genler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜÇGENLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜÇGENLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

ÜÇGENLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

ÜÇGENLER. Hayatımızdaki Üçgenler. ÜÇGENLER. ÜÇGENLER. Üçgen Nedir? Üçgen Çeşitleri Üçgen Çizilebilmesi İçin Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağıntılar Üçgenin Açıları Arasındaki Bağıntılar Kaynakça.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÜÇGENLER' - base


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genler2
ÜÇGENLER
 • Üçgen Nedir?
 • Üçgen Çeşitleri
 • Üçgen Çizilebilmesi İçin
 • Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları
 • Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar
 • Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağıntılar
 • Üçgenin Açıları Arasındaki Bağıntılar
 • Kaynakça
gen nedir
Üçgen Nedir?

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) A,B,C gibi üç noktanın birleşiminden oluşan çokgene üçgen denir.

gen e itleri
Üçgen Çeşitleri

1.Kenarlarına Göre Üçgenler

a)Eşkenar Üçgen

b)İkizkenar Üçgen

c)Çeşit Kenar Üçgen

2.Açılarına Göre Üçgenler

a)Dar Açılı Üçgen

b)Geniş Açılı Üçgen

c)Dik Açılı Üçgen

1 kenarlar na g re genler
1.Kenarlarına Göre Üçgenler

Eşkenar üçgen

İkizkenar üçgen

Çeşitkenar üçgen

a e kenar gen
a)Eşkenar Üçgen:

Üçgenin kenarlarının hepsi eşit olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar üçgenin iç açıları 60º `dir.

b kizkenar gen
b)İkizkenar Üçgen:

Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların ölçüleri birbirine eşittir.

c e it kenar gen
c)Çeşit Kenar Üçgen:

Üçgenin kenarlarının hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen” denir.

2 a lar na g re genler
2.Açılarına Göre Üçgenler

Y

Z

X

X

X<90 º Y<90 º Z<90 º

Dar açılı üçgen

X>90 º

Geniş açılı üçgen

.

X=90 º

Dik üçgen

a dar a l gen
a)Dar Açılı Üçgen:

Üçgenin açılarından her birinin ölçüsü 90º`den küçük olan üçgene “Dar Açılı Üçgen” denir.

b geni a l gen
b)Geniş Açılı Üçgen:

Bir açısı 90º`den büyük olan üçgene “GenişAçılı Üçgen” denir.

c dik a l gen
c)Dik Açılı Üçgen:

Açılarından birisi dik açı (90 º) olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.

gen izilebilmesi in
Üçgen Çizilebilmesi İçin:

Üç kenar uzunluğu,iki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü veya bir kenarının uzunluğu ile iki açının ölçüsü verilen bir üçgen cetvel, açıölçer ve pergel kullanılarak çizilir.

SONRAKİ

slide16

B

İki kenarı ve bir açısı bilinen üçgen çizilmesi

x º

A

C

SONRAKİ

slide17

A

Bir kenarı ve iki açısı bilinen üçgen çizimi

C

B

bir genin yard mc elemanlar
Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları

1) Üçgenin Yüksekliği

2.Üçgenin Kenar Ortayları

3.Üçgenin Açı Ortayı

slide19

1) Üçgenin Yüksekliği: Üçgenin bir köşesinden karşı tarafa indirilen, köşe ile kenar arasında kalan dik doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” denir.

İndiği yerde 90 derecelik açı oluşur.”h” ile gösterilir.Yükseklikler dik üçgenlerde dik açının köşesinde, geniş açılı üçgenlerde ise üçgenin dışında kesişirler.

SONRAKİ

slide21

2.Üçgenin Kenar Ortayları: Üçgenin bir köşe ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına “Üçgenin Kenar Ortayı” denir.Üçgenin iç bölgesinde kalır. “v” ile gösterilir.

A

v

C

B

V

slide22

3.Üçgenin Açı Ortayı: Üçgenin açılarını iki eş açıya bölen doğru parçasına “Üçgenin Açı Ortayı” denir. ” n ” ile gösterilir.

A

n

C

B

N

genin kenarlar aras ndaki ba nt lar
Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyük; iki kenar uzunluğunun farkı, üçüncü kenarı uzunluğunda küçüktür.Bu bağıntıya üçgen eşitsizliği denir.

SONRAKİ

gen e itsizli i
Üçgen eşitsizliği

A

lb-cl<a<b+c

la-cl<b<a+c

la-bl<c<a+b

b

c

C

B

a

genin kenar uzunluklar ve a lar aras ndaki ba nt lar
Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgende büyük açı karşısında uzun kenar, küçük açı karşısında kısa kenar vardır. Dik üçgendeki en uzun kenar 90 derecenin karşısındaki hipotenüstür.Hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluklarından büyüktür.

SONRAKİ

genin kenar uzunluklar ve a lar aras ndaki ba nt lar1
Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağıntılar

A

A

c

b

b

c

B

a

C

B

C

a

m(A)<m(B)<m(C)

a>b>c

b>a ve b>c

genin a lar aras ndaki ba nt lar
Üçgenin Açıları Arasındaki Bağıntılar

Bir üçgendeki iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

Bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir.

SONRAKİ

slide29

Bir üçgende, bir köşedeki iç açı ile dış açının toplamı 180º`dir.

Bir üçgende bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.

bir genin d a lar n n l leri toplam 360 derecedir
Bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir.

A

m(A)+m(B)+m(C)=180º

y+z

x+y+z=180º

2(x+y+z)=360º

x

m(A’)+m(B’)+m(C’)=360º

x+z

z

y

C

B

x+y

bir gendeki i a lar n l leri toplam 180 derecedir
Bir üçgendeki iç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir.

A

Y

X

m(A)+m(B)+m(C)=180º

Z

Y

X

C

B

X+Y+Z=180º

bir gende bir k edeki i a ile d a n n toplam 180 dir
Bir üçgende, bir köşedeki iç açı ile dış açının toplamı 180º`dir.

x+x’=180º

y+y’=180º

z+z’=180º

A

 • x’

x

y’

z

y

C

B

z’

slide33

Bir üçgende bir dış açının ölçüsü, kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.

A

Z’=X+Y

X’=Y+Z

Y’=X+Z

X

Y

Z’

m(A’)=m(B)+m(C)

m(B’)=m(A)+m(C)

m(C’)=m(A)+m(B)

Z’

X

Z

B

C

kaynak a
KAYNAKÇA

YAZILAR İÇİN:

www.matematikcifatih.com

Fatihler.net

Matematik.TC

tr.wikipedia.org/wiki/Üçgen

RESİMLER İÇİN:

Google Görseller

slide36

İKLİMA TEBEŞ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 2-B GÜNDÜZ

100403083