slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Toàn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Toàn - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Toàn. Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011 Toán :. Bảng nhân 8. Kiểm tra bài cũ. Anh có 12 nhãn vở, em có gấp đôi số nhãn vở của anh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu nhãn vở?. Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011 Toán :. Bảng nhân 8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Toàn' - basia-cash


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

Kiểm tra bài cũ

Anh có 12 nhãn vở, em có gấp đôi số nhãn vở của anh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu nhãn vở?

slide3

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

I. Xây dựng bảng nhân 8

8 được lấy 1 lần, ta viết :

8 x 1 = 8

8 x 1 = 8

+ 8

8 x 2 = 16

+ 8

8 được lấy 2 lần, ta viết :

8 x 3 = 24

8 x 2 =

16

8 + 8 =

8 x 4 =

8 x 5 =

8 x 6 =

8 x 7 =

8 x 8 =

8 x 9 =

8 x 10 =

32

Vậy :8 x 2 = 16

40

48

56

8 được lấy 3 lần, ta viết :

64

24

8 x 3 =

8 + 8 + 8 =

72

Vậy :8 x 3 = 24

80

slide4

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

slide5

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

8 x 1 =

8

8 x 2 =

16

8 x 3 =

24

8 x 4 =

32

8 x 5 =

40

8 x 6 =

48

8 x 7 =

56

8 x 8 =

64

8 x 9 =

72

8 x 10 =

80

slide6

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

HÕt giê

1. Xây dựng bảng nhân 8.

2. Luyện tập.

1. Tính nhẩm

8 x 3 = 8 x 2 = 8 x 4 = 8 x 1 =

8 x 5 = 8 x 6 = 8 x 7 = 0 x 8 =

8 x 8 = 8 x 10 = 8 x 9 = 8 x 0 =

24

16

32

8

0

40

48

56

64

0

80

72

15

8

3

7

4

2

14

6

11

12

13

9

0

10

1

5

slide7

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

HÕt giê

1. Xây dựng bảng nhân 8.

2. Luyện tập.

1. Tính nhẩm

2. Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu 6 can có là:

8 x 6 = 48 (lít )

Đáp số : 48 lít dầu

Tóm tắt

1 can : 8l dầu

6 can : …dầu?

5

15

8

3

7

4

2

14

6

11

12

13

9

0

10

1

slide8

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

I. Xây dựng bảng nhân 8.

II. Luyện tập.

1. Tính nhẩm

2. Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải: Số lít dầu 6 can có là:

8 x 6 = 48 (lít )

Đáp số : 48 lít dầu

Tóm tắt

1 can : 8l dầu

6 can : …dầu?

3. Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

48

56

24

32

64

80

slide9

NGỌN NẾN

MAY MẮN

slide11

8 x 7= 56

8 x 7 =

Ñuùng roài!!

slide12

8 x 8= 64

8 x 8=

Ñuùng roài!!

slide13

8 x 4= 32

8 x 4=

Ñuùng roài!!

slide14

8 x9 = 72

8 x 9=

Ñuùng roài!!

slide15

8 x 2= 16

8 x 2 =

Ñuùng roài!!

slide16

8 x 0 = 0

8 x 0 =

Ñuùng roài!!

slide17

8 x 5 = 40

8 x 5 =

Ñuùng roài!!

slide18

Thöù tư ngaøy 9 thaùng 11 naêm 2011

Toán:

Bảng nhân 8

8 x 1 =

8

8 x 2 =

16

8 x 3 =

24

8 x 4 =

32

8 x 5 =

40

8 x 6 =

48

8 x 7 =

56

8 x 8 =

64

8 x 9 =

72

8 x 10 =

80

slide19

Tự nhiên và Xã hội:

LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ?

Chúc các em học giỏi chăm ngoan!

Con gì nhảy nhót leo trèo

Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?

ad