การถอดบทเรียน
Download
1 / 16

????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

การถอดบทเรียน. หลังจากการดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว. ประวัติความเป็นมา. สงครามเวียดนาม : ทบทวนการซ้อมรบ 1965-1975 After Action Review: AAR ทหารต้องถอดบทเรียนเสมอหา Best practice บทเรียนที่เป็นวิธีการที่ทำได้ดีที่สุด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????' - barto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3987606

การถอดบทเรียน

หลังจากการดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว


3987606
ประวัติความเป็นมา

 • สงครามเวียดนาม : ทบทวนการซ้อมรบ 1965-1975

 • After Action Review: AAR

 • ทหารต้องถอดบทเรียนเสมอหา Best practice บทเรียนที่เป็นวิธีการที่ทำได้ดีที่สุด

 • ทุกหน่วยงานใช้มาก แต่เราไม่ค่อยกล่าวถึง เช่น พูดคุยกัน อย่างไม่เป็นทางการ ถึงประสบการณ์การเรียนรู้จากการดำเนินงาน หรือกิจกรรม

 • ปัจจุบัน พบมาก ในการวิจัยแบบ Participatory Action Research: PAR


3987606
การถอดบทเรียนหลังการประเมินผลการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

 • หัวใจสำคัญของการถอดบทเรียน คือ การทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ปฏิบัติไปเน้น CIPP Model Content Input Process Product

 • ต้องมีการนำเสนอผลงานก่อน แล้วถอดบทเรียน

 • เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จุดเด่น จุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ต้องนำไปพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นอย่างไร

 • ในการถอดบทเรียนจะต้องประกอบไปด้วย คณะผู้ดำเนินโครงการทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม และต้องมีผู้รับประโยชน์ร่วมกัน


3987606
การถอดบทเรียนหลังการประเมินผลการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

 • และให้ข้อเสนอแนะ โดยในการนี้จะต้องมีผู้ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดำเนินงานเข้าร่วมด้วย หลักการสำคัญในการถอดบทเรียน คือ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคีแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน ได้อย่างเสรี นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดแนวทางที่จะเป็นหัวใจหลักในการถอดบทเรียน


Cipp model
CIPP Modelการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

Content :

 • เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในโปรแกรม

 • เนื้อหาที่อยู่ในประเด็นการบรรยาย

 • เนื้อหาที่บันทึกมาเป็นหลักสูตร เช่น แผ่นพับ ใบปลิว CD

 • บทบรรยายของวิทยากร

 • วารสารข่าว จดหมายข่าว

 • การแต่งกาย สีสันของทีมงาน

 • บุคลิกภาพของผู้ดำเนินงาน


Cipp model1
CIPP Modelการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

Input Process Product


Cipp model2
CIPP Modelการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

Input :

 • Man เพียงพอ เหมาะสม การแต่งกาย

 • Money

 • Material

 • Information


Cipp model3
CIPP Modelการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

Process :กิจกรรมดำเนินการ มีอะไรบ้าง

 • การเตรียมดิน

 • การปลูกข้าว

 • การให้ความรู้

 • การประชาสัมพันธ์

 • การตั้งเป้าหมาย อย่างไร

 • การติดต่อสื่อสาร

 • ความพร้อมของนักบิน เครื่องบิน

 • เป็นต้น


Cipp model4
CIPP Modelการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

Product : ต้องมีดัชนีชี้วัด ตัววัดผลการ

 • กิจกรรมที่เกิดขึ้น

 • ทำไมผลผลิตต่ำ

 • รบแพ้ หรือ ชนะ

 • ทหารตายกี่คน รอดกี่คน

 • เสียลูกปืนไปเท่าไหร่

 • การออกกำลังกายเยอะขึ้น รอบเอวลดลงเท่าไร เข้าเป้าไหม

 • ระดับการมีส่วนร่วม

 • ความพึงพอใจ เป็นต้น


3987606
ขั้นตอนการถอดบทเรียนการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

ขั้นตอนของการเตรียมการต้องจัดให้มีองค์ประกอบดังนี้

 • ห้องประชุม

 • อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระดานและเครื่องเขียน

 • เลขานุการ การประชุมเพื่อถอดบทเรียน


3987606
การถอดบทเรียนหลังการประเมินผลการถอดบทเรียนหลังการประเมินผล

ขั้นตอนของการเตรียมการต้องจัดให้มีองค์ประกอบดังนี้

 • แผนที่ชุมชนที่ดำเนินงานหากเป็นกรณีศึกษา

 • ประธานที่ประชุมเพื่อถอดบทเรียน

 • ผู้นำการสนทนาและชี้ประเด็นเพื่อให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะ

 • ที่นั่งสำหรับผู้สังเกตการณ์ที่จะนำผลการถอดบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในสังคมอื่น


3987606
การเริ่มต้นของการถอดบทเรียนการเริ่มต้นของการถอดบทเรียน

1.กำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานประมาณหนึ่งชั่วโมง

2. ให้ภาคีต่างๆ กล่าวถึงผลที่ได้รับ ความคุ้มทุน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริมที่เกิดขึ้น

3. แนวทางในการพัฒนาต่อยอดหรือที่จะดำเนินการต่อไป


3987606
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

1. บทนำ

 • บรรยาย ความเป็นมาของโครงการและกล่าวถึง

  เป้าหมายของการถอดบทเรียนที่เป็นประสบการณ์เรียนรู้

  (Lesson learned) ค้นหาบทเรียนที่ดีที่สุด (Best practice)

  ประมาณ หนึ่ง หน้า


3987606
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

2. วิธีการถอดบทเรียน

 • เน้นกระบวนการประชุม

 • ลักษณะห้องประชุม U-shape

 • มีประธาน เลขานุการ มีอุปกรณ์การนำเสนอผลงาน

 • กระดาน กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ

 • ทุกภาคส่วน ภาคี ที่มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรม

 • โครงการฯ มีส่วนร่วม พูด แนะนำ ตำหนิ ความเห็นได้อย่างเสรี ประมาณ ครึ่ง หรือ หนึ่งหน้า


3987606
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

3. ผลการถอดบทเรียน

 • เน้น CIPP Model

 • กล่าวตามประเด็น SWOT

 • อาจเขียนเรียงเป็นข้อก็ได้ และต้องชี้ให้เห็น Best practice

  ถ้ามี อาจประมาณ 2-4 หน้า แล้วแต่ประเด็น ต้องมีรูปภาพ

  ประกอบด้วย


3987606
การเขียนรายงานการถอดบทเรียนการเขียนรายงานการถอดบทเรียน

4.สรุป

- ย่อผลข้างต้นให้เหลือประมาณครึ่งหน้า

- เน้นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ และเน้นโชว์ที่ทำได้ดีที่สุด


ad