Download
lucemburkov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUCEMBURKOVÉ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LUCEMBURKOVÉ

LUCEMBURKOVÉ

451 Views Download Presentation
Download Presentation

LUCEMBURKOVÉ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LUCEMBURKOVÉ 1310 – 1437

 2. Lucemburkové na našem trůně • JAN Lucemburský (1310 – 1346) • KAREL IV. (1346 – 1378) • VÁCLAV IV. (1378 – 1419) • ZIKMUND (1420; 1436 – 37)

 3. JAN Lucemburský „Král cizinec a diplomat“ Vláda: 1310 – 1346 Manželky: 1. ELIŠKA Přemyslovna(matka Karla IV.) – 7 2. Beatrix Bourbonská– 2 děti Jeho otec byl Jindřich VII. římskoněmecký císař. Je pohřben v katedrále v Lucemburku.

 4. Antropologický portrét Jana Lucemburského

 5. Bitva u Kresčaku

 6. Pohřební tumba Jana Lucemburského v Lucemburku

 7. Území ovládané JANEM Lucemburským

 8. Václav – KAREL IV. Narozen 1316 Rodiče: Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna Vládl:1346 – 1378

 9. KAREL IV.(žil 1316 – 1378) Manželky: • Blanka z Valois • Anna Falcká • Anna Svídnická → 1361 porodila následníka VÁCLAVA IV. 4. Alžběta (Eliška) Pomořanská → matkou: ZIKMUNDA + JANAZhořeleckého

 10. Manželky a děti Karla IV.

 11. Území ovládané Karlem IV.

 12. Území ovládané KARLEM IV.

 13. Evropská území Karla IV.

 14. Pražský hrad ve 14. století

 15. Koruna Svaté říše římské

 16. Pohled na Karlštejn v roce 1870

 17. Pohled na Karlštejn od západu

 18. Nové Město pražské

 19. bývalý Koňský trh

 20. Karlův MOST Délka: 517,76 m Šířka: 9,4 – 9,5 m Počet oblouků: 16 Rozpětí oblouků: 16,62 m – 23,38 m Výška nad hladinou řeky: 13 m Počet SOCH: 30 + Bruncvík Základní kámen položen: 1357, 9.7., 5:31

 21. Karlovy Vary

 22. Základní data • 1310 – 1437 – vláda Lucemburků • 1310 – 1346 – vládl Jan Lucemburský • 1311 – Inaugorační diplom • 1344 – pražské arcibiskupství • 1346 – bitva u Kresčaku • 1346 – 1378 – vládne Karel IV. • 1348 – zakladatelské aktivity (Koruna česká, UK, NMP, Karlštejn,…)

 23. 1355 – Majestas Carolina, císařská korunovace v Římě • 1356 – Zlatá bula • 1378 – Karel IV. umírá → nástup Václav IV.

 24. Co asi lidé JEDLI ve 14. století?

 25. Vláda VÁCLAVA IV. (1378 – 1419) Narozen: 1361 (matkou Anna Svídnická) Manželky: • Johana Bavorská ( 1386) • Žofie Bavorská ( 1425) • Korunován už jako dítě. • Řada problémů. • Počátky a příznaky celospolečenské krize.

 26. Václav IV. + Žofie Bavorská

 27. Rukopisy z doby Václava IV.

 28. Základní data • 1378 – nástup Václava IV. na trůn • 1409 – vydán Dekret kutnohorský • 1415 – upálen mistr Jan Hus • po r. 1415 – formování Husových přívrženců • 1419 – 1. pražská defenestrace = počátek husitství; Václav IV. umírá