slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodický list PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodický list

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Metodický list - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Metodický list. Šikana, domácí násilí a sexuální zneužívání jsou závažné problémy dnešní doby. Je potřeba o nich hovořit. Tento materiál uvádí pouze základní pojmy, znaky, formy, cituje právní normy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metodický list


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodick list
Metodický list

Šikana, domácí násilí a sexuální zneužívání jsou závažné problémy dnešní doby. Je potřeba o nich hovořit.

Tento materiál uvádí pouze základní pojmy, znaky, formy, cituje právní normy.

Navoďte atmosféru shlédnutím krátkého videa. Ptejte se žáků na jejich názory, jestli se s některými problémy setkali a jak by je řešili.

ikana
Šikana

Slovo šikana (je převzato z francouzského chicane)Znamená „zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování, byrokratické lpění na liteře předpisů“ .

Častěji ho však známe jako fyzické a psychické omezování či týrání jednotlivce v kolektivu.

 • Krátké video
ikana1
Šikana

Znaky šikany:

 • Nerozhoduje věk ani sociální skupina.
 • Vyskytuje se v rodině, v zaměstnání, v armádě.
 • Zaměřuje se na neoblíbené jedince.
 • Je prováděna různými způsoby.
 • Následky si s sebou nesou všichni zúčastnění.
 • Objevuje se v uzavřených kolektivech z nichž nelze beztrestně vystoupit (např. škola, armáda, vězení).
ikana2
Šikana

Podstata a rysy:

 • psychická podoba (více u žen)
 • fyzická podoba (více u mužů)

Vnější znaky:

 • záměrnost jednání
 • nepoměr sil mezi agresorem a obětí
 • opakování
ikana3
Šikana

Aktéři šikany - agresor:

 • starší
 • fyzicky vyspělejší
 • jednotlivec nebo skupina
 • zakomplexovaný
 • nedostatek sebevědomí
 • nejistý
ikana4
Šikana

Aktéři šikany - oběť:

 • většinou jedinec
 • handicapovaný vzhledově, fyzicky, sociálně
 • rasově odlišný
 • úzkostný
 • národnostně odlišný
 • odlišný vyznáním
 • odlišný chováním
ikana5
Šikana

Formy:

 • ignorování oběti
 • izolace oběti
 • pomlouvání
 • zesměšňování
 • vyhrožování
 • udílení příkazů
 • vydírání
ikana6
Šikana

Formy:

 • krádeže
 • poškozování věcí
 • fyzické násilí
 • sexuální obtěžování (verbální až znásilnění)
 • kyberšikana
ikana7
Šikana

MŠMT definuje šikanu jako:

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžováníaž zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.

ikana8
Šikana

Prevence a řešení školní šikany:

 • dozory
 • prevence
 • práce s obětí
 • práce s agresory
 • práce se žáky – osvěta, mravní výchova
 • spolupráce s rodiči a institucemi
 • drogový preventista, školní psycholog

Foto – archiv školy

dom c n sil
Domácí násilí

Je násilí mezi osobami sobě blízkými, kteří žijí ve společné domácnosti.

Formy:

 • fyzické
 • psychické
 • sexuální
dom c n sil1
Domácí násilí

Znaky:

 • dochází k němu v soukromí
 • těžko lze rozpoznat

Legislativa:

Podle § 199 trestního zákoníku může být posouzeno jako trestný čin.

(Sazba 0,5 – 4 roky, nepodmíněně).

sexu ln zneu v n
Sexuální zneužívání

Pohlavní zneužíván je v teminologii trestního práva trestný čin.

Jedná se o pohlavní styk nebo jiné pohlavní zneužívání osoby ve věku pod stanovenou hranici. (V ČR pod 15 let).

Dále pohlavní zneužití osoby mladší 18 let nebo osoby svěřené jeho dozoru.

sexu ln zneu v n1
Sexuální zneužívání

Kauzy většinou známých osobností:

 • katoličtí duchovní v USA
 • Michael Jackson
 • sbormistr Bohumil Kulinský
 • sochař Pavel Opočenský
sexu ln zneu v n d t
Sexuální zneužívání dětí

Formy:

 • dětská pornografie
 • dětská prostituce

Pedofilie – je nemoc řazena mezi poruchy sexuální preference. Osoba s touto poruchou je zaměřena na děti jako oběti sexuálního zájmu.

sexu ln obt ov n
Sexuální obtěžování

Jedná se nevhodné a urážlivé chování se sexuálním podtextem, které dotčená osoba vnímá jako nežádoucí.

Nejčastěji se může vyskytovat na pracovišti ve vyšších typech škol.

sexu ln obt ov n1
Sexuální obtěžování

Formy:

 • psychický nátlak
 • materiály zobrazující ženy nebo muže jako sexuální objekty
 • nevhodné komentáře se sexuálním podtextem
 • lechtivé vtipy
 • sexuální návrhy
 • obtěžující e-maily, sms, telefonáty
 • fyzický kontakt
sexu ln obt ov n2
Sexuální obtěžování

Jak se zachovat?

 • hovořit o svém problému
 • nepřistoupit na chování dotyčné osoby
 • požádat dotyčného, aby toho nechal
 • požádat o změnu působiště (pracoviště)
 • podat stížnost
 • vyhledat pomoc odborníka
sexu ln n tlak
Sexuální nátlak
 • Od 1. ledna 2010 je to trestný čin.
 • Dopustí se ho ten, kdo jiného přiměje k pohlavnímu styku, k obnažování nebo podobnému chování a zneužije přitom jeho závislosti, bezbrannosti nebo svého postavení a vlivu.
rada na konec
Rada na konec

Jednejte, braňte se proti šikaně, domácímu násilí nebo sexuálnímu obtěžování při prvních náznacích a nenechte je dojít do závažnějších stádií.

Pomozte těm, kteří se ocitnou v problémové situaci.

zdroje
Zdroje
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 275/2000 – 22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
 • http://cs.wikipedia.org
 • http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-resit-problem-sikany-a-sexualniho-obtezovani
 • http://www.youtube.com/watch?v=JHaoREKV_Ig