mladoletna rtev kaznivega dejanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mladoletna žrtev kaznivega dejanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mladoletna žrtev kaznivega dejanja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Mladoletna žrtev kaznivega dejanja - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Mladoletna žrtev kaznivega dejanja. Katja Filipčič. Število mladoletnih oškodovancev – policijski podatki. Število prijavljenih k.d. po 183.čl. KZ (173.čl. KZ-1) v obdobju 1990–2009. Število policiji prijavljenih primerov storitve kaznivega dejanja po 201.čl. KZ (192.čl. KZ-1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mladoletna žrtev kaznivega dejanja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tevilo policiji prijavljenih primerov storitve kaznivega dejanja po 201 l kz 192 l kz 1
Število policiji prijavljenih primerov storitve kaznivega dejanja po 201.čl. KZ (192.čl. KZ-1)
privilegirana pri a
Privilegirana priča

236. člen ZKP

(1) Dolžnostipričevanja so oproščeni:….2) obdolženčevikrvnisorodniki v ravnivrsti, sorodniki v stranskivrsti do vštetegatretjegakolena in sorodnikiposvaštvu do vštetegadrugegakolena;(2) Sodišče, kivodipostopek, je dolžnopoučitiosebe, omenjene v prejšnjemodstavku, da jimnitrebapričati, vsakokratpredenjihzasliši, bržkozve, da grezaokoliščine, zaradikaterih so oproščenedolžnostipričevanja. Čepričaizjavi, da se odpovedujetejpravici in daželipričati, se jomoraopozoriti, da se bonanjenoizpovedbolahkooprlasodnaodločba, četudi se bonaglavniobravnaviodpovedalapričevanju. Pouk in odgovor se vpišetavzapisnik.(3) Mladoletneosebe, kigledenasvojostarost in duševnorazvitost ne more razumetipomenapravice, danidolžnapričati, nidovoljenozaslišatikotpriče, razenče to zahtevasamobdolženec.

poobla enec mlad o kodovanca
Pooblaščenec mlad. oškodovanca

65. člen ZKP

(3) V kazenskempostopku, kitečezaradikaznivihdejanjzoperspolnonedotakljivostiz XIX. poglavjakazenskegazakonika, kaznivegadejanjazanemarjanjaotroka in surovegaravnanjapo 192. členu in kaznivegadejanjatrgovinezljudmipo 113. členukazenskegazakonika, moraimetimladoletnioškodovanecvesčasoduvedbekazenskegapostopkadaljepooblaščenca, kiskrbizanjegovepravice, šeposebejvzvezizzaščitonjegoveintegritete med zaslišanjempredsodiščem in uveljavljanjempremoženjskopravnegazahtevka. Mladoletnemuoškodovancu, kipooblaščencašenima, postavipooblaščencasodiščepouradnidolžnostiizmedodvetnikov.(4) V predkazenskem in kazenskempostopku je lahko ob mladoletnemoškodovancunavzočaoseba, kijioškodovaneczaupa. Takšnaoseba je lahkonavzočatudi ob drugemoškodovancu, ki je žrtevnasilja.

zasli anje mlad pri e
Zaslišanje mlad. priče

331. člen ZKP

(3) Če se zaslišujekotpričaoseba, kišenistaraštirinajst let, lahkosenatsklene, najbo med njenimzasliševanjemizključenajavnost.(4) Če je mladoletnaosebanavzočanaglavniobravnavikotpričaalioškodovanec, jo je trebaodstranitiizsodnedvorane, bržkonjenanavzočnostnivečpotrebna.(5) Neposrednozaslišanjeoseb, mlajšihod 15 let, ki so bile žrtvekaznivihdejanjiztretjegaodstavka 65. členategazakona, naglavniobravnavinidopustno. Sodiščemoravtehprimerihodločiti, da se preberezapisnikoprejšnjemzaslišanjutehoseb.(6) Strankelahkovprimerihizprejšnjegaodstavkapostavijoposrednavprašanja. Česenatspozna, da so vprašanjautemeljena in potrebnazarazjasnitevdejanskegastanja, postopapodoločbi 338. členategazakona.

zasli anje
Zaslišanje

240. člen ZKP

(4) Prizaslišanjumladoletneosebe, zlastiče je bilaskaznivimdejanjemoškodovana, je trebaravnatiobzirno, dazaslišanje ne bi škodljivovplivalonanjenoduševnostanje. Če je potrebno, se zaslišanjemladoletneosebeopravispomočjopedagogaalikakšnegadrugegastrokovnjaka. Prizaslišanjupriče, mlajšeod 14 let, je lahkonavzočaoseba, kijipričazaupa.

varovanje poklicne skrivnosti
Varovanje poklicne skrivnosti

236. člen ZKP

(1) Dolžnostipričevanja so oproščeni:….

5) odvetnik, zdravnik, socialnidelavec, psihologalikakšnadrugaoseba o dejstvih, zakatera je zvedelpriopravljanjupoklica, čeveljadolžnost, da moraohranitikottajnosttisto, kar je zvedelpriopravljanjusvojegapoklica, razen v primerihiztretjegaodstavka 65. členategazakona…