terenska nastava upoznajmo svoj grad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TERENSKA NASTAVA: „Upoznajmo svoj grad” PowerPoint Presentation
Download Presentation
TERENSKA NASTAVA: „Upoznajmo svoj grad”

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

TERENSKA NASTAVA: „Upoznajmo svoj grad” - PowerPoint PPT Presentation

basil-turner
160 Views
Download Presentation

TERENSKA NASTAVA: „Upoznajmo svoj grad”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TERENSKA NASTAVA:„Upoznajmo svoj grad”

 2. Prisjetimo se • Svaki se lik osnom simetrijom preslikava u sebi sukladnog lika. • Neki se geometrijski likovi preslikavaju u samog sebe. • Lik je centralno simetričan ako postoji neka točka s obzirom na koju centralna simetrija taj lik preslikava u samog sebe.

 3. Primjeri simetrija • Osna simetrija • Centralna simetrija

 4. Idemo u Dubrovnik...

 5. Crkva Svih Svetih vrata- osna smetrija prozor- centralna simetrija CENTAR

 6. Lik s Onofrijeve česme osna simetrija

 7. Crkva Sv.Roka prozor-centralna simetrija CENTAR

 8. Ulaz u Knežev dvor vrata-osna simetrija

 9. Katedrala Gospe Velike sva vrata i prozori - osna simetrija

 10. Pravoslavna crkva prozori te ukrasi poviše njih-osna simetrija

 11. Sponza prozori- osna simetrija

 12. Nadam se da ste uživali u putovanju. • Leona Mišić, 8.c •