IONKROMATOGRÁFIA segédanyag - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IONKROMATOGRÁFIA segédanyag PowerPoint Presentation
Download Presentation
IONKROMATOGRÁFIA segédanyag

play fullscreen
1 / 2
IONKROMATOGRÁFIA segédanyag
169 Views
Download Presentation
bat
Download Presentation

IONKROMATOGRÁFIA segédanyag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IONKROMATOGRÁFIA segédanyag

  2. IONKROMATOGRÁF FELÉPÍTÉSE KATIONOK ELVÁLASZTÁSA: ANIONOK ELVÁLASZTÁSA: adagolószelep 2. pumpa 3.minta 1. Eluens (mozgófázis) pl. HCl, HNO3 pl. NaHCO3, Na2CO3, NaOH Szeparator (elválasztó oszlop): ionok elválasztása 4. Szepa- rator KATIONCSERÉLŐ : ANIONCSERÉLŐ : R−SO3−H+ +LiClR−SO3−Li++ H+Cl− NaCl Na+ NH4ClNH4+ CaCl2 Ca2+ R−NH3+HCO3− + NaFR−NH3+F−+ NaHCO3 NaClCl− NaNO3NO3− Na2SO4SO42− Szupresszor (kioltó) oszlop: eluens vezetőképességének „elnyomása” ANIONCSERÉLŐ : KATIONCSERÉLŐ : 5. Szup- resszor eluens eluens R−SO3−H++ NaHCO3 H2O + CO2 NaCl HCl NaNO3..HNO3… R−NH3+OH− + HCl H2O LiCl LiOH NaCl…NaOH… 6. detektor Detektor:az elválasztott ionok vezetőképességét méri (nem méri az eluens vezetőképességét!) 7. rekorder I. oszlopkromatográfia: 1. klasszikus, 2. GC, 3. HPLC, 4. ionkr. II. rétegkromatográfia : 1. papírkr. 2. vékonyrétegkr.