dwarsverbanden m b t onderwijs in de kaho sint lieven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dwarsverbanden m.b.t. onderwijs in de KaHo Sint-Lieven PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dwarsverbanden m.b.t. onderwijs in de KaHo Sint-Lieven

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Dwarsverbanden m.b.t. onderwijs in de KaHo Sint-Lieven - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Dwarsverbanden m.b.t. onderwijs in de KaHo Sint-Lieven. Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling KaHo Sint-Lieven. Overzicht. (Voorstelling KaHo Sint-Lieven) Inleidende beschouwingen over “dwarsverbanden” Enkele dwarsverbanden Onderwijs (Onderzoek)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dwarsverbanden m.b.t. onderwijs in de KaHo Sint-Lieven' - baruch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dwarsverbanden m b t onderwijs in de kaho sint lieven

Dwarsverbanden m.b.t. onderwijs in de KaHo Sint-Lieven

Erik Peeters

Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling

KaHo Sint-Lieven

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

overzicht
Overzicht
 • (Voorstelling KaHo Sint-Lieven)
 • Inleidende beschouwingen over “dwarsverbanden”
 • Enkele dwarsverbanden
  • Onderwijs
  • (Onderzoek)
 • Faciliterende factoren
 • Belemmerende factoren
 • Maatregelen voor versterking?
 • Tot slot

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

de kaho sint lieven
De KaHo Sint-Lieven
 • Op 3 locaties in Oost-Vlaanderen: Gent, Aalst, Sint-Niklaas
 • ± 6400 studenten
 • ±700 personeelsleden
 • 18 professionele bacheloropleidingen
 • 4 academische bacheloropleidingen
 • 7 masteropleidingen

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

de kaho sint lieven1
De KaHo Sint-Lieven
 • Studiegebieden:
  • Biotechniek
  • Gezondheidszorg
  • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
  • Industriële wetenschappen en technologie
  • Onderwijs

Technologiecampus Gent

Campus Dirk Martens Aalst

Campus Waas Sint-Niklaas

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

inleidende beschouwingen over dwarsverbanden
Inleidende beschouwingen over “dwarsverbanden”
 • Verbanden… verbindingen … linken … relaties …
  • met externen (secundair onderwijs, andere hogeronderwijsinstellingen, de professionele wereld, de maatschappij, …)
  • en intern (in de eigen instelling, in de Associatie K.U. Leuven, …)
 • Versterking en verdere ontwikkeling van dwarsverbanden is belangrijke prioriteit voor de Associatie K.U.Leuven (Tussen de academische en de professionele opleidingen, zowel op het vlak van onderwijs, onderzoek als ondersteunende processen)
 • Dwarsverbanden tussen het professioneel en academisch hoger onderwijs: nuttig, logisch, … In de praktijk een uitdaging!

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijke curriculumontwikkeling en profilering
Gezamenlijke curriculumontwikkeling en profilering
 • Samenwerking bij curriculumontwikkeling van (nieuwe) opleidingen
  • Overlegorganen verpleegkunde-vroedkunde-geriatrie: samenwerking op Associatie-niveau
   • Deelwerkgroep curriculum verpleegkunde
   • Deelwerkgroep curriculum vroedkunde
  • OOF-project voortgangstoets: Centrum voor ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (K.U.Leuven) en de 11 hogescholen werken samen aan een voortgangstoets en implementeren die in het curriculum
   • Deze toets maakt het mogelijk om het niveau van integratie van de opleiding verpleegkunde te toetsen en faciliteert bijsturingen

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijke curriculumontwikkeling en profilering1
Gezamenlijke curriculumontwikkeling en profilering
 • Organiseren van schakel- en voorbereidingsprogramma’s
  • Instapcursussen wiskunde, chemie,… om de voorkennis van nieuwe studenten op te krikken voor de start van de hogere studies
  • OOF-project instapcompetenties: Studiekeuzebegeleiding van instromers in het hoger onderwijs: (zelf)toetsingsinstrument voor toetsing van instapcompetenties en draaiboek met scenario’s voor een oriëntatiegesprek
  • Studenten met een diploma professionele bachelor binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie kunnen in twee jaar het diploma Master in Industriële Wetenschappen (industrieel ingenieur) behalen dankzij een schakelprogramma’s
   • Het schakeljaar van 60 studiepunten: voorbereiden op meer wetenschappelijke kennis en inzicht voor de masteropleiding
   • Het masterjaar van 60 studiepunten

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

slide8
Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden
gezamenlijk onderwijsactiviteiten opzetten
Gezamenlijk onderwijsactiviteiten opzetten
 • Associatiebrede afspraken maken over stages in het studiegebied gezondheidszorg
  • Op Associatieniveau bestaat er een “leergemeenschap stage” die afspraken maakt over stages
 • Gemeenschappelijke docenten in professionele en academische opleidingen van de hogeschool
  • Docenten Industrieel ingenieur geven gastpractica aan studenten die studeren voor professionele bachelor
  • Lectoren professioneel HO (bv.vakgroep ICT) maken deel uit van onderzoeksgroepen academisch HO (bv.vakgroep Fysica)
   • Ondersteuning vanuit de vakgroep ICT (prof. HO) om applicaties te ontwikkelen/onderhouden en (nieuwe) toestellen in gebruik te nemen die gebruikt worden in allerlei onderzoeksprojecten in de vakgroep Fysica (acad. HO)

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk onderwijsactiviteiten opzetten1
Gezamenlijk onderwijsactiviteiten opzetten
 • Gezamenlijk organiseren van studiereizen en studiebezoeken
  • Tijdens het derde jaar gaan studenten industrieel ingenieur (AHO) en mechanica (PHO) samen op studiereis in Duitsland
 • Wederzijds participeren in examen- en beoordelingscommissies
  • Binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie hebben docenten PHO opgetreden als jurylid van een masterproef bij het departement II opleiding bouw, chemie, elektromechanica en elektrotechniek

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

onderwijsondersteunende middelen delen en ontwikkelen
Onderwijsondersteunende middelen delen en ontwikkelen
 • Cursusmateriaal
  • Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie: gezamenlijke aankoop van leermateriaal (software en hardware) voor o.a. elektrische automatisering en aandrijvingen
  • Docenten die zowel in het professioneel als academisch hoger onderwijs les geven, gebruiken gedeeltelijk hetzelfde cursusmateriaal
 • Multimediale leermiddelen
  • Videomateriaal, ontwikkeld voor professionele bachelor opleidingen, wordt ook gebruikt in de academische opleidingen en omgekeerd

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk infrastructuur delen en ontwikkelen
Gezamenlijk infrastructuur delen en ontwikkelen
 • Gemeenschappelijk gebruik laboratoria en leslokalen
  • Chemie
  • Labo CAD
  • Labo Meetkunde

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk infrastructuur delen en ontwikkelen1
Gezamenlijk infrastructuur delen en ontwikkelen
 • Gemeenschappelijk gebruik maken van ICT-ondersteuning waardoor interferentie ontstaat
  • Dezelfde elektronische leeromgeving (Toledo)
  • Gemeenschappelijke ondersteuning door de dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk infrastructuur delen en ontwikkelen2
Gezamenlijk infrastructuur delen en ontwikkelen
 • Gezamenlijke mediatheek
  • Elke campus heeft een niet-opleidingsgebonden mediatheek

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk structuren en netwerken uitbouwen
Gezamenlijk structuren en netwerken uitbouwen
 • Oprichting en uitbouw van ‘schools’ waarin professioneel en academisch hoger onderwijs samengebracht worden per studiegebied
  • School of education
 • (Inter)disciplinaire netwerking tussen personeelsleden van academisch en professioneel HO
  • Studiegebied GezondheidszorgOverlegorganen op Associatieniveau
  • Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie
   • De vraag “Wie is waar goed in?” creëert spontane samenwerking
   • Gemeenschappelijk budget voor laboratoriumuitrusting

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk structuren en netwerken uitbouwen1
Gezamenlijk structuren en netwerken uitbouwen
 • Gezamenlijke vakgroepen (expertisecellen)
  • Stuurgroep bachelor–master verpleegkunde en vroedkunde (BAMA) Associatie K.U.Leuven
   • Overleg rond algemeen beleid vanuit de Associatie en de verschillende hogescholen op vlak van gezondheidszorg
   • Communicatie met ministeriële richtlijnen of vragen
  • Expertisecellen in de KaHo Sint-Lieven

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk systeem voor kwaliteitszorg gebruiken ontwikkelen
Gezamenlijk systeem voor kwaliteitszorg gebruiken & ontwikkelen
 • Gecoördineerde kwaliteitszorg
 • Gestructureerde en geautomatiseerde kwaliteitsbevragingen
 • Onderwijsontwikkelingsfonds projecten: innovatieve samenwerkingsprojecten met een focus op onderwijsontwikkeling
  • OOF instroombegeleiding: Studiekeuzebegeleiding van instromers in het hoger onderwijs: (zelf)toetsingsinstrument voor toetsing van instapcompetenties en draaiboek met scenario’s voor een oriëntatiegesprek
  • OOF webcolleges: Didactische scenario’s voor audiovisuele ondersteuning bij leermateriaal

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk studie en studentenbegeleiding organiseren
Gezamenlijk studie- en studentenbegeleiding organiseren
 • SoVo: Sociale Voorzieningen
 • Studie- en studentenbegeleiding: gezamenlijke werkgroep
  • Per campus:
   • Algemene studievaardigheid
   • Psychosociale begeleiding
  • Per opleiding:
   • Vakgebonden begeleiding
   • Monitoraat

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk personeelsbeleid voeren
Gezamenlijk personeelsbeleid voeren
 • Uitwisseling van (gast)docenten in twee richtingen
 • Gezamenlijke professionalisering
  • Navormingen voor docenten
  • Deelwerkgroep professionalisering van docenten
   • Overleg om de professionalisering van docenten te optimaliseren en wetenschappelijke output te genereren.
  • Deelwerkgroep Banaba en permanente vorming
   • Afstemming van de Banaba opleidingen en permanente vormingen in het kader van de bachelor- master doorstroom en maatschappelijke relevantie.
 • Gemengde aanstelling
  • Sommige docenten geven les bij zowel professionele als academische bachelor

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk internationalisering vorm geven
Gezamenlijk internationalisering vorm geven

Gemeenschappelijke Dienst Internationalisatie

Acties gericht op alle docenten en studenten

 • De website en toledo Community
 • De werkgroep internationalisering met 1 vertegenwoordiger per opleiding
 • De informatiebrochure “introducing KaHo Sint-Lieven”
 • De informatiebrochure “leidraad voor studentenuitwisselingen aan KaHo Sint-Lieven”
 • De infosessies op elke campus
 • De kaas- en wijnavond als ontmoeting met uitwisselingsstudenten van vorig jaar
 • Gemeenschappelijk fonds voor internationalisering
 • Etc…

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijk internationalisering vorm geven1
Gezamenlijk internationalisering vorm geven

Gezamenlijk uitwisselingsmogelijkheden opzetten

 • Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie:Erasmusstudenten industrieel ingenieur kunnen lessen van in opleidingen van de professionele bachelors meevolgen
 • Studiegebied Gezondheidszorg: Leergemeenschap internationalisering: Overleg rond internationale projecten en nieuws vanuit het Florence Netwerk (verpleegkunde en vroedkunde)

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

gezamenlijke reglementering opstellen
Gezamenlijke reglementering opstellen
 • Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Gezamenlijke rekrutering van studenten

 • Sid-in beurzen
 • Website
 • Infobrochures

(Dwarsverbanden binnen hogescholen: onderzoek)

 • (Samen aanvragen, opzetten, uitvoeren en evalueren van onderzoeksprojecten)
 • (Gezamenlijke valorisatie van onderzoek: studiedagen, publicaties, implementatie in bedrijven en organisaties)
 • (Uitbouwen van netwerken en expertise-uitwisseling)

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

overzicht1
Overzicht
 • Inleiding
 • Enkele dwarsverbanden
  • Onderwijs
  • (Onderzoek)
 • Faciliterende factoren
 • Belemmerende factoren
 • Maatregelen voor versterking?
 • Tot slot

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

faciliterende factoren voor dwarsverbanden
Faciliterende factoren voor dwarsverbanden
 • Economisch sterker staan
  • Gezamenlijke uitbouw en aankoop van infrastructuur (labo’s, machines, ICT-apparatuur, (budgetten worden samengelegd)
  • Specialisten kunnen delen
 • Goede persoonlijke contacten
 • Expertise binnen een vakgebied
 • Decretale afspraken
  • Bv: Omschrijving in het decreet van postgraduaat als een concept permanente vorming voor zowel bachelor als master
 • Gedeelde algemene diensten
 • Praktische redenen
  • Gemeenschappelijke infrastructuur

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

belemmerende factoren voor dwarsverbanden
Belemmerende factoren voor dwarsverbanden
 • Verschillend profiel van de professionele versus de academische opleidingen (praktijk vs onderzoeksgericht)
 • Interne structuur van de KaHo Sint-Lieven
  • Departement Industrieel Ingenieur: academische bachelors
  • 3 regionale departementen: professionele bachelors
  • Ze hebben een eigen bestuur, eigen vakgroepen en eigen budgetten
 • Menselijke factoren
  • Beperkte aanwezigheid en medewerking voor sommige werkgroepen van de associatie
  • Drang naar onafhankelijkheid van opleidingen en departementen
  • Vooroordelen en onwetendheid

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

belemmerende factoren
Belemmerende factoren
 • Praktische problemen
  • Bezettingsgraad gedeelde labo’s kan (te) hoog worden
  • Afstanden tussen verschillende partners
  • De beperkte toegang van de lectoren van de hogescholen mbt databanken en tijdschriften die essentieel zijn om te participeren in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek
 • De structuur van het Vlaams hoger onderwijs: het Vlaamse onderscheid tussen professionele en academische bachelors:
  • belemmert dwarsverbanden tussen Vlaamse professionele bacheloropleidingen en buitenlandse. Het Vlaamse model is niet in overeenstemming met het model dat in vele landen (Europese en mondiale) in gebruik is

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

belemmerende factoren1
Belemmerende factoren
 • De structuur van het Vlaams hoger onderwijs: het Vlaamse onderscheid tussen professionele en academische bachelors:
  • Belemmert de doorstroming van professionele bachelors naar masteropleidingen. In Vlaanderen is er geen substantiële doorstroom van professionele bachelors in vergelijking met academische bachelors naar masteropleidingen. In andere landen is er vaak een directe doorstroommogelijkheid voor bachelors naar een masteropleiding.
  • De binariteit professioneel versus academisch is niet transparant voor de Vlaamse abituriënten, niet voor de Vlaamse arbeidsmarkt en ook niet internationaal. (Er kunnen vragen gesteld worden bij de civiele waarde van de twee soorten bachelors op de Vlaamse en internationale arbeidsmarkt.)

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

maatregelen voor versterking van dwarsverbanden
Maatregelen voor versterking van dwarsverbanden?
 • Personeel
  • Grotere toegankelijkheid van databanken voor lesgevers en onderzoekers van de hogescholen
  • Gedeelde lesgevers en onderzoekers: die zowel actief zijn in de universiteit als in de hogeschool
  • Lectoren die een onderzoeks- en lesopdrachten combineren
 • Regelgeving m.b.t. het Vlaams hoger onderwijs…
 • Goede afspraken over PWO en OOF, rekening houdende met mogelijke dwarsverbanden
 • Werkgroepen
  • Sterkere begeleiding van de sommige werkgroepen vanuit de associatie
  • Nieuwe werkgroepen oprichten

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden

conclusies
Conclusies
 • Dé doorslaggevende reden voor een “dwarsverband” is vaak economisch
 • Expertise en persoonlijke contacten creëren dwarsverbanden
 • De meest uitgesproken dwarsverbanden zijn organisatorisch: een gedeelde campus, gedeelde sociale voorzieningen, gedeelde onderwijsondersteuning,…
 • Dwarsverbanden zijn aanwezig in alle studiegebieden
 • Er is vraag naar een aangepaste regelgeving

Erik Peeters Hoofd Dienst Onderwijsondersteuning en -ontwikkeling KaHo Sint-Lieven - Dwarsverbanden