kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi kl 2011 harjoitukset p aineopiskelijoille
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille. Mira Kalalahti Käyttäytymistieteiden laitos [email protected] Teollisuuskatu 23 (PL26) 00014 Helsingin yliopisto. Hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä. selkeä, houkuttelee vastaamaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille' - base


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi kl 2011 harjoitukset p aineopiskelijoille

Kvantitatiivisenaineistonkeruujaanalyysi (kl.2011)-harjoituksetpääaineopiskelijoille

Mira Kalalahti

Käyttäytymistieteiden laitos

[email protected]

Teollisuuskatu 23 (PL26)

00014 Helsingin yliopisto

hyv n tutkimuslomakkeen tunnusmerkkej
Hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä

selkeä, houkuttelee vastaamaan

ulkoasu väljä, siisti

vastausohjeet selkeät ja yksiselitteiset

kysyy vain yhtä asiaa kerrallaan

muodostaa soljuvan, jäsennellyn kokonaisuuden

tasapainoinen: ei johdattele, ei salaile

sisältää luotettavuutta parantavia kontrollikysymyksiä

helpot alkuun, arat loppuun (taustat voi kysyä myös lopussa)

jokainen kysymys on paikkansa ansainnut

esitestattu

perusteltu ja motivoitu saatekirjeellä

tilasto-ohjelmalla käsiteltävissä

saatekirje
Saatekirje
 • tehtävä motivoida vastaajaa täyttämään lomake ja selvittää tutkimuksen taustaa ja vastaamista
 • kyselyn (ja koko tutkimuksen) tarkoitus ja tärkeys, tekijät
 • tutkimuksen merkitys
 • tutkimustietojen käyttötapa
 • miten vastaajat valittu
 • vastaustekniset tiedot
slide4
tietojen luottamuksellisuus
 • mihin ja miten tietoja käytetään
 • mahdollisesti vastaajalle koituva hyöty tai muu motivointi
 • keneltä saa mahdollisia lisätietoja
 • kiitos vastaamisesta
 • tutkijan allekirjoitus ja mahdollisesti jonkun muun vastaavan henkilön
kysymystyypit
Kysymystyypit

avoimet,

suljetut kysymykset (valmiit vaihtoehdot)

asenneasteikot

ratkaistava toivotun tiedon luonne

 • täsmälliset tai arvioidut tosiasiatiedot
 • käyttäytymisen syyt
 • asenteet, arvot ja mielipiteet
 • sosiaaliset suhteet

mitä abstraktimpi tieto, sitä haastavampi kysyä

likert asteikollinen muuttuja
Likert-asteikollinen muuttuja

Asenteita mitataan usein RensisLikertin (1932) kehittämällä asteikolla, joka järjestää vastaajat "samanmielisyyden" määrän mukaan.

Likert-asteikonvastausvaihtoehdot ovat 'täysin samaa mieltä', 'jokseenkin samaa mieltä', 'jokseenkin eri mieltä', 'täysin erimieltä'.

Vastausvaihtoehtoihin voidaan lisätä vaihtoehtoja, jolloin asteikko voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 'täysin samaa mieltä', 'jokseenkin samaa mieltä', 'ei samaa eikä eri mieltä', 'jokseenkin eri mieltä', 'en osaa sanoa', 'en halua sanoa'.

Kvantitatiivisenaineistonkeruujaanalyysipääaineopiskelijoille

Kl2010 Mira Kalalahti

6

mittaustaso
Mittaustaso
 • Vaativammalla asteikolla on myös vähemmän vaativan asteikon ominaisuudet: muuttujan mitta-asteikko on ”vaativin” mitta-asteikko (se, jolla on eniten ominaisuuksia)
 • (esim. ikämuuttuja on suhdeasteikon muuttuja, koska sillä on absoluuttinen nollapiste kaikkien muiden mitta-asteikkojen ominaisuuksien lisäksi)
muuttujien luonne
Muuttujien luonne
 • Muuttuja on dikotominen, jos se saa kaksi arvoa:
 • Ominaisuus joko on olemassa kyseisellä tilastoyksiköllä tai sitä ei ole olemassa (esim. tutkittava on naimisissa tai ei ole).

Dikotomiset muuttujat voidaan koodata 0-1-muuttujiksi 0 = ei,1 = kyllä) eli dummy-muuttujiksi

muuttujien luonne1
Muuttujien luonne
 • Ei-numeeriset/laadulliset muuttujat vs. numeeriset/määrälliset
  • Esim. pituus, (numeerisia)
  • Esim. sukupuoli, (ei-numeerisia)
mittaustaso sanallinen mittaaminen
Mittaustaso: ”sanallinen mittaaminen”
 • Luokittelu- eli nominaaliasteikko:
 • Muuttujat voidaan luokitella (ryhmiin tai luokkiin), mutta luokkia ei voida asettaa mitattavan ominaisuuden mukaan järjestykseen eikä arvoilla voi suorittaa laskutoimituksia
  • Esim. pohjoismaat, kansalaisuus, sukupuoli jne.
mittaustaso sanallinen mittaaminen1
Mittaustaso: ”sanallinen mittaaminen”
 • Järjestys- eli ordinaaliasteikko:
 • Muuttujien arvot voidaan laittaa mitattavan ominaisuuden mukaan luonnolliseen järjestykseen, mutta arvot eivät ole välttämättä tasavälisiä
 • Esim. viran hakijat kelpoisuuden mukaan
 • Esim. mielipidemittaukset (mm. likert): keskiarvojen laskeminen ”sallittua” yleiskuvan antajana)
mittaustaso m r llinen mittaaminen
Mittaustaso: ”määrällinen mittaaminen”
 • Välimatka- eli intervalliasteikko:
 • Mittausarvojen etäisyys tunnetaan (muuttujan arvot ovat säännöllisen välimatkan päässä toisistaan
 • Ei yksiselitteistä nollakohtaa
 • Esim. Celsius-asteikko, syntymävuosi (mittayksikkö on yksi vuosi)
mittaustaso m r llinen mittaaminen1
Mittaustaso: ”määrällinen mittaaminen”
 • Suhdeasteikko eli absoluuttinen asteikko:
 • Välimatka-asteikollisen lisäksi muuttujilla on yksiselitteinen nollakohta, absoluuttinen nollapiste
 • Muuttujana arvojen suhde (eli toinen jaettuna toisella) pysyy samana, vaikka mittayksikköä muutetaan
 • Esim. jos rahaa on 0 euroa, sitä ei ole yhtään, lukumäärämuuttujat ovat suhdeasteikon muuttujia
ad