slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
bart

T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation

264 Views
Download Presentation
T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI ÖLÇÜLER VE STANDARTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazır Ambalaj Şube Müdürlüğü HAZIR AMBALAJ TEKNİK KOMİTESİ “HAZTEK” 4. TOPLANTISI 05 ŞUBAT 2007

 2. HAZTEK GÜNDEMİ • HAZTEK ÜYELİKLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (GENİŞLETİLMESİ) • ENVANTER ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ • SEKTÖRÜN SORUMLUKLARI • 2007 YILI FUAR,SEMİNER,KONGRE TAKVİMİ • KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ • KOMİTE ÜYELERİNCE GÖRÜŞÜLMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR • GENEL DEĞERLENDİRME

 3. HAZTEK ÜYELİĞİ • ANKARA ÇEVRECİ BOYA VE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ • İSTANBUL TİCARET ODASI HAZTEK ÜYELİĞİNE KATILIMLARININ SAĞLANMASI HUSUSU

 4. ENVANTER ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ • 115 FİRMADAN BİLGİ AKIŞI GERÇEKLEŞMİŞTİR. • Sektörel bazda bakıldığında; * 59 adet firma gıda ürünleri * 51 adet firma sıvı içecek ürünleri * 5 adet firma sabun ve deterjan ürünleri

 5. ENVANTER ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ • İl dağılımı yönünden, * 27 adet Tekirdağ, * 18 adet Bursa, * 13 adet İstanbul, İzmir * 8 adet Nevşehir *5 adet Antalya, *4 Balıkesir, *3 adet Adana, Eskişehir, Denizli * 2 adet Çanakkale, * 1 adet Adapazarı, Bolu, Manisa

 6. ENVANTER ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Envanter çalışması sonucunda; • Mevcut zorunlu dolum miktarı yönünden (Şaraplar, Yüksek Alkollü İçkiler ve Örgü İpleri) ile ilgili sektörden bilgi dönüşümünün gelmediği, • AB Komisyonunca taslak çalışması yapılan ve bu çalışmada zorunlu dolum miktarları önerilen ürünler (Şeker, çözünür kahve ve Aerosol ürünler) ile ilgili hiçbir bilgi akışlının olmadığı, • Ürünün dolum esnasında kullanılan ölçü aletleri ve kontrol terazileri yönünden sağlıklı bir bilgi verilmediği, • Bu çalışmanın çok zayıf geçtiği ve amacına yönelik bir sonuç bilgisine ulaşmadığı, görülmektedir.

 7. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI VE ROLÜ

 8. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI • Üreticiler, hazır ambalajlı mamullerin Yönetmelik hükümlerine uygun olması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. • Bu yükümlülükler özet olarak: • Ürünlerin etiketlenmesini, • Cihazların doğruluğu ve uygunluğu ile bunların yeterince desteklendiğini, • Kayıtların yeterliliği ve doğruluklarının o parti içindeki hazır ambalajlar ile kontrolünü, • Hazır ambalaj miktarlarını, • kapsamalıdır.

 9. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI 2.Bir hazır ambalajlı mamulün gerçek dolum miktarı üreticinin sorumluluğu altında ağırlık veya hacim açısından kontrol edilmelidir.

 10. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI • 3.Ölçüm ve kontroller; gerekli işlemleri yerine getirmek için uygun yasal ölçüm cihazları tarafından yapılacaktır. • Tüm cihazlar için; • Tüm kalibrasyonlar ulusal ve uluslar arası standartlara göre izlenebilir olmalı, • Sertifikalar ölçümleri ve ölçüm belirsizliklerini belirtmelidir.

 11. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI • Bu kontrollerde kullanılan ölçü aletlerinin yetkili kuruluşlar tarafından muayenesinin yapılmış olması gerekmektedir. • Tüm cihazlar doğruluğu sağlamak için desteklenmeli ve periyodik olarak kalibre edilmeli, yada eğer yasalar gerektiriyor ise tekrar onaylanmalıdır. Kalibrasyon süresi, kullanıcının daha önceki kayıtlarına dayanarak, herhangi izin verilen hata bölgesi yada mutabık kalınmış toleransları aşmayacağını kanıtlayacağı süreyi geçemez.

 12. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI • Kontrol şartlarının sağlanması için üretici tarafından yapılan bu oto kontrol işlemlerinin ve sonuçlara ait bilgi ve belgelerin istenildiğinde görevlilere sunulması gerekmektedir. • Ürün ile ilgili yapılacak oto kontrollere ait bilgiler • Tarih • Oto kontrolü yapan kişinin adı • Hazırlanma tarihi (saati) • Makine No. • Ürün No. • Kontrol edilen hazır ambalaj adedi • Tu1 altında kalanların adedi • Tu2 altında kalanların adedi • Nominal dolum miktarı

 13. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI Ürün ile ilgili yapılacak oto kontrollere ait bilgiler • Olması gereken dolum miktarı • Yoğunluk • Kontrol edilen hazır ambalajların ortalama değeri • Ortalaması alınmış standart sapma • Kontrol edilen tüm hazır ambalajlara ait standart sapma • Uygulanmış örnekleme numune kontrolünün başlangıcı ve sonu veya zaman aralığı • Uygulanan örnekleme numune kontrolünün adedi • Ortalama dara ağırlığı • Dara saçılımı (sadece adara ağırlığının aşırı değişmesi halinde). • Oto kontrolü yapan kişinin imzası

 14. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI • Ürün ile ilgili yapılacak oto kontrollere ait bilgiler • Kayıtların saklanması • Bütün kayıtlar, en az 1 yıl süreyle olmak üzere, muhafaza edilmelidir.

 15. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI 6.Hazır ambalajlı mamullerin Avrupa Birliği dışında bir ülkeden ithali durumunda, ithalatçı firma ölçme ve kontrol yerine bu konudaki tüm sorumluluğu garanti ettiğini belgeler.

 16. SEKTÖRÜN SORUMLULUKLARI 7. Eğer hazır ambalajın üretimi sırasında Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliğe (75/107/AT) uygun bir ölçü kabı kullanılmış ve dolum işlemi söz konusu Yönetmelik ve bu yönetmelik kapsamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmişse, miktarları ambalaj üzerinde hacim birimleri olarak basılmış ürünlere ait kontrol veya ölçme yerine getirilmiş sayılır.

 17. KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

 18. KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ • BİLGİLENDİRME : • HAZTEK Üyeleri ve Ölçüler ve Standardlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Basın bildirisi, • Broşür Basımı, • Tüketici Dernekleri vasıtası ile bilgilendirme • TOBB ve Sanayi ve Ticaret Odaları vasıtası ile bilgilendirme.

 19. KOMİTE ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLEN DİĞER HUSULAR

 20. GENEL DEĞERLENDİRME

 21. TEŞEKKÜR EDERİZ

 22. T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ÖLÇÜLER VE STANDARDLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARTILAR VE SAYAÇLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Hazır Ambalaj Şube Müdürlüğü Tel : 0 312 231 72 80 / 1145-1143 Fax : 0 312 231 16 94 Web : www.sanayi.gov.tr Mail : osmande@sanayi.gov.tr feryalko@sanayi.gov.tr sadiuz@sanayi.gov.tr