1 / 13

Григорій Савич Сковорода

Григорій Савич Сковорода. філософ, письменник, педагог, музикант. “Світ ловив мене, та не впіймав”.

barto
Download Presentation

Григорій Савич Сковорода

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Григорій Савич Сковорода філософ, письменник, педагог, музикант

 2. “Світ ловив мене, та не впіймав”

 3. Тема уроку:Григорій Савич Сковорода - філософ, письменник, педагог, музикантМета уроку: Висвітлити яскраві сторінки життя, шукань та прагнень одного з найкращих синів України. Показати його непересічне місце у формуванні української світоглядної традиції

 4. Все існуюче – миттєве, турбуйтесь про свій порятунок!..

 5. 1738 р.Григорій Сковорода вступає до Києво-Могилянської Академії

 6. Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця

 7. Пам’ятник Г. Сковороді в Харкові Харків. Пам’ятний знак Г. Сковороді на територіїПокровськогомонастиря

 8. Розпорядок дня Порфирія Іванова Двічі на день купайся в холодній воді, щоб себе добре почувати. Гаряче купання завершуй холодним. Частіше ставай босими ногами на землю, хоча б на одну-дві хвилини. Вдихни через рот кілька разів повітря і подумки побажай собі та всім людям здоров’я. Не вживай алкоголю, не пали. Звільни свою голову від думок про хвороби, втому, смерть. Це твоя перемога. Думку не відокремлюй від справи.

 9. Пам’ятник Г. Сковороді в Чернухах Пам’ятник Г. Сковороді в Києві

 10. Пам’ятникГ.Сковороді в містіЛохвиця В Києво-Могилянськійакадемії, працював Михайло Ломоносов інавчавсяГригорій Сковорода

 11. Літературно-меморіальний музей Г. Сковороди в с.Чорнухи Славнозвісний дуб Сковороди

More Related