كه ميتوانند معماري را الزامي كنند:

  • ابعاد بزرگ

  • پيچيدگي زياد

  • نيازمندي خاص

  • طول عمر زياد

  • انعطاف پذيري در برابر تغييرات

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


كجا معماري لازم است؟ معماري

 • عواملي كه ميتوانند معماري را الزامي كنند:

  • ابعاد بزرگ

  • پيچيدگي زياد

  • نيازمندي خاص

  • طول عمر زياد

  • انعطاف پذيري در برابر تغييرات

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


كجا معماري لازم است؟ معماري

 • عواملي كه ميتوانند معماري را الزامي كنند:

  • ابعاد بزرگ

  • پيچيدگي زياد

  • نيازمندي خاص

  • طول عمر زياد

  • انعطاف پذيري در برابر تغييرات

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


كجا معماري لازم است؟ معماري

 • عواملي كه ميتوانند معماري را الزامي كنند:

  • ابعاد بزرگ

  • پيچيدگي زياد

  • نيازمندي خاص

  • طول عمر زياد

  • انعطاف پذيري در برابر تغييرات

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري سازماني چيست؟ معماري

 • سازمانهاي امروزي موجودات پيچيده اي هستند كه توصيف فني جنبه هاي مختلف سيستمهاي اطلاعاتيِ آنها نيازمندِ به كارگيري معماري خاصي است كه معماري سازماني خوانده مي شود.

 • معماري سازماني ميتواند به منظور توصيف وضعيت موجود (معماري وضع موجود) يا وضعيت مطلوب (معماري وضع مطلوب) به كار رود.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


لزوم معماري سازماني معماري

 • دلايل اصلي معماري سازماني:

  • تجربه موجود در ساير رشته هاي مهندسي

  • پيچيدگي روز افزون سازمانها

  • تغييرات پيشرانهاي ماموريتي

  • تغييرات پيشرانهاي فناوري

  • لزوم دنبال كردن تغييرات سازماني توسط سيستمهاي اطلاعاتي

  • تغييرِ نقش سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي در سازمانها

  • نياز به استانداردهاي ملي در توصيف سيستمها

  • نياز به تعامل پذيري در سطح درون سازماني و برون سازماني

  • دولت الكترونيك

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


مهندس سيستم معماري

طراحي

سيستم

انتخاب يك چارچوب

تعريف يك

ماموريت

شامل

معمار

شامل

كارفرما

شامل

شامل

برنامه نويسي سيستم

ثبت نيازمنديها

ايجاد معماري مناسب

برنامه نويس

مقايسه نقش معمار، طراح و برنامه نويس

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


خصوصيات معمار معماري

 • نگرش معمار، كلان و جامع بوده از توجه زياد به جزئيات خودداري مي كند.

 • براي بيان ايده ها و طرحها از مدلها استفاده ميكند.

 • خصوصيات، رفتار، و نحوه ارتباط اجزاء سيستم را بخوبي مي شناسد.

 • با تركيب مناسب اجزاء، موفق به طراحي سيستم مورد نظر مي شود.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


خصوصيات معماري سازماني معماري

 • وجود اجزاء غير فيزيكي

  • اطلاعات، فرايندها، جايگاههاي سازماني، قوانين، روشها، و ...

 • وجود روابط پيچيده بين اجزاء

  • روابط انساني، فرهنگ سازماني، عادات فردي، و ...

 • نياز به انعطاف پذيري بالا

  • سرعت تغييرات بالا، نيازمند به اجزاء با قابليت استفاده مجدد.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري سازماني معماري

 • محتويات معماري سازماني شامل توصيفهاي متني،‌ نمودارها و ماتريسها، طرحهاي انتقالي، و استانداردهاست.

 • به خروجي هاي معماري سازماني، محصول معماري نيز گفته ميشود. دو نوع محصول داريم:

  • محصولات ضروري

  • محصولات پشتيبان

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري سازماني... معماري

 • توصيف هاي متني:

  • راهبردهاي ماموريتي

  • تشريح ماموريتها

  • استانداردهاي فني

  • فرمهاي مورد استفاده

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري سازماني... معماري

 • نمودارها و ماتريسها

  • نمودارهاي مختلف:

   • نمودار سازماني

   • نمودار ارتباط موجوديت

   • نمودار فرايند

   • نمودار فعاليت

   • نمودار نظريه مفهومي عمليات

   • نمودار شبكه

  • ماتريسها:

   • ماتريس موجوديت - فرايند

   • ماتريس سيستم - سيستم

   • ...

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري سازماني... معماري

 • طرحهاي انتقالي

  • طرح انتقالي شامل يك فرآيند گام به گام براي انتقال از معماري وضع موجود به معماري مطلوب باشد.

  • طرح انتقالي شامل سيستمهاي موجود، سيستمهاي آتي و سيستمهاي مياني بوده و نحوه انتقال بين آنها را مشخص ميكند.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


محتويات معماري سازماني... معماري

 • استانداردها

  • استانداردهاي فناوري

  • استانداردهاي امنيتي

  • استانداردهاي مدل داده

  • استانداردهاي ارتباطي

  • استانداردهاي ذخيره داده

  • استانداردهاي تهيه پشتيبان

  • واژه نامه مشترك

  • ...

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


انواع معماري معماري

 • بسته به اينكه معماري در چه حوزه يا موضوعي از سازمان انجام شود. مي توانيم معماري هاي مختلفي داشته باشيم.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري معماري

ماموريتها

معماري داده ها

معماري سيستمهاي اطلاعاتي

معماري فناوري

انواع معماري...

 • انواع معماري سازماني عبارتند از:

  • معماري ماموريتها

  • معماري داده ها

  • معماري سيستمهاي اطلاعاتي

  • معماري فناوري

 • همه معماريهاي فوق تحت تاثير راهبردهاي ماموريتي و فناوري اطلاعات سازمانها هستند.

 • به موارد فوق لايه هاي معماري نيز اطلاق مي شود.

راهبردها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري معماري

ماموريتها

معماري داده ها

معماري سيستمهاي اطلاعاتي

معماري فناوري

انواع معماري...

 • معماري ماموريتها

  • بالاترين سطح معماري سازماني به حساب مي آيد.

  • هدف اين معماري، شناسائي و توصيف حوزه هاي ماموريتي، خطوط ماموريتي، و وظايف سازماني است.

  • مدل مرجع ملي: مدل مرجع ماموريتها

راهبردها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري معماري

ماموريتها

معماري داده ها

معماري سيستمهاي اطلاعاتي

معماري فناوري

انواع معماري...

 • معماري داده ها

  • دومين سطح از معماري سازماني محسوب ميشود كه به منظور توصيفِ سرفصلهاي اطلاعاتي، مدلهاي منطقي داده ها، و مدلهاي فيزيكي داده ها بكار ميرود.

  • مدل مرجع ملي: مدل مرجع داده ها

راهبردها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري معماري

ماموريتها

معماري داده ها

معماري سيستمهاي اطلاعاتي

معماري فناوري

انواع معماري...

 • معماري سيستمهاي اطلاعاتي

  • سومين سطح از معماري محسوب شده و به منظور توصيف فرايندهاي كاري، سيستمهاي اطلاعاتي، برنامه هاي كاربردي، و روشهاي تعامل سيستمها به كار مي رود.

  • مدل مرجع ملي: مدل مرجع سرويسها

راهبردها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري معماري

ماموريتها

معماري داده ها

معماري سيستمهاي اطلاعاتي

معماري فناوري

انواع معماري...

 • معماري فناوري

  • آخرين سطح از معماري محسوب شده و شامل مدلهاي مرجع فني ، و استانداردهاي فني است كه بايد در سطح سازمان(يا دولت) رعايت شوند.

  • مدل مرجع ملي: مدل مرجع فني

راهبردها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


معماري معماري

ماموريتها

معماري داده ها

معماري سيستمهاي اطلاعاتي

معماري فناوري

وابستگي هاي انواع معماري

 • معماري ماموريتها، پايه ايست براي معماري داده ها

  • چه داده هائي براي حمايت از ماموريتهاي سازمان لازم هستند؟

 • معماري داده ها، پايه ايست براي معماري سيستمهاي اطلاعاتي

  • چه سيستمهائي براي مديريت داده هاي فوق لازم هستند؟

 • معماري سيستمهاي اطلاعاتي، پايه ايست براي معماري فناوري ها

  • چه فناوريهائي جهت حمايت از فناوريهاي فوق لازم است؟

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


رهيافت معماري سازماني در حل مسئله

 • معماري سازماني قادر به ارائه توصيفهاي لازم از تمام جنبه ها و ديدگاههاي سازمان است.

 • معماري سازماني به منظور توصيف جنبه هاي مختلف يك سازمان از يكسري مدل استفاده ميكند.

 • معماري سازماني قادر به ارائه توصيف هائي براي ديدگاههاي مختلف است.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


كاربردهاي معماري مسئله

 • دستيابي و توسعه مقاصد و اهدافي كه در برنامه راهبردي فناوري اطلاعات سازمان ارائه شده است.

 • وسيله اي براي برنامه ريزي

  • توسعه فناوري اطلاعات سازمان

  • آموزش

  • مالي

 • فراهم نمودن زمينه هاي تعامل پذيري و يكپارچگي سيستمها

 • فراهم ساختن امكان انواع تحليلهاي مديريتي

 • ارزيابي و اصلاح فرايندهاي كاري

 • ارزيابي و سنجش كارائي

 • پيش بيني و برنامه ريزي تغييرات

 • ارزيابي هزينه ها

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


نتايج معماري مسئله

 • بهبود فرايندهاي كاري

 • ايجاد نظامي يكدست و قابل مقايسه در توصيف سيستمها

 • تعامل پذيري

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات

تعيين چشم انداز و اهداف ماموريتي

مطالعه تطبيقي

برنامه ريزي معماري سازماني

تعيين نيازمنديهاي راهبردي

ايجاد معماري وضع موجود

تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات

اجراي معماري سازماني

ايجاد معماري وضع مطلوب

جلب نظر مديريت عالي، سازماندهي و تعريف فرآيند معماري سازماني

پياده سازي معماري سازماني

ايجاد طرحهاي انتقالي

و فرآيندهاي بروز رساني

ارزيابي و به روز رساني معماري سازماني

استفاده از فرايند معماري سازماني

فرايند معماري شامل سه فاز اصلي برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات، برنامه ريزي معماري سازماني، و اجراي معماري سازماني است.

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات

 • شامل تعيين چشم اندازها، و اهداف ماموريتي؛ مطالعه تطبيقي؛ تعيين نيازمنديهاي راهبردي؛ تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات

برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات

تعيين چشم انداز و اهداف ماموريتي

مطالعه تطبيقي

برنامه ريزي معماري سازماني

تعيين نيازمنديهاي راهبردي

ايجاد معماري وضع موجود

تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات

اجراي معماري سازماني

ايجاد معماري وضع مطلوب

جلب نظر مديريت عالي، سازماندهي و تعريف فرآيند معماري سازماني

پياده سازي معماري سازماني

ايجاد طرحهاي انتقالي

و فرآيندهاي بروز رساني

ارزيابي و به روز رساني معماري سازماني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


برنامه ريزي معماري سازماني اطلاعات

 • شامل جلب نظر مديريت عالي؛ سازماندهي مديريتي؛ تعريف فرايند معماري سازماني؛ ايجاد معماري وضع موجود؛ ايجاد معماري وضع مطلوب؛ ايجاد طرحهاي انتقالي؛ تعريف فرايندهاي بروز رساني معماري

برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات

تعيين چشم انداز و اهداف ماموريتي

مطالعه تطبيقي

برنامه ريزي معماري سازماني

تعيين نيازمنديهاي راهبردي

ايجاد معماري وضع موجود

تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات

اجراي معماري سازماني

ايجاد معماري وضع مطلوب

جلب نظر مديريت عالي، سازماندهي و تعريف فرآيند معماري سازماني

پياده سازي معماري سازماني

ايجاد طرحهاي انتقالي

و فرآيندهاي بروز رساني

ارزيابي و به روز رساني معماري سازماني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


اجراي معماري سازماني اطلاعات

 • شامل نهائي سازي معماري وضع مطلوب؛ نهائي سازي طرحهاي انتقالي؛ پياده سازي معماري سازماني؛ ارزيابي و بروز رساني معماري سازماني و طرحهاي انتقالي

برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات

تعيين چشم انداز و اهداف ماموريتي

مطالعه تطبيقي

برنامه ريزي معماري سازماني

تعيين نيازمنديهاي راهبردي

ايجاد معماري وضع موجود

تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات

اجراي معماري سازماني

ايجاد معماري وضع مطلوب

جلب نظر مديريت عالي، سازماندهي و تعريف فرآيند معماري سازماني

پياده سازي معماري سازماني

ايجاد طرحهاي انتقالي

و فرآيندهاي بروز رساني

ارزيابي و به روز رساني معماري سازماني

دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني (كميته فني معماري اطلاعات)


ad