Управління якістю продукції на виробництві
Download
1 / 39

?????????? ?????? ????????? ?? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Updated On :

Управління якістю продукції на виробництві. 1 . Об‘єктивна необхідність управління якістю продукції 2. Природа якості продукції 3. Принципи управління якістю продукції Розвиток управління якістю продукції Сертифікація систем якості на виробництві.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ?????? ????????? ?? ???????????' - barrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 2 3

Управління якістю продукції на виробництві

1. Об‘єктивна необхідність управління якістю продукції

2. Природа якості продукції

3. Принципи управління якістю продукції

Розвиток управління якістю продукції

Сертифікація систем якості на виробництві.


1 2 3
І виробництві.Об‘єктивна необхідність управління якістю продукції

 • Однакові з точки зору споживчих властивостей товари мали різну ціну

 • Підтримка майстерності майстрів і ремісників на високому рівні була економічно доцільною. Гільдії. Цехи.

 • В ХІ столітті було винайдене клеймо. Клеймо засвідчувало якість товару і відповідальність виробника перед споживачем.


1 2 3
Епоха промислової революції виробництві

 • Поява масового виробництва зробила неможливою персональну відповідальність кожного виробника за якість колективно виготовленого продукту. Конвеєр. Вузька спеціалізація робочих місць.

 • Постійно зростаючі обсяги промислового виробництва привели до потоку товарів низької якості.


1 2 3
Початок наукових досліджень з проблеми якості

 • Перша світова війна (1914-1918 рр.) і економічна криза, яка вибухнула потім, настійливо підштовхнули виробників до пошуку методів забезпечення якості на виробництві.

 • 1925р. На фірмі “Белл телефон лабораторіз” (США) під керівництвом доктора Р.Л. Джонса почав працювати відділ забезпечення якості.

 • У 1931 р. вийшла книга співробітника цього відділу У.А. Шухарта (W.A. Shewhart) “Економічне управління якістю промислової продукції”, яка дала початок науковим дослідженням цієї проблеми.


1 2 3
У.А. Шухарт пропонував статистичні методи контролю, серед яких була контрольна карта.Метод упереджуючого контролю якості

З відомих властивостей кривої нормального розподілу випливає, що при правильній наладці технологічного процесу у 12 з 14 виробів значення контрольованого параметру будуть знаходитись в зоні половинного допуску (заштрихована область).


1 2 3
Карта Шухарта статистичні методи контролю, серед яких була контрольна карта.

Назва продукції _________________________Контрольований параметр ________________Допуск ∆ _______________


1 2 3
Світове визнання статистичні методи контролю, серед яких була контрольна карта. концепції управління якістю

 • В 50–х роках керівні органи промисловості у Великобританії, США, Японії остаточно визначились в тих перевагах, які несуть впровадження принципів забезпечення якості і надійності продукції.

 • Суспільні організації і урядові структури почали узагальнювати досвід роботи над підвищенням ефективності виробництва. Міжнародні наукові конференції по управлінню якістю продукції, провідні спеціалісти різних галузей виробництва обмінювались інформацією з цієї проблеми.

 • Імена У.Е. Демінга (США), Д.М. Джурана (США), Ф. Ніксона (Великобританія), К. Ісікави (Японія) стали відомими у всьому світі завдяки їх успіхам у справі підвищення якості продукції та управління виробничими процесами.

 • Методи управління якістю на підприємствах, які досягли високих показників завдяки їх творчому впровадженню, стали основою ряду промислових стандартів для багатьох галузей виробництва. Розповсюдження цього досвіду в багатьох країнах спонукало до розвитку міжнародних стандартів. Цю роботу було виконано Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Так з’явились стандарти якості ISO серії 9000, яки стали нормативною базою для розробки і сертифікації систем якості.


1 2 3
Особливий внесок в революцію уявлень про якість продукції належить Японії

 • Після другої світової війни ця країна , що мала репутацію виробника товарів низької якості, переорієнтувала свій шлях розвитку на економічні цілі.

 • Японці першими у світі на державному рівні перейшли від змагання у продуктивності (кількості) до конкурентноздатної якості.

 • Японські виробники і управлінці сформували міжнародно визнані методи управління якістю.


1 2 3
ІІ. Природа якості продукції уявлень про якість продукції належить Японії

 • Якість продукції – ступінь, до якого сукупність притаманних виробу характеристик задовольняєвимогам споживача.

 • В цьому визначенні стверджується фактично, що виробник продукції надає послугу, яка оцінюєтьсявиключно споживачем.

 • В сучасному розумінні споживач – це не тільки фізична особа, але і наступна технологічна операція, і підрядна організація, і покупець тощо.

 • Продукція: товар, послуга, інформація


1 2 3
Еволюція поняття уявлень про якість продукції належить Японії“забезпечення якості продукту”

Розповсюджена думка, що якісний продукт повинен відповідати вимогам стандарту. Тому на виробництві підвищення якості продукції пов’язували з:

 • технологічним контролем;

 • технічними характеристиками обладнання;

 • рівнем оплати праці.


1 2 3
Головним в забезпеченні якості продукції єЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР!

 • Значення цих факторів для якості продукції не можна недооцінювати, але тільки ними високу якість підтримувати неможливо.

 • Було помічено, що однакові за умовами виробництва підприємства випускають різну за якістю продукцію. Аналіз цієї обставини виявив соціальну природу якості продукції.

 • Розроблено концепцію управління якістю продукції на провідних підприємствах, в основу якої було покладено

  вирішальну роль людського фактору.


1 2 3
Цей висновок підтверджується аналізом складових концепції управління якістю продукції

 • Зацікавленість керівництва в забезпеченні якості:

  Ця зацікавленість може мати різні причини:

 • а) Економічні (завоювання нових ринків збуту, збільшення прибутків в зв‘язку з розширенням виробництва, забезпечення стабільності доходів).

 • б) Пов‘язані з престижем ( відома торгова марка, популярність продукції).

 • в) Соціальні ( як члени суспільства керівництво підприємства має визнання з боку суспільства).


1 2 3

2. Аналіз і оцінка якості продукції

 • Цей аналіз здійснюється керівництвом і його результат залежить як від об’єктивних (економічних), так і суб‘єктивних причин. Останні залежать від професіоналізму, світогляду, рівня освіти, вольових і моральних якостей керівника.


1 2 3
3. Технічне проектування. продукції

 • Крім об’єктивних чинників (стандарти, нормоконтроль) якість проекту залежить і від суб’єктивних чинників. Вони проявляються в ноу-хау, раціоналізаторських пропозиціях, професіоналізмі і культурі виробника, дизайні продукції, естетичному рівні.


1 2 3
4. Моральний клімат на підприємстві

На сучасних провідних підприємствах керівництво прагне дотримуються у відносинах з персоналом таких принципів:

 • надавати всім співробітникам незалежно від рівня освіти і положення, яке вони займають, можливість для професійного росту;

 • просування по службі має залежати від ефективності виконуваної роботи;

 • підвищення платні за вищу якість роботи;

 • створювати атмосферу довіри, творчого відношення до праці, заохочувати ініціативу співробітників;

 • відносини в колективі повинні мати командний характер;

 • підприємство повинно мати свою філософію, харизму, яку не можна ввести наказом або перекупити у інших.


1 2 3
5. Суспільна користь підприємстві.

 • Як член суспільства, керівництвофірми бере на себе додаткові зобов”язання:

 • бути прикладом у веденні справ для споживачів;

 • дотримуватись високих норм поведінки (юридичних, етичних, моральних), рахуватись з правилами і традиціями;

 • співробітничати з громадськими і державними організаціями;

 • розглядати прибуток як справедливу нагороду за служіння суспільству і умову подальшого розвитку.


1 2 3
6. Зміна стиля керівництва підприємстві

Це об‘єктивний процес. До цього спонукають постійні зміни в політичному і економічному середовищі:

 • зміна кон‘юнктури

 • посилення конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках

 • посилення контролю за виробничою діяльністю з боку державних та громадських організацій

 • протиріччя росту всередині фірми

 • зміна особистих якостей співробітників.


1 2 3
“Східний” і “західний” підхід до реалізації концепції якості

Відмінності визначаються соціальними, культурними, історичними традиціями

 • “Східний”: Каору Ісікава (Японія)

 • “Західний”: Фредерік Тейлор (США)

  Погоджуючись у важливості концепції управління якістю в цілому, дається різна оцінка окремих складових.


1 2 3
Професіоналізм і універсалізація

 • Захід: професіоналізм і спеціалізація. Компетентність працівника обмежується підрозділом, де він працює. Вузька спеціалізація сприяє індивідуальній кар‘єрі.

 • Схід: досвід. Навчання персоналу на всіх ділянках виробничого процесу. Розвивається колективізм і відповідальність перед фірмою.


1 2 3
Індивідуальне і колективне управління

 • Захід: виробництвом керують професіонали. Вони компетентні у встановленні технічних і виробничих норм. Виконавці виконують розпорядження спеціалістів.

 • Схід: залучення виконавців до управління. Гуртки якості: добровільність, бажання навчатись, взаємне збагачення досвідом, спільна участь у досягненні мети. Розвиток суспільної самосвідомості.


1 2 3
Мотивація управління

 • Захід: система оплати праці побудована на визнанні результату. Більша продуктивність – більша зарплата. Майже не залежить від віку. Більше заслуг на фірмі – вища посада.

 • Схід: зарплата залежить від досвіду і віку. Культ соціальної сутності працівника: люди працюють не тільки за гроші, радість приносить добре виконана робота, досягнення результату через подолання труднощів, визнання і повага колег.


1 2 3
Зайнятість управління

 • Захід: плинність кадрів звичне явище; постійний пошук високооплачуваної роботи; зміна працедавця не трагедія.

 • Схід: система прижиттєвого найму; фірма відповідає за працівника; працівник є патріотом фірми, розглядаючи її як свою родину. Стабільний статус сприяє самонавчанню і розвиває здібності.


1 2 3
ІІІ. управлінняПринципи управління якістю продукції

Аксіоми:

 • якість забезпечує персонал, а не обладнання;

 • цінність виробу для споживача легше збільшити шляхом підвищення якості і надійності, ніж будь-яким зниженням його ціни.


1 2 3
Базовими принципами, якими керується підприємство, є наступні положення

1. Орієнтація на споживача.

 • Підприємство виготовляє продукцію не для себе, а для споживача. Необхідно передбачувати вимоги і потреби споживача.

 • Незадоволеність 1 покупця може стати відомим від 20 до 40 потенційним покупцям.


1 2 3
Відповідальність керівництва керується підприємство, є наступні положення.

Завдання керівництва полягає в тому, щоб

 • а) визначити мету;

 • б) скласти ясні і зрозумілі інструкції;

 • в) домогтися їх розуміння підлеглими, визначити місце кожного в спільній задачі;

 • г) переконатись, що персонал володіє здібностями, можливостями і бажанням досягти поставленої мети;

 • д) забезпечити необхідні умови виконання і заохочення (мотивації) ;

 • є) контролювати виконання.

  Якість роботи на підприємстві така, якою її бажає бачити керівництво!


1 2 3
Участь персоналу керується підприємство, є наступні положення.

 • Ефективне управління може забезпечуватись тільки тоді, коли персонал розуміє задачі підприємства і політику керівництва. Неможливо співробітничати з персоналом, який не усвідомлює, що відбувається на підприємстві і заради чого.


1 2 3
Управління якістю як форма управління технологічним процесом

 • Якість необхідно закладати на кожній технологічній операції, домагаючись повністю бездефектного виробництва.

 • Потрібно встановити причини як дійсні, так і можливі. Недостатньо просто виявляти дефекти і усувати їх.

  Дефект потрібно виявляти раніше, ніж він виникне.


1 2 3
Системний підхід. управління технологічним процесом

 • Виробництво – складна динамічна система, в якій результат забезпечують взаємопов’язані процеси.


1 2 3
Факторна основа прийняття рішень.

 • На кінцевий результат впливає не один, а багато факторів.

 • Їх дія переважно є одночасною. Тому

  необхідні спеціальні методи аналізу технологічних даних і моделювання технологічного процесу для прийняття правильного рішення.


1 2 3
Постійне вдосконалювання рішень

 • Управління якістю – не одноразова (одномоментна) акція, а рух постійного оновлення. Це має стати метою і способом функціювання підприємства.


1 2 3
Взаємовигідне співробітництво з постачальниками

 • На підприємстві має бути розроблена стратегія робіт з постачальниками, оскільки витрати на сировину можуть досягати 70% вартості готової продукції. Якість продукції прямо залежить від якості сировини і матеріалів. Між замовником і постачальником має буми взаємна довіра, взаємовигода і високе почуття партнерства і відповідальності за кінцевий результат.


1 2 3
І постачальникамиV. Розвиток управління якістю продукції.

В своєму розвитку управління якістю продукції проходить три етапи.

1. Якість, що забезпечується контролем.

 • Історично забезпечення якості почалось з проведення ефективного контролю.


1 2 3
Недоліки такого підходу: постачальниками

 • а) контролери на виробництві – невиробничий персонал (до 15 %);

 • б) виробництво, де посилено контролюють, має низький рівень технічної підготовки виконавців. Контролери існують доти, доки існують дефекти.

 • в) інерція реакції на брак. Виробнича система із запізненням коригує техпроцес.

 • г) сучасне виробництво характеризується високою інтенсивністю, автоматизацією, складним і дорогим обладнанням. В таких умовах контроль обходиться все дорожче, оскільки сам вимагає адекватних методів.

 • д) приховані дефекти часто не можуть бути виявлені за допомогою оперативного контролю, лише в процесі тривалої експлуатації (вбитий шуруп, погана адгезія тощо). Такі дефекти виявляють за допомогою руйнівного контролю, видатки якого лягають на собівартість продукції.

 • є) дефектні вироби, які повертаються на переробку, часто мають низьку надійність.

  Разом з додатковими витратами на контроль якості виробник отримує повну протилежність забезпечення якості.


1 2 3
Управління якістю постачальниками

 • Якість, що забезпечується контролем, неекономічна.

 • Впровадження системи забезпечення якістю як інструмент управління техпроцесом (в Японії з 1949 р.)

 • Звуження ролі ВТК (персонал до 5 %). Контроль якістю здійснюють суміжні виробничі і невиробничі підрозділи.

 • У забезпеченні якості бере участь весь персонал (у Японії гуртки якості).


1 2 3
Якість проектна постачальниками

 • Якість забезпечують на стадії проектування. Якість проекту – планована якість.

 • “Висока якість проекту здорожчує виробництво”. Насправді: зменшуються дефекти виробу, знижуються витрати на переробку і утилізацію браку. Наслідки: зростання продуктивності праці, об‘ємів реалізації, розширення ринку збуту, зростання прибутків.

  Результат: високоякісна продукція за низької собівартості.


1 2 3
5. Сертифікація систем якості на виробництві

 • Методи управління якості на підприємствах, які досягли високих показників, стали основою ряду промислових стандартів.

 • Розповсюдження цього досвіду спонукало до розвитку міжнародних стандартів для розробки і сертифікації систем якості. Цю роботу було виконано Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Так з’явились перші стандарти якості ISO серії 9000.


1 2 3

 • Для успішної роботи в умовах жорсткої конкуренції підприємству необхідно привести у відповідність діючу систему якості вимогам стандартів ISO серії 9000 (9001). Від цього залежить укладання будь-яких комерційних угод.

 • Володар сертифікату якості істотно полегшує доступ своєї продукції на європейські ринки.


1 2 3

 • В Україні сертифікація систем якості впроваджена на сотнях підприємств (для порівняння, в Угорщині з населенням 10 млн. чол. системи якості впроваджено на 4 тис. підприємств).

 • Створено міжнародне підприємство з сертифікації систем якості “Інтерсерт” спільно з Міжнародним технічним товариством “Бюро Верітас” (штаб-квартира у Лондоні), яке є уповноваженим Євросоюзом органом із сертифікації систем якості для підприємств, що експортують свою продукцію до країн Євросоюзу.


1 2 3
Література: якості впроваджена на сотнях підприємств (для порівняння, в Угорщині з населенням 10 млн. чол. системи якості впроваджено на 4 тис. підприємств).

 • Исикава К. Японские методы управления качеством. М.: Экономика,1988.

 • Шонбергер Р. Японские методы управления производством. М.: Экономика,1988.

 • Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надёжности. М.: Издательство стандартов, 1990.

 • Державні стандарти України ISO серії 9000-9004.


ad