uthyrning och upps gning av b tplatser n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uthyrning och uppsägning av båtplatser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Uthyrning och uppsägning av båtplatser - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Uthyrning och uppsägning av båtplatser. Årsmöte Ekängens båtklubb 15 mars 2012 Niclas Claesson. Stadgar §5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uthyrning och uppsägning av båtplatser' - basil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uthyrning och upps gning av b tplatser

Uthyrning och uppsägning av båtplatser

Årsmöte Ekängens båtklubb 15 mars 2012

Niclas Claesson

stadgar 5
Stadgar §5

Enbart klubbmedlem eller någon i dennes familj får ha och regelbundet nyttja båt på en av båtklubbens båtplatser. Båtplatsen får hyras ut i andra hand till enbart klubbmedlem eller kömedlem och styrelsen skall alltid meddelas skriftligt senast den siste april samma säsong. Styrelsen skall pröva och avgör enligt kölistan vem som får hyra platsen. Andrahandsuthyrning får i normalfallet ske under maximalt en säsong per gång. Undantag kan göras men styrelsen skall alltid pröva andrahandsuthyrning.

processen f r uthyrning
Processen för uthyrning

Medlem meddelar styrelse att denne vill hyra ut sin plats

Styrelse prövar uthyrningsbegäran och meddelar uthyrare (max en säsong)

Styrelse ställer fråga till bryggplatskön i köordning

Hyrestagare betalar hyresavgift (=<årsavgift) till uthyrare efter överenskommelse

tider
Tider
 • Senast 30 April innevarande år
  • Begäran att få hyra ut bryggplats lämnad till styrelse
 • Senast 15 Maj
  • Hyrestagare utsedd
  • Hyra inbetald till platsägare senast 10 dgr efter tilldelning
 • 31 December
  • Nytt verksamhetsår dvs hyresavtal upphör
vrigt uthyrning
Övrigt uthyrning

Bryggplatsägare ansvarar för att hyrestagare fullgör dennes åtaganden i klubben enligt stadgar

Byte av hyrestagare efter 15 Maj förkastas av praktiska skäl av styrelsen om inte ömmande eller särskilda skäl föreligger

stadgar 4
Stadgar §4

Klubbmedlem som önskar utträde ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Klubbmedlem som pga ändrade förhållanden ej längre är permanent- eller fritidsboende företrädesvis i Ekängen, äger ej rätt att inneha båtplats och ska således begära utträde ur klubben.

I samband med utträdet regleras klubbmedlemmens eventuella ekonomiska fordran till klubben eller klubbens eventuella ekonomiska fordran till klubbmedlemmen, se §6.

Kömedlem som önskar utträde ur kön skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

regler enligt avtal
Regler enligt avtal

Följande regler gäller för överlåtelse av bryggplatsavtal:

Samtliga överlåtelser sker genom att klubben tillfrågar kömedlem i turordning om intresse finns för bryggplats. Ekonomisk transaktion sker genom att ny medlem betalar insats till klubben som därefter återbetalar medlemslånet till avgående medlem.

Avgående medlem har endast rätt till återbetalning av insatt belopp om tillträdande medlem tecknat avtal och betalat insats till klubben.

Insatsbeloppet fastställs av klubbens styrelse (f.n. 27 000 kr).

Klubbmedlem har endast rätt att kringgå turordning i bryggkö då klubbmedlem säljer fastighet som klubbmedlem är ägare till. Klubbmedlem kan med andra ord överlåta rätt till bryggplats till ny fastighetsägare utan att först tillfråga bryggplatskön.

Klubbmedlem ska, innan överlåtelsen blir giltig, vara godkänd av styrelsen som medlem i båtklubben.

Då medlem lämnar klubben erbjuds klubbmedlemmar att byta bryggplats i turordning innan ny medlem från båtplatskön antas till klubben.

Om båtplatsinnehavaren/medlem avlider äger dödsbodelägare rätt att överta båtplats, under förutsättning att EBK’s villkor för nyttjande uppfylls.

processen f r upps gning
Processen för uppsägning
 • Medlem meddelar styrelse skriftligt att denne vill avstå sin bryggplats
 • Styrelse ställer fråga till bryggplatskön i köordning
 • Platsomfördelningsmöte med befintliga och tillkommande medlemmar genomförs
  • Mötet genomförs i hamnen där medlemmar i platsordning får möjlighet att byta plats
  • Frånvaro på mötet medför att möjlighet att byta plats är förverkad
 • Ny bryggmedlem betalar in till klubben efter överenskommelse med styrelse
tider1
Tider
 • Senast 30 April innevarande säsong
  • Begäran att säga upp bryggplats lämnad till styrelse
 • Senast 15 Maj
  • Ny medlem utsedd
  • Platsomfördelningsmöte genomfört
  • Medlemslån inbetalat till klubben
 • 31 Maj
  • Avgående medlem återbetalas medlemslån av klubben(förutsätter ny medlem)
 • Senast 31 oktober innevarande säsong
  • Begäran att säga upp bryggplats lämnad till styrelse
 • Senast 15 November
  • Ny medlem utsedd
  • Platsomfördelningsmöte genomfört
  • Medlemslån inbetalat till klubben
 • 31 December
  • Avgående medlem återbetalas medlemslån av klubben(förutsätter ny medlem)
vrigt upps gning av plats
Övrigt uppsägning av plats

Reglering av avtal vid fastighetsförsäljning är bryggplatsägarens ansvar