Download
museologi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUSEOLOGI PowerPoint Presentation

MUSEOLOGI

192 Views Download Presentation
Download Presentation

MUSEOLOGI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MUSEOLOGI Udstillingsprincipper

  2. Kunsten at læse et museum • Skrevet på ”portugisisk” • Ør i hovedet og tung i benene

  3. ANALYSEMODEL Genstandsniveau: • genstandstyper • indsamlingsområde Udstillingsniveau: • formidling • brug af paratekster, dvs. lys, lyd, tekster, billeder, computere m.v. • udstillingsprincipper Museumsniveau: • arkitektur og omgivelser • portaler på nettet • organisation, ansatte, økonomi, arbejdsplads

  4. Det DIDAKTISKE princip • At overføre viden • Informerende • Undervisende

  5. Det didaktiske princip

  6. Det AFFEKTIVE princip • Dramatiserende • Appellerer til gæstens følelser og moralske holdninger • Lys, lyd, gribende øjenvidneberetninger gengivet på fotos og video

  7. Det affektive princip

  8. Det ÆSTETISKE princip • Skønhed og ”god smag” • Afstemte farver og dæmpet lydside • Få/ingen skilte • God plads mellem genstandene • Bænke eller sofaer

  9. Det æstetiske princip