wodorotlenki n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wodorotlenki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Wodorotlenki - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

Wodorotlenki. Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi. Co to są wodorotlenki?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wodorotlenki' - barrett-kennedy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wodorotlenki

Wodorotlenki

Sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, żelaza i miedzi.

co to s wodorotlenki
Co to są wodorotlenki?

Wodorotlenki są to związki chemiczne, które w wodzie dysocjują z utworzeniem jonów wodorotlenkowych OH-, np. KOH K+ + OH-, uwalnianie jonów OH- decyduje o ich charakterze zasadowym. Wodorotlenki reagują z kwasami tworząc sole.

wodorotlenek sodu
Wodorotlenek sodu

Wzór sumaryczny: NaOH

Równanie reakcji:

Na2O + H2O  2 NaOH

zastosowanie wodorotlenku sodu
Zastosowanie wodorotlenku sodu
 • Przemysł papierniczy ( wykorzystywany jest do produkcji papieru ).
 • Tworzywa sztuczne ( Ług sodowy, czyli stężony roztwór wodorotlenku sodu wykorzystywany jest do produkcji włókien sztucznych
 • Środki czystości ( wodorotlenek sodu jest substancją niezbędną do produkcji mydeł, kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji włosów i paznokci oraz środków piorących.
 • Klejenie szkła ( wodorotlenek sodu jest podstawowym surowcem do produkcji szkła wodnego stosowanego do klejenia m.in. Szkła i porcelany.
w a ciwo ci wodorotlenku sodu
Właściwości fizyczne:

Substancja stała

Biały

Dobrze rozpuszcza się w wodzie ( podczas rozpuszczania wydziela się ciepło

higroskopijny

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

żrący

Właściwości wodorotlenku sodu
wodorotlenek potasu
Wodorotlenek potasu

Wzór sumaryczny: KOH

Równanie reakcji:

K2O + H2O 2 KOH

zastosowanie wodorotlenku potasu
Zastosowanie wodorotlenku potasu
 • Przemysł kosmetyczny ( jest stosowany do produkcji mydła w płynie i kosmetyków myjących ) .
 • Przemysł spożywczy ( jest wykorzystywany do produkcji kakao, wyrobów kakaowych i czekoladowych ) .
 • Elektronika ( Akumulatory niklowo – kadmowe w których elektrolitem jest KOH )
w a ciwo ci wodorotlenku potasu
Właściwości fizyczne:

substancje stała

Biały

Dobrze rozpuszcza się w wodzie (podczas rozpuszczania wydziela się ciepło)

higroskopijny

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

żrący

Właściwości wodorotlenku potasu
wodorotlenek wapnia
Wodorotlenek wapnia

Wzór sumaryczny:

Ca(OH)2

Równanie reakcji:

CaO + H2O Ca(OH)2

zastosowanie wodorotlenku wapnia
Zastosowanie wodorotlenku wapnia
 • Produkcja żywności ( wykorzystywany do produkcji karm dla zwierząt oraz wodorotlenek wapnia służy do oczyszczania soku buraczanego).
 • Garbarstwo ( wodorotlenek wapnia wykorzystywany jest do usuwania włosia ze skór podczas ich wyprawienia ) .
 • Budownictwo ( Wapno gaszone jest składnikiem zaprawy wapiennej. Twardnienie zaprawy następuje w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z tlenkiem węgla(IV) znajdującym się w powietrzu.
wapienie i produkty ich przer bki
Wapienie i produkty ich przeróbki

Gaszenie wapna palonego – to potoczna nazwa reakcji chemicznej tlenku wapnia z wodą której produktem jest wopno gaszone, czyli Ca(OH)2.

Wapno gaszone ( wodorotlenek wapnia ) – to substancja żrąca.

Zaprawa wapienna – powstaje po zmieszaniu Ca(OH)2, czyli wapna gaszonego, z piaskiem i wodą ; stosowane obecnie materiały budowlane są mieszaninami o większej liczbie składników.

w a ciwo ci wodorotlenku wapnia
Właściwości fizyczne:

Substancja stała

biały

Trudno rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

żrący

Właściwości wodorotlenku wapnia
wodorotlenek glinu
Wodorotlenek glinu

Wzór sumaryczny:

Al (OH)3

Równanie reakcji:

AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl

zastosowanie wodorotlenku glinu
Zastosowanie wodorotlenku glinu
 • Przemysł papierniczy ( stosowany do produkcji papieru ) .
 • Przemysł kosmetyczny (w produkcji papieru, mydła, kosmetyków )
 • Lecznictwo ( stosowany w środkach na nadkwaśność żołądka ) .
w a ciwo ci wodorotlenku glinu
Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Wodorotlenek,

Właściwości wodorotlenku glinu
wodorotlenek magnezu
Wodorotlenek magnezu

Wzór sumaryczny :

Mg(OH)2

Równanie reakcji:

MgO + H2O → Mg(OH)2

zastosowanie wodorotlenku magnezu
Zastosowanie wodorotlenku magnezu
 • preparaty kosmetyczne (wymagające środowiska zasadowego), np. pasty do zębów
 • w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie)
 • w przemyśle znalazł zastosowanie w procesie rafinacji cukru
 • w niewielkich ilościach stosuje się go w wyrobach kakaowych i czekoladowych (jako E528)
w a ciwo ci wodorotlenku magnezu
Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Właściwości wodorotlenku magnezu
wodorotlenek elaza ii
Wodorotlenek żelaza (II)

Wzór sumaryczny:

Fe(OH)2

Równanie reakcji:

2NaOH+FeCl2 Fe(OH)2(osad) + 2NaCl

zastosowanie wodorotlenku elaza ii
Zastosowanie wodorotlenku żelaza (II)
 • Wykorzystywany w hutnictwie jako surowiec ceramiczny, szklarski oraz do wytwarzania ołówków.
w a ciwo ci wodorotlenku elaza ii
Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Wodorotlenek

Właściwości wodorotlenku żelaza(II)
wodorotlenek elaza iii
Wodorotlenek żelaza (III)

Wzór sumaryczny:

Fe(OH)3

Równanie reakcji:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

zastosowanie wodorotlenku elaza iii
Zastosowanie wodorotlenku żelaza (III)
 • wywoływacz dla atramentu sympatycznego dla tekstów pisanych kwasem salicylowym.Stosowany do wytrawiania płytek PCBJako reagent wysuszający w niektórych reakcjach chemicznychW przemyśle używany jest przy oczyszczaniu ścieków i produkcji wody pitnejJako katalizator w reakcji etenu z chlorem (jako związek pośredni powstaje dichloroeten) w procesie otrzymywania chlorku winylu, będącego monomerem do produkcji PVC.
w a ciwo ci wodorotlenku elaza iii
Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

Nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

wodorotlenek

Właściwości wodorotlenku żelaza(III)
wodorotlenek miedzi ii
Wodorotlenek miedzi (II)

Wzór sumaryczny:

Równanie reakcji:

CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 2NaCl

zastosowanie wodorotlenku miedzi ii
Zastosowanie wodorotlenku miedzi (II)
 • wykrywanie związków wielowodorotlenowych – tworzy związki kompleksowe o szafirowym zabarwieniu,
 • wykrywanie wiązania peptydowego (reakcja biuretowa) – tworzy związki kompleksowe o fioletowym zabarwieniu,
 • wykrywanie aldehydów (próba Trommera) – wytrąca się ceglasty osad tlenku miedzi(I).
w a ciwo ci wodorotlenku miedzi ii
Właściwości fizyczne:

Substancja stała,

Nie rozpuszcza się w wodzie

Właściwości chemiczne:

Wodorotlenek

Właściwości wodorotlenku miedzi (II)
co to s zasady
Co to są zasady?

Zasady są to związki chemiczne dobrze rozpuszczalne w wodzie.

rozpuszczalno wodorotlenk w
Dobrze rozpuszczalne:

NH4OH,

LiOH,

NaOH,

KOH,

Ba2OH,

Sr2OH,

Nie rozpuszczalne:

Mg2OH,

Ca2OH,

AgOH,

Hg2OH,

Pb2OH,

Bi3OH,

Cu2OH,

Sn2OH,

Ni2OH,

Zn2OH,

Mn2OH

Rozpuszczalność wodorotlenków
dysocjaja jonowa zasad
Dysocjaja jonowa zasad

Rozpad wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

Mn (OH)n M n + n OH -

dysocjaja jonowa zasad1
Dysocjaja jonowa zasad

Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenowe.

NaOH Na+ + OH –

Zasada potasowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe.

KOH K+ + OH -

dysocjacja jonowa zasad
Dysocjacja jonowa zasad

Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenowe.

Ca (OH)2 Ca2+ + 2 OH -

Zasada Cezowa dysocjuje na kationy cezu i aniony wodorotlenowe.

CsOH Cs+ + OH -

dysocjacja jonowa zasad1
Dysocjacja jonowa zasad.

Zasada barowa dysocjuje na kationy baru i aniony wodorotlenowej.

Ba(OH)2 Ba2+ + 2 OH-

Zasada amonowa dysocjuje na kation amonu i anion wodorotlenowy.

NH3 H2O NH4+ + OH -

ph roztwor w
pH roztworów

Odczyn roztworu – cecha roztworu zależna od stężenia w nim kationów wodoru H +.

Skala pH, czyli skala odczynu roztworów – skala wartości liczbowych od 0 do 14, odpowiadających stężeniu kationów wodoru H+ w roztworze.

warto ci ph
Wartości pH
 • wybielacz pH 12,0 – 13,0
 • Mydło pH 9,0 – 10,0
 • proszek do pieczenia pH 9,0 – 11,0
 • woda pH 6,5 – 8,0
 • kukurydza pH 6,0 – 6,5
 • mleko pH 6,3 – 6,6
 • chleb pH 5,0 – 6,0
 • ocet pH 2,4 – 3,4
 • cytryna pH 2,2 – 2,4
 • ziemniaki pH 5,6 – 6,0
 • pomidory pH 4,0 – 4,4
 • truskawki pH 3,0 – 3,5
 • jabłka pH 2,9 – 3,3
prace wykonali

Prace wykonali :

Samanta Stawska i Sebastian Krug.