www regionalomstilling no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
regionalomstilling.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
regionalomstilling.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
barrett-kennedy

regionalomstilling.no - PowerPoint PPT Presentation

74 Views
Download Presentation
regionalomstilling.no
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. www.regionalomstilling.no Johannes Skaar, Innovasjon Norge

 2. Regionalomstilling online 2012 • Et vanskeligtilgjengeligesktranettpå en komplisertadresse www.regionalomstilling.no

 3. Regionalomstilling online 2012 (forts.) • “http://ekstranett.innovasjonnorge.no/templates/ Page_Meta____60008.aspx” • Vanskeligåhuske • Vanskeligåfinne • Tekniskutdatertpubliseringsløsning www.regionalomstilling.no

 4. Regionalomstilling online 2012 (forts.) • Brukerundersøkelserviste at ekstranettetvarlitebrukt • Mange vissteikke at detfantes • Mange føltesegalene med omstillingsutfordringene www.regionalomstilling.no

 5. Hvorfor web? • Tilgjengelighet: Samlet ressursbank for verktøy og maler • Oppdatert informasjon til alle samtidig • Enkelt å oppdatere • Vi er spredt over hele landet – vi trenger et virtuelt samlingssted www.regionalomstilling.no

 6. regionalomstilling.no • Målgruppe: Vi som arbeider lokalt med praktisk omstillingsarbeid • Åpen og effektiv kommunikasjonskanal til alle omstillingsorganisasjoner i hele landet www.regionalomstilling.no

 7. regionalomstilling.no (forts.) • Innføring i omstillingsarbeid: organisering, fasene, aktørene og oppgavene • Lett å finne og kontakte oppdragsrådgiverne fra Innovasjon Norge www.regionalomstilling.no

 8. regionalomstilling.no (forts.) • Effektiv tilgang til oppdaterte verktøy og maler • Informasjon og ressurser organisert slik vi arbeider: i faser • Eksempler på prosjektplaner, omstillingsplaner, sluttevalueringer m.m. – Kommer! www.regionalomstilling.no

 9. regionalomstilling.no (forts.) • Erfaringsutveksling: Les om andre omstillingsområder og kontakt de som leder arbeidet der • Erfaringsutveksling: SocialCastSamarbeidsplattform, filutveksling, innlegg, tips og spørsmål. – Kommer! www.regionalomstilling.no

 10. www.regionalomstilling.no  Vi går online! www.regionalomstilling.no

 11. INTRO-KURSStrategifasen ogGjennomføringsfasen

 12. Hjelp, vi er i omstilling! • Mange er usikre ved oppstart av omstillingsarbeidet • Feltet er komplisert og vanskelig å få oversikt over • Krevende å identifisere konkrete oppgaver og prioritere dem riktig i starten www.regionalomstilling.no

 13. Hjelp, vi er i omstilling! (forts.) • Mange sliter med å komme i gang • Verdifull tid går til spille i oppstarten  Problemet gjentar seg: Gjelder i Strategifasen og igjen i Gjennomføringsfasen www.regionalomstilling.no

 14. INTRO-kurs fra Innovasjon Norge • Nyutviklet tilbud fra Innovasjon Norge • Pilot-kurs høsten 2013 www.regionalomstilling.no

 15. INTRO-kurs: Hva er det? • To kurs. I to ulike faser. For to ulike målgrupper Strategi- og forankringsfasen: prosjektleder og leder av prosjektstyringsgruppen Gjennomføringsfasen: styreleder og leder av omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

 16. INTRO-kurs: Hva er det? (forts.) • Innføring i praktisk omstillingsarbeid • Vekt på oppgaver og ansvar for styret og ledelsen av hhv. Strategi- og Gjennomføringsfasen • Holdes for mindre grupper om gangen • Veksler mellom teori og praktiske arbeidsøkter www.regionalomstilling.no

 17. INTRO-kurs: Hva er det? (forts.) • Innføring i bruk av ny INTRO og web • Innovasjon Norges tilbud om verktøy, maler og rådgivning • Workshops: Kom i gang! Deltakerne lager utkast til planer og styringsdokumenter www.regionalomstilling.no

 18. Mer om INTRO-kursene www.regionalomstilling.no/verktøyHer finner du svar på følgende:  Dette er INTRO-kurs  Hvem er kurset for?  Hvordan foregår det?  Hva er resultatene av INTRO-kurset?  Hva koster det? www.regionalomstilling.no

 19. INTRO-kurs: piloter 2013 • 30. september – 1. oktober • 30.–31. oktober • Disse skal på kurs! Lærdal MeløySaudaHurum Ringeriksregionen www.regionalomstilling.no

 20. Endelig INTRO-kurs ” Dette har vi ventet på så lenge! Omstillingsleder, 2013 www.regionalomstilling.no

 21. Kompetanseprogram for handels- og servicebedrifter Anne Helgesen, Innovasjon Norge

 22. Formål • Bidra til å styrke den lokale handels- og servicenæringen i kommuner med omstillingsstatus www.regionalomstilling.no

 23. Målgruppe • Dagligvarehandel • Faghandel • Håndverksbedrifter som også driver faghandel • Servicevirksomheter www.regionalomstilling.no

 24. Gjennomførte program • Askvoll og Hyllestad • Gamvik og Lebesby • Rollag • Meløy www.regionalomstilling.no

 25. Innhold i verktøyet • Rekruttering • Samlinger • Arbeid mellom samlingene • Finansiering www.regionalomstilling.no

 26. Rekruttering • Gjennomføres av omstillingsorganisasjonen sammen med valgt konsulent for gjennomføring • Sentralt – få frem de bedriftene som har vilje og evne til gjennomføring (økonomisk handlingsrom) • 10 – 12 deltakere www.regionalomstilling.no

 27. Samlinger - innhold • 1. samling • Bli bevisst, kunne beskrive og forstå egen forretningsmodell • 2. samling • Forbedre forretningsmodellen og beskrive en tiltaksplan • 3. samling – oppfølging etter ½ år • Følge opp tiltaksplanen www.regionalomstilling.no

 28. Arbeid mellom samlingene • Gjennomføre en enkel handelsanalyse for område • Bedriften skal gjennomføre en enkel en kunde/ansatt-undersøkelse etter samling 1 • Funnene blir gjennomgått sammen med ekstern konsulent og tatt med i samling 2 • Etter samling 2 – oppfølging av tiltaksplan hvor konsulent bistår www.regionalomstilling.no

 29. Finansiering • Kostnader mellom 400 – 450` • Omstillingsorganisasjonen • Innovasjon Norge – Regional omstilling • Deltakeravgift – 3000 kr pr deltaker www.regionalomstilling.no