C keel avr mikrokontrolleril
Download
1 / 17

C keel AVR mikrokontrolleril - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

C keel AVR mikrokontrolleril. Testprogramm. #include <stdio.h> void main() { printf(“Hello world!\n”); }. Süntaks. // Makro-keel #include <stdio.h> // Deklaratsioonid int i; // Funktsioonid int main( void ) { // Laused printf(“Hello world!\n”); // Avaldised

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' C keel AVR mikrokontrolleril' - bart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Testprogramm
Testprogramm

#include <stdio.h>

void main()

{

printf(“Hello world!\n”);

}


S ntaks
Süntaks

// Makro-keel

#include <stdio.h>

// Deklaratsioonid

int i;

// Funktsioonid

int main(void)

{

// Laused

printf(“Hello world!\n”);

// Avaldised

i = 32 + 5 * 4 / (23 % 5);

}


Andmet bid ja muutujad
Andmetüübid ja muutujad

 • Baas andmetüübid:char, int, short, long, float

 • Massiivid:char[], int[][]

 • Struktuurid:struct { char, int }

 • Ühendtüüp (jagatud mälu):union { char[2], int }


Baas andmet bid
Baas-andmetüübid

short = int

int x; // Näidismuutuja tüübist int


Massiivid ja struktuurid
Massiivid ja struktuurid

unsigned char array[3]; // Ühemõõtmeline massiiv

unsigned int table[10][20]; // Kahemõõtmeline massiiv

// Struktuurne muutuja

struct {

int speed;

unsigned int mass;

} car;

// Struktuurne andmetüüp

typedef struct {

int x, y;

} vector;

vektor points[20]; // Massiiv struktuurist


Funktsioonid
Funktsioonid

// Funktsioon

[andmetüüp] nimi([andmetüüp] argument1, [andmetüüp] argument2)

{ /* Funktsiooni keha */ }

 • Funktsioon tagastab määratud andmetüübiga väärtuse.

 • Erand on andmetüüp void mis ei oma väärtust.

 • Funktsiooni kehas võivad olla samad deklaratsioonid mis failis.

  int summa(int a, int b) { return a + b; }


Avaldised
Avaldised

// Avaldis

operand1 [operaator] operand2

 • Operand on konstant, muutuja või funktsioon.

 • Operandi asemel võib omakorda avaldis olla.

 • Avaldistest tekib väärtus mida saab omistada muutujatele, anda funktsiooni argumentideks või tagastada funktsioonis.

  int y = 0x04;

  int x = ruut(4) * (5 + y << 2);


Operaatorid
Operaatorid

 • Aritmeetika:+ - / * %

 • Loogikaavaldised:! && ||

 • Bitiloogika:~ & | ^

 • Bitinihutus:<< >>

 • Võrdlus:== != <= >=

 • Omistus:= += -=


Laused
Laused

 • Tingimuslause:if ([avaldis]) [lause]

 • Valikulause:switch ([avaldis]) { case [väärtus]: break; }

 • Tsükkel:for ([lause]; [avaldis]; [lause]) { }while ([avaldis]) {}


Tingimuslause
Tingimuslause

// Ühe tingimuse võrldus

if ((2 + 1) > 2) x = 5;

// Muul-juhul lause

if (x == 5) {

y = 2;

} else if (x == 6) {

y = 3;

} else {

y = 0;

}


Valikulause
Valikulause

int y;

switch (y)

{

case 1: funktsioonA(); break;

case 2: funktsioonB(); break;

case 3: funktsioonC(); break;

case 4: // Täitmisele tuleb esimene järgnev lause

case 5: funktsioonYhine(); break;

default: muu_funktsioon(); // Kõik muud juhtumid

}


Ts kkel
Tsükkel

int i, x = 5;

// Tsükkel toimub 5 korda – ehk seni kuni avaldis on täidetud.

for (i = 0; i < 5; i++)

{

x += 2; // Liitev-omistav operaator

}

// Siinkohal tuleb x väärtuseks 15

printf(“%d”, x);


Ts kkel1
Tsükkel

while (1) {

// Lõputu tsükkel sest avaldis on alati tõene

}

While (1) {

// Kuigi tsükkli avaldis on alati tõene on break käsuga võimalik väljuda tsüklist

if (x > 100) break;

if (x < 10) continue;

// Kui x on alla 10, siis järgnev kood täitmisele ei lähe, vaid tsükklit alustatakse otsast

y++;

}


Avr siinide kasutamine
AVR siinide kasutamine

Siinid:

DDRA - Suund

PORTA – Väljund

PINA – Sisend

// Viigud 0-3 väljundiks, 4-7 sisendiks

DDRA = 0x0F;

// Väljundisse arv 10

PORTA = 10; // = 0x0A

// Sisendi lugemine

X = (PINA & 0xF0) >> 4;


Avr viikude manipuleerimine
AVR viikude manipuleerimine

// Viigu üheks seadmine

PORTA |= (1 << BITT);

// Viigu nullimine

PORTA &= ~(1 << BITT);

// Viigu inverteerimine

PORTA ^= (1 << BITT);

// Viigu väärtuse lugemine

X = (PINA & (1 << BITT) ? 1 : 0);ad