Erasmus etwinning bei etwinning galimyb s
Download
1 / 34

ERASMUS+, eTwinning bei eTwinning + galimybės - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

ERASMUS+, eTwinning bei eTwinning + galimybės. G. Sudniutė. Švietimo mainų paramos fondas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ERASMUS+, eTwinning bei eTwinning + galimybės' - bat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erasmus etwinning bei etwinning galimyb s

ERASMUS+, eTwinning bei eTwinning+ galimybės

G. Sudniutė


Vietimo main paramos fondas
Švietimo mainų paramos fondas

 • Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos Komisijos (EK) ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. 

 • Fondas administruoja daugiau nei 50 įvairiausiu veiklų, kurios aktualios tiek moksleiviams, tiek senjorams, tiek darželiams ar mokykloms, tiek aukštojo mokslo ar kitoms su švietimu susijusioms institucijoms.

 • Fondo teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ir įvairios asociacijos, verslo ar nevyriausybinės organizacijos, kitos struktūros, siekiančios tobulinti savo veiklos sritį ar kelti darbuotojų kvalifikaciją.

 • Šalia Mokymosi visą gyvenimą programos, kuriai priklauso Comenius, Leonardo daVinci, ErasmusirGrundtvig paprogrames, Fondas administruoja ir kitas švietimo programas ar iniciatyvas. Viena iš tokių – Šiaures ministrų tarybos finansuojama Nordplus programa. Nuo 2010 m. Fondas taip pat įgyvendina du Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus. 


Vietimo main paramos fondo administruojamos programos
Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos


Ka 1 asmen mokymosi mobilumas
KA 1 ASMENŲ MOKYMOSI MOBILUMAS

 • Iki/mokyklinio ugdymo sektoriaus Pavienių asmenų mobilumo veikla suteikia galimybes mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo institucijų darbuotojams dalyvauti mokymuose ir/arba įgyti profesinės patirties užsienyje. Veiklos tikslai:

 • Tobulinti mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo institucijų personalo žinias ir įgūdžius (užsienio kalbų žinias, IKT ir t.t.);

 • Pasiūlyti profesinio tobulėjimo užsienyje galimybes.

  Šios veiklos tikslas – didinti besimokančiųjų praktikos galimybes, mokymąsi darbo vietoje užsienyje, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai integracijai į darbo rinką; tobulinti profesinio mokymo specialistų profesines ir/ar pedagogines žinias bei įgūdžius. 


Ka 2 strategin s partneryst s projektai
KA 2 Strateginėspartnerystėsprojektai

Erasmus+: Strateginėspartnerystėsprojektai – daugiašaliaiprojektai, skatinantysaktyvųšvietimoirmoksloinstitucijų, įmonių, pilietinėsvisuomenėsorganizacijų, valdžiosinstitucijųbendradarbiavimąįvairiuoseekonominiuosesektoriuose, siekiantkurtiinovacinesaukštoskokybėsmokymoirmokymosipraktikas, skatintiinstitucijųmodernizavimąirnaujovesvisuomenėje.

Iki/mokykliniougdymosektoriausStrateginėspartnerystėsprojektųtikslas – įgyvendintieuropiniųstrateginiųdokumentų, tokiųkaip „Europa 2020“ bei „Švietimasirmokymas 2020“, bendruosiusprioritetus:

 • gerintijaunųžmonių, kuriemsgresiamokyklosnebaigimas, pasiekimus;

 • tobulintijaunųžmoniųnepakankamusbendruosiusgebėjimus;

 • stiprintiankstyvojovaikųugdymoirpriežiūroskokybę;

 • stiprintimokytojųprofesineskompetencijas, keltijųkvalifikaciją.

  Iki/mokykliniougdymosektoriausStrateginėspartnerystėsprojektųuždaviniai – kurti, perkeltiirįgyvendintinaujovesmokyklose, vietinėsirregioninėsvaldžios, mokytojųrengimoirkitoseorganizacijose.

  Profesinio mokymo strateginės partnerystės skirtos stiprinti profesinio mokymo institucijų  ir suinteresuotųjų šalių (įmonių, tyrimų organizacijų, socialinių partnerių, vietos/regiono valdžios institucijų, kitų švietimo ir mokymo arba jaunimo sektorių) bendradarbiavimą, skatinti profesinio mokymo kokybę ir naujoves.


Ka 2 sektoriaus g d i aljansai
KA 2 SEKTORIAUS ĮGŪDŽIŲ ALJANSAI

Tai daugiašaliai projektai, kuriais siekiama kurti ir įgyvendinti bendras profesinio mokymo programas ir metodus, kurie būtų taikomi konkretiems ekonominiams sektoriams.


Erasmus programa
Erasmus programa

 • Erasmus programa (angl. ''EuropeanRegionActionSchemefortheMobilityofUniversity Students, lot.Erasmus - Europos humanistas) - ES rėmimo (studijų finansavimo, akademinio mobilumo) programa.

 • Sukurta apie 1987 m. Tikslas - plėsti ES aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, taip pat su EEE valstybėmis (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Šveicarija), Turkija, skatinti akademinį mobilumą. Vienas kertinių principų -EuropeanCreditTransfer System (ECTS), finansinė parama studijoms užsienyje (isp.). ERASMUS kaip aukštojo mokslo programa siekiama stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti, studentų ir personalo mobilumą, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą. ERASMUS programa yra atvira visų tipų aukštosioms mokykloms, apima visas studijų kryptis bei studijų lygius (pagrindinės studijos, magistrantūra, doktorantūra).


Erasmus programa1
Erasmus+ programa

 • „Erasmus+“ – nauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa

 • Programos „Erasmus+“ tikslas – gerinti įgūdžius ir galimybes įsidarbinti, modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. Septynerių metų programos biudžetas – 14,7 mlrd. eurų. Tai 40 proc. daugiau negu dabar. Skirdama daugiau lėšų ES vykdo įsipareigojimą investuoti į šias sritis.

 • Programa „Erasmus+“ daugiau negu 4 milijonams europiečių suteiks galimybę mokytis, stažuotis, įgyti profesinės patirties arba savanoriauti užsienyje.

 • Pagal ją bus remiama švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų bei organizacijų tarptautinė partnerystė siekiant gerinti švietimo įstaigų ir darbo rinkos bendradarbiavimą ir spręsti Europoje kylančią reikiamų įgūdžių trūkumo problemą.


Naujov s
Naujovės

 • Pagal programą „Erasmus+“ numatytos trys pagrindinės tikslinės grupės: du trečdaliai jos biudžeto skiriama pavienių asmenų mokymosi užsienyje (ES ir už jos ribų) galimybėms; likusi dalis skiriama švietimo institucijų, jaunimo organizacijų, verslo, vietos ir regionų valdžios institucijų bei NVO partnerystės projektams, taip pat reformoms, kuriomis siekiama atnaujinti švietimą ir mokymą, skatinti inovacijas bei verslumą ir didinti galimybes įsidarbinti.

 • Naujoji programa „Erasmus+“ apima visas dabartines ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto programas, tarp kurių – Mokymosi visą gyvenimą programa („Erasmus“, „Leonardo daVinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programa „Veiklus jaunimas“ ir penkios tarptautinės bendradarbiavimo programos („ErasmusMundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programa). Pareiškėjams taip bus lengviau suprasti, kokias jie turi galimybes, o kiti supaprastinimai taip pat suteiks geresnes sąlygas pasinaudoti programa.


Erasmus svarbiausi 2014 2020 m programos erasmus duomenys
Erasmus+ Svarbiausi 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ duomenys


Kam naudinga programa erasmus
Kam naudinga programa „Erasmus+“?

 • 2 mln. aukštųjų mokyklų studentų galės studijuoti ar mokytis užsienyje, pavyzdžiui, dalyvauti 450 000 stažuočių;

 • 650 000 profesinių mokyklų moksleivių ir gamybinę praktiką atliekančių asmenų bus skirtos stipendijos studijuoti, mokytis ar dirbti užsienyje;

 • 800 000 mokytojų, dėstytojų, profesinio rengimo specialistų, švietimo srities ir jaunimo darbuotojų bus sudaryta galimybė dėstyti ar mokyti užsienyje;

 • 200 000 pagal visą magistrantūros studijų programą užsienyje besimokantiems studentams bus teikiamos paskolų garantijos;

 • daugiau kaip 500 000 jaunuolių galės dalyvauti savanoriškoje veikloje užsienyje arba jaunimo mainų programose;

 • stipendijas gaus daugiau kaip 25 000 studentų, kurie studijuos pagal jungtines magistrantūros programas, kai studijuojama bent dviejose aukštojo mokslo institucijose užsienyje;

 • 125 000 mokyklos, profesinio rengimo institucijos, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo institucijos, jaunimo organizacijos ir įmonės gaus finansavimą, kad galėtų sukurti 25 000 strateginės partnerystės projektų, skirtų dalytis patirtimi ir ryšiams su darbo rinka užmegzti;

 • bus suteikta parama 3 500 mokslo institucijų ir įmonių, kad būtų sukurta per 300 vadinamųjų žinių sąjungų ir sektorių įgūdžių sąjungų, skirtų galimybėms įsidarbinti didinti ir inovacijoms bei verslumui skatinti;

 • taip pat bus skirtas finansavimas 600 sporto partnerystės projektų, tarp jų – Europos masto ne pelno renginiams.


This prolongation concerns the following actions managed by National Agencies:

 • KA101 – School Education - staff mobility

 • KA102 – Vocational Education and Training - learner and staff mobility

 • KA103 - Higher Education - student and staff mobility

 • KA104 - Adult Education - staff mobility

 • KA105 - Youth – mobility of youth workers and young people

 • KA108 – Higher Education - Accreditation of Higher Education Mobility Consortia


Apie etwinning
Apie National Agencies:eTwinning

 • eTwinning - Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato eLearning programos iniciatyva. Europos Komisijos Lisabonos konferencijoje 2000 m. buvo suformuluoti svarbiausi uždaviniai Europos Sąjungai 2000-2010 m. Dokumentas, žinomas Lisabonos strategijos pavadinimu, iškėlė tikslą – parengti Europos gyventojus gyventi žinių visuomenėje, veikiamoje globalizacijos ir naujųjų technologijų. Viena iš Europos Komisijos programų skirta įgyvendinti šį tikslą yra programa eLearning. Šios programos iniciatyva sausio mėnesį Briuselyje buvo paskelbtas naujos programos eTwinning atidarymas.

 • eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos piliečiams, besimokantiems mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų kolegomis iš Europos. Ši patirtis labai svarbi puoselėjant gilesnį savitarpio supratimą ir Europos jaunimo indėlį siekiant demokratiškos daugiakultūrės visuomenės. Interneto pagrindu kuriama besimokanti bendruomenė. Programa yra remiama Europos Centrinės koordinavimo paramos tarnybos bei nacionalinių koordinavimo paramos tarnybų 22-e Europos sąjungos šalyse.


Kaip dalyvauti
Kaip dalyvauti? National Agencies:

eTwinningsuteikia galimybę virtualioje erdvėje bendrauti ir bendradarbiauti dviems partneriams iš skirtingų ES šalių. Nuo kitų programų, skirtų švietimui, skiriasi tuo, kad bendradarbiavimui pakanka 2 mokyklų, 2 mokinių, mokytojų ar bibliotekininkų grupių. Svarbu, kad jie, naudodami informacines technologijas viena iš ES kalbų, bendrautų jų pačių pasirinkta tema, mokytųsi vieni iš kitų. Siekiama įvairių kalbų vartojimo, ne vien populiariųjų. Užsiregistravę eTwinning programos portale www.etwinning.net dalyviai gali tikėtis pedagoginės ir technologinės pagalbos iš nacionalinės agentūros, tačiau finansinė tiesioginė parama nebus teikiama.


Kod l naudinga dalyvauti
Kodėl naudinga dalyvauti? National Agencies:

Mokytojai tampa proceso organizatoriais, mokiniai mokosi dirbti savarankiškai, mokytojas yra jo padėjėjas, skatintojas. Vyksta integracija keliais lygiais – tarp atskirų šalių mokyklų, mokykloje – tarp dalykų, įvedami nauji elementai į ugdymo proceso organizavimą, betarpiškai integruojant užsienio kalbą, informatiką ir bet kurį ugdymo turinio dalyką. Susipažįstama su kitos šalies kultūra, vyksta kultūros reiškinių mainai. Ugdoma tolerancija ir partnerystė, skatinama vidinė motyvacija mokytis. Virtuali draugystė gali tapti asmenine mokinių pažintimi, kuri ateityje gali peraugti į draugystę, skatinančią susitikimus. Betarpiška pažintis su Europos šalių bendraamžiais plečia mokinių akiratį. Mokytojų bendravimo atveju galima keistis metodikos naujovėmis, rengti švietimo sistemų palyginimus.


Kod l verta jungtis prie etwinning
Kodėl verta jungtis prie „ National Agencies:eTwinning“?

Štai keletas priežasčių, kodėl turėtumėte tapti „eTwinning“ nariu:

1 Nemokama prieiga! Jums ar jūsų mokyklai nereikia nieko mokėti, jei norite tapti nariu. „eTwinning“ programą remia Europos Sąjunga, todėl visam mokyklos personalui paslaugos yra nemokamos. 

2 Bendruomenės pojūtis. Prisijungę prie „eTwinning“, tampate dalimi bendruomenės, kurią sudaro tūkstančiai kolegų, panašių į jus. Juos visus vienija bendras noras bendradarbiauti su kolegomis iš Europos bei siekis tobulinti švietimą, kad jis būtų dinamiškesnis ir jo neribotų šalių sienos. Jūs galite dalintis idėjomis, patarimais, produktais bei ištekliais su visa bendruomene. Jūs kitiems. Kiti jums.

3 Saugi aplinka.  Kiekvienas „eTwinning“ dalyvis turi būti susijęs su mokykla. Tai turi patikrinti ir patvirtinti šaliesNacionalinė paramos tarnyba. „eTwinning“ nariai turi laikytis tam tikro elgsenos kodekso: be brukalo ir su maksimaliu lankstumu. Jūs ir jūsų mokiniai esate saugūs „eTwinning“ bendruomenėje.

4 Bendradarbiavimo projektai. Yra daug dalykų, kuriuos galite daryti „eTwinning“ programoje. Svarbiausia yra tai, kad galite kurti ir vykdyti bendradarbiavimo projektus su kolegomis iš kitų šalių. Projektai gali būti paprasti arba sudėtingi: susiraskite partnerį, naudokitės IKT bei savo kūrybiškumu, kad sudomintumėte ir įtrauktumėte į veiklą savo mokinius. Visa kita ateis savaime.

5 Profesinio tobulinimo galimybės. „eTwinning“ programoje jūs mokysitės ir tobulėsite. Kiekvieną kartą prisijungus jums atsiveria neribotos galimybės: ieškokite kolegų ir dalinkitės idėjomis bei patarimais, prisijunkite priegrupėsarba mokytojų kambario ir diskutuokite, dalyvaukite mokymosi kursuose ir lavinkite savo įgūdžius. Savo tempu.

6 Daug paramos. Visa „eTwinning“ bendruomenė — nuo Nacionalinių paramos tarnybų iki jūsų kolegų — yra pasirengusi patarti ir padėti jums. Galite naudotis el. paštu, projektų kortelėmis, forumais ar kitais įrankiais — jūsų klausimai niekada neliks be atsako.

7 Laimingi mokiniai. „eTwinning“ projektai nuolat rodo, kad mokiniai mėgsta bendrauti su bendraminčiais iš kitų šalių, nesvarbu, koks bebūtų jų projektas: lengvas ar sunkus. 

8 Jokios biurokratijos. „eTwinning“ programoje nėra biurokratijos. Jums tereikia tik pateikti tam tikrą informaciją apie save ir savo mokyklą - tai viskas, ko reikia, norint pradėti veiklą. 

9 Jūsų veiklos įvertinimas. Tai, ką darote „eTwinning“, vertinama nacionaliniu ir europiniu lygiu. Geri projektai gali gauti kokybės ženklelius arba laimėti europinį apdovanojimą. Vis dėlto, svarbiausia, kad jūsų kolegos europiečiai matys jus, kaip kūrybingą ir novatorišką mokytoją.

10 Smagu visai klasei. Galbūt tai skambės kaip revoliucija arba netikėtas atradimas, bet mokytis ir mokyti gali būti smagu. Tūkstančiai „eTwinning“ dalyvių ir mokinių tai demonstruoja kiekvieną dieną.


Profesinio tobul jimo seminarai
Profesinio tobulėjimo seminarai National Agencies:

 • Profesinio tobulinimo seminarai skirti asmenims, kurie nori sužinoti daugiau apie eTwinning ir lavinti savo europinio bendradarbiavimo, naudojantis informacinėmis bei komunikacinėmis technologijomis (IKT), gebėjimus.

 • Šie seminarai sukviečia dalyvius iš skirtingų Europos šalių ir skatina burtis į tinklus bei dalintis patirtimi. Būrimosi į tinklus ir partnerių paieškos seminarai organizuojami mokytojams įvairiose Europos šalyse per visus mokslo metus. 

 • 2014 m. rugsėjo 25 - 27: Talinas (Estija)

 • Pradinių ir pagrindinių mokyklų mokytojai.

 • Šio seminaro tema - kodavimo integracija į mokyklos ugdymo turinį.

 • 2014 m. spalio 2-4: Corfu (Graikija)

 • Pradinių ir pagrindinių mokyklų mokytojai, mokantys dailės, teatro meno ir muzikos.

 • Šio seminaro tema - menas ir kultūra.

 • 2014 m. lapkritis: Portugalija

 • Visų dalykų ir ugdymo pakopų mokytojai.

 • Šio seminaro tema - atskirties tarp mokyklos ir šeimos mažinimas: skaitmeninių technologijų vaidmuo.


Mokymosi kursai
Mokymosi kursai National Agencies:

 • Mokymosi kursai - tai trumpi intensyvūs internetiniai mokymai įvairiomis temomis. Juos veda ekspertai, ir jų metu mokytojai iš visos Europos aktyviai dirba bei diskutuoja.

  Ar norite paįvairinti savo profesinio tobulinimosi veiklą ir susipažinti su naujais žmonėmis? Jei taip, mokymosi kursai kaip tik Jums! 

 • Mokymosi kursai – tai trumpi intensyvūs mokymai, kurių metu suteikiama galimybė nagrinėti tam tikrą temą, kurti idėjas bei lavinti savo gebėjimus ir kurie neužima daug jūsų laiko. Be to, jie sukurti taip, kad mokytis būtų smagu.

 • Visi mokymosi kursai tęsiasi 4-5 dienas, kurių metu aktyviai dirbama ir diskutuojama, o po jų seka 4-5 dienos refleksijos ir savarankiško darbo. Medžiaga yra prieinama internetu ir ja galima naudotis savarankiškai jums patogiu laiku.

 • Kaip dalyvauti? Paraišką dalyvauti kursuose gali pildyti visi programoje „eTwinning“ užsiregistravę mokytojai likus maždaug vienai savaitei iki renginio pradžios. Nuorodą rasite savo darbastalyje - taigi prisijunkite ir užpildykite formą internetu. Jei dar nesate užsiregistravę, padarykite tai dabar sekdami nuorodą savo darbastalyje.

 • Visi kursai vyksta programos „eTwinning Mokymosi laboratorijoje.


Internetiniai seminarai
Internetiniai seminarai National Agencies:

 • Programos „eTwinning“ internetiniai seminarai - tai galimybė programos dalyviams tobulinti savo profesinę kvalifikaciją internetu.

 • Internetiniai seminarai - tai tiesioginio bendravimo sesijos, kurių metu galite mokytis, kalbėtis ir diskutuoti tam tikromis temomis.

 • Kad galėtumėte dalyvauti, turėsite užsiregistruoti. Registracija į renginius prasideda likus daugmaž vienai savaitei iki seminaro pradžios. Nuoroda publikuojama jūsų darbastalyje ar portalo naujienų skyrelyje. 

 • Po seminaro programos „eTwinning“ portale galėsite peržiūrėti seminaro įrašą.


Etwinning apdovanojimai
eTwinning National Agencies: apdovanojimai

Jei vykdote eTwinning projektą, reiškia, kad esate tas žmogus, kuris nori savo mokiniams suteikti geriausią sėkmingos veiklos galimybę dalyvaujant mainuose, dalinantis, bendradarbiaujant ir plečiant jų akiratį.

Vykdydami tokio pobūdžio projektą, jūs ypatingai prisidedate prie mokymo kokybės gerinimo. Galbūt jūs to nesuvokiate, bet projekto metu vykdoma veikla - paprasta ar sudėtinga - tai mokymo lobis ir metodika, kuria verta pasidalinti, todėl ji turėtų būti viešai pristatoma ir įvertinta visos Europos švietimo bendruomenės. 

Yra du 2 oficialaus eTwinning pripažinimo būdai:

 • Europiniai eTwinning apdovanojimai

 • Kokybės ženkleliai


Europos etwinning apdovanojimai 2014
Europos „ National Agencies:eTwinning“ apdovanojimai 2014

Pagrindinę kategoriją finansuoja Europos Komisija. Ją sudaro trys lygiai.  

Trys apdovanojimai skirti projektams, kuriuose dalyvauja šių amžiaus grupių mokiniai:

 • 1. 4-11 metų amžiaus mokiniai

 • 2. 12-15 metų amžiaus mokiniai

 • 3. 16-19 metų amžiaus mokiniai

  Kartu su pagrindinėmis „eTwinning“ apdovanojimų kategorijomis yra keletas specialių kategorijų, kurias finansuoja kitos organizacijos. 2014 m. specialios apdovanojimų kategorijos yra šios:

 • Ispanų kalbos apdovanojimas

 • Prancūzų kalbos apdovanojimas

 • MarieSkłodowskaCurie apdovanojimas

 • Mevlana apdovanojimas už tarpkultūrinį supratimą

 • Anglų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos apdovanojimas


Etwinning apdovanojimai 2014
eTwinning National Agencies: apdovanojimai 2014

 • Šiais metais pagrindinisnugalėtojų prizas atiteko projektui „LYPS: LetYourPassionShine“, kuris laimėjo 4-11 metų amžiaus kategorijoje (pradinių mokyklų). 

 • Projekto dalyviai apdovanoti 2014 metų balandžio 7–10 d. Briuselyje surengtame eTwinning apdovanojimų teikimo ceremoniale.

 • Vertinimo komisija išskyrė šį projektą kaip „puikų gerosios patirties pavyzdį“. „Užduotys, suteikusios mokiniams galimybę lavinti savo gebėjimus ir kartu aktyviai įsitraukti į projektinę veiklą, buvo pristatytos linksmai, kūrybingai ir novatoriškai”, komentavo ji. 

 • Ką norėtum pasiimti į savo programos „eTwinning“ lagaminą? https://www.youtube.com/watch?v=uymcLg9HCO4


Etwinning apdovanojimai 2014 4 11 m
eTwinning National Agencies: apdovanojimai 2014 (4-11 m.)

Amžiaus kategorija 4-11 m.:

 • Gold rules of good behaviour

 • Europe...Time goes by

 • LYPS - Let Your Passion Shine

 • A night in the library

 • We are the pirates - Pirates Adventure

 • Write a book together : the 12 European stars have disappeared

 • Me and My World

 • Talking Pictures

 • e-cultural Kaleidoscope

 • ¿CONOCES ESTE CUENTO?


Etwinning apdovanojimai 2014 12 15 m
eTwinning National Agencies: apdovanojimai 2014 (12-15 m.)

 • Amžiaus kategorija 12-15 m.:

 • A SchoolovertheRainbow

 • COOKING THE FOUR SEASONS

 • GUADALQUIRHÔNE

 • DetectiveStories

 • Health4life

 • StoriesinHistory


Etwinning apdovanojimai 2014 16 19 m
eTwinning National Agencies: apdovanojimai 2014 (16-19 m.)

 • Amžiaus kategorija 16-19 m.:

 • A shortLatinMovie

 • EUROGUIDE: A Students' GuidebookthroughYoungEurope

 • Photographyas a pedagogicaltool

 • VIAJANDO CON LA LECTURA

 • Ontheair !

 • Today'steens

 • Moi, Toi, lettres à nous

 • R.I.V.E.R ResearchInsideandVerifytheEnvironmental Risk


Etwinning plus
eTwinning National Agencies:Plus

 • Nuo 2013 m. programa eTwinning išsiplėtė į kaimynines Europos šalis. Taip atsirado programa eTwinningPlus, kuri apima šešias šalis iš Europos kaimynystės – Armėniją, Azerbaidžaną, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą, kurios dalyvauja Rytų partnerystėje – ir Tunisą iš Europos – Viduržemio jūros regiono partnerystės (EUROMED). Su šiomis šalimis yra galimybė bendrauti ir bendradarbiauti rusų kalba.

 • Tikslinė grupė – švietimo institucijos, kuriose mokosi mokiniai nuo 3 iki 20 m. amžiaus: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo institucijos.

 • Išsamią informaciją apie eTwinning veiklą Lietuvoje rasite interneto svetainėje www.etwinning.lt.

 • Informaciją apie eTwinning veiklas Europos mastu rasite interneto svetainėje www.etwinning.net.


Dalyviai
Dalyviai National Agencies:


Kontaktai
Kontaktai National Agencies:

Violeta Čiuplytė

eTwinning koordinatorė

Tel.: 8 5 249 66 04

E. paštas:violeta.ciuplyte[@]smpf.lt

Loreta Tarvydienė

Regionas: Utena

Utenos Dauniškio gimnazijos fizikos ir astronomijos mokytoja metodininkė

el. paštas:[email protected]

Giedrė Sudniutė

Regionas: Utena

Utenos Dauniškio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

el. paštas:[email protected]


S km s
SĖKMĖS !!! National Agencies:

SĖKMĖS !!!

SĖKMĖS !!!


ad