slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT. Infosessie kandidaathuurders. Sociaal verhuurkantoor. ≠Sociale huisvestingsmaatschappij = inschrijvingsvoorwaarden ≠ woonzekerheid (private eigenaars) ≠ huurprijsberekening (niet op basis van inkomen) ≠ toewijzingssysteem (puntensysteem).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT' - barney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sociaal Verhuurkantoor OCMW GENT

Infosessie

kandidaathuurders

sociaal verhuurkantoor
Sociaal verhuurkantoor

≠Sociale huisvestingsmaatschappij

 • = inschrijvingsvoorwaarden
 • ≠ woonzekerheid (private eigenaars)
 • ≠ huurprijsberekening (niet op basis van inkomen)
 • ≠ toewijzingssysteem (puntensysteem)

Infosessie 2011

inschrijving bij svk
Inschrijving bij SVK

Om huurder te kunnen worden van een woning verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor moet men zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. 

Infosessie 2011

i inschrijvingsvoorwaarden
I. Inschrijvingsvoorwaarden
 • Meerderjarigheid
 • Inkomen
 • Eigendom
 • Taalbereidheid
 • Inburgeringtraject
 • Inschrijving in bevolkingsregisters

Infosessie 2011

1 meerderjarigheidsvereiste 1
1. Meerderjarigheidsvereiste (1)

Wie kan zich laten inschrijven in het inschrijvingregister voor kandidaat-huurders?

 • Meerderjarige
 • Minderjarige ontvoogde persoon
 • Minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst

Infosessie 2011

1 meerderjarigheidsvereiste 2
1. Meerderjarigheidsvereiste (2)
 • Alle meerderjarige inwonenden worden beschouwd als kandidaat-huurder
 • Alle meerderjarige kandidaat-huurders moeten aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen

Infosessie 2011

2 inkomensvoorwaarde 1
2. Inkomensvoorwaarde (1)
 • Het netto belastbaar inkomen (NBI) in het referentiejaar (= het derde jaar dat voorafgaat aan de inschrijving)
 • Het referentiejaar voor 2012=NBI van 2009

Uitzondering:

  • Indien geen inkomen in referentiejaar:
   • Eerstvolgende jaar waarin wel inkomen genoten werd
  • Indien inkomen te hoog in referentiejaar:
   • Jaar van de aanvraag indien inkomen gedaald is

Infosessie 2011

2 inkomensvoorwaarde 2
2. Inkomensvoorwaarde (2)
 • Netto belastbaar inkomen alle gezinsleden
  • Ongehuwde MJ kinderen < 25j (niet)
  • Inwonende ascendenten (1/2,>65j niet)
 • Worden niet als gezinsleden maar als alleenstaanden beschouwd:
   • Echtgenoten waarvan de echtscheidingsprocedurewerd ingeleid
   • Wettelijk samenwonenden die hun wettelijke samenwoning beëindigen
  • Deze uitzondering geldt enkel bij inschrijving!

Infosessie 2011

2 inkomensvoorwaarde 3
2. Inkomensvoorwaarde (3)

NBI mag niet hoger zijn dan:

 • € 19.796 voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • € 21.455 voor een alleenstaande mindervalide;
 • € 29.694, verhoogd met €1.659,00 per persoon ten laste die bij de referentie-persoon gedomicilieerd is, voor anderen.

Infosessie 2011

3 eigendomsvoorwaarde 1
3. Eigendomsvoorwaarde (1)

De kandidaathuurder en zijn gezinsleden mogen geen woning of bouwgrond hebben in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- en buitenland.

Infosessie 2011

3 eigendomsvoorwaarde 2
3. Eigendomsvoorwaarde (2)

De eigendomsvoorwaarde geldt niet: 

 • als u aan het scheiden bent of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen en je samen met je partner een woning bezit                                                                                                                                            
 • als u een campingverblijf bezit;
 • als uw huidige woning wordt onteigend;
 • als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt wordt verklaard en dit maximaal twee maanden voor de inschrijving en waarvan de ontruiming noodzakelijk is;
 • als u ouder dan 55 jaar of gehandicapt bent en uw woning onaangepast is;
 • als u gehandicapt bent en ingeschreven voor een ADL-woning (ADL = Activiteiten van het dagelijks leven)

Infosessie 2011

4 taalbereidheid
4. Taalbereidheid

Alle KH moeten bewijzen dat ze Nederlands kennen, aan het leren zijn of bereid zijn om te leren.

Uitzonderingen:

 • Wegens gezondheidstoestand onmogelijk om taalcursus te volgen;
 • Wegens beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kunnen deelnemen aan taalcursus;
 • Indien iemand verplicht inburgeraar is (omdat je dan moet voldoen aan de inburgeringsvoorwaarde).

Infosessie 2011

taalbereidheid vereiste documenten attesten
Taalbereidheid: vereiste documenten/attesten

Hoe taalbereidheid bewijzen?

 • Documenten:
  • Studiebewijs, getuigschrift of diploma
  • Vrijstelling
  • Attest van inburgering
  • Attest van erkenning eerder verworven competenties
 • Attesten:
   • Verklaring HvN Niv. A.1.
   • Verklaring HvN cursus NT2 gevolgd (min. 80% aanwezig)
   • Verklaring HvN deelname cursus NT2
   • Verklaring HvN afname intake (max. 6 maanden oud)

Infosessie 2011

5 inburgeringsbereidheid 1
5. Inburgeringsbereidheid (1)

Wie verplichte inburgeraar is, moet bereid zijn om het inburgeringstraject te volgen.

Wie is vrijgesteld van deze verplichting:

 • Inwoners EU+ landen
 • Ernstige ziekte of handicap
 • Getuigschrift of diploma behaald in het Belgische of Nederlandse onderwijs
 • Inburgeraars van min. 65j
 • Inwoners Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Infosessie 2011

5 inburgeringsbereidheid 2
5. Inburgeringsbereidheid (2)

Hoe inburgeringbereidheid bewijzen?

 • het attest van inburgering;
 • een attest van vrijstelling;
 • een attest van EVC (eerder verworven competenties);
 • het inburgeringscontract;
 • een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau

Infosessie 2011

eu landen
EU + landen

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland

Infosessie 2011

6 inschrijving bevolkingsregisters
6. Inschrijving bevolkingsregisters
 • KH dient ingeschreven te zijn in:
  • Bevolkingsregister
  • Vreemdelingenregister
 • Geen inschrijving als kandidaat-huurder voor personen ingeschreven in het wachtregister
 • Geen inschrijving voor kandidaat-huurders die ambtshalve afgevoerd zijn.

Infosessie 2011

ii de inschrijving
II. De Inschrijving
 • Formaliteiten
 • Het inschrijvingsbewijs
 • Het inschrijvingsregister + actualisatie
 • Schrappinggronden

Infosessie 2011

1 formaliteiten 1
1. Formaliteiten (1)
 • De kandidaat-huurder deelt verplicht mee:
   • Exacte gezinssamenstelling op ogenblik van de inschrijving
   • Gegevens leden van het gezin in het buitenland waarvoor aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend

Infosessie 2011

1 formaliteiten 2
1. Formaliteiten (2)
 • De voorkeur inzake type en ligging van de woning en maximale huurprijs kan enkel beperkt worden als dit kan gemotiveerd worden op basis van volgende criteria:
  • financiële draagkracht;
  • gezondheidsredenen;
  • fysieke mobiliteit;
  • bereikbaarheid van school, werk, sociaal en familiaal netwerk;
  • het verlenen of ontvangen van mantelzorg.

Infosessie 2011

2 inschrijvingsbewijs
2. Inschrijvingsbewijs

Het inschrijvingsbewijs bevat:

 • Inschrijvingsdatum
 • Inschrijvingsnummer
 • Voorkeur type ligging en maximale huurprijs
 • Inzagemogelijkheden schriftelijke of digitale versie register (geen persoonsgebonden gegevens)
 • Verzoek om inschrijving bij VZW Woonfonds
 • Verhaalrecht en melding van klachtrecht
 • Schrappinggronden inschrijvingsregister
 • Toestemming aan verhuurder om noodzakelijke gegevens op te vragen
 • Alle meerderjarige personen moeten voldoen aan toelatingsvoorwaarden
 • Contactgegevens Inspectie RWO
 • Melding openbaarheid interne huurreglement

Infosessie 2011

3 inschrijvingsregister
3. Inschrijvingsregister

Inschrijvingsregister

 • Actualisatie min. in elk oneven jaar
  • Controle inkomensvoorwaarde
  • < 6 maanden ingeschr. = geen actualisatie

Infosessie 2011

4 schrappingsgronden 1
4. Schrappingsgronden (1)

Verplichte schrappinggronden:

 • Aanvaarding aangeboden woning
 • Niet meer voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden inzake inkomen
 • Niet voldoen aan toelatingsvoorwaarden bij aanbieden van woning
 • Onjuiste gegevens of onvolledige verklaringen ter kwader trouw
 • Op schriftelijk verzoek van de KH
 • Bij 2de weigering of 2X niet reageren bij aanbieden woning

Infosessie 2011

4 schrappingsgronden 2
4. Schrappingsgronden (2)

Optionele schrappinggrond:

 • Bij onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij aanbod van woning
  • Brief verzonden naar laatst bekende adres in RR
  • Brief verzonden naar adres op verzoek van KH
 • Indien KH’s beiden afzonderlijke inschrijving willen = schrapping en toekenning nieuw nummer

Infosessie 2011

iii toelatingsvoorwaarden
III. Toelatingsvoorwaarden

= inschrijvingsvoorwaarden

 • Uitzonderingen:
   • Inkomen
   • Eigendom
   • Taalbereidheid
   • Inburgering

Infosessie 2011

1 inkomen
1. Inkomen
 • Ook bij de toelating moeten de KH(s) voldoen aan de inkomensvoorwaarde, net als bij de inschrijving. (NBI)
 • Geen uitzondering meer mogelijk voor wie nog steeds in een echtscheidingsprocedure zit. (Bij de toelating zal zal rekening worden gehouden met het gezamenlijke inkomen).

 Een echtscheiding is definitief als het echtscheidingsvonnis wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Infosessie 2011

2 eigendom
2. Eigendom
 • In geval van uitzondering op eigendomsvoorwaarde bij inschrijving, binnen 1 jaar na toewijzing van de woning:
  • Woning vervreemden
  • Woning voor min 9 jaar aan verhuurder:
   • Verhuren
   • Al dan niet kosteloos ter beschikking stellen

Infosessie 2011

3 taalbereidheid
3. Taalbereidheid
 • Als een woning vrijkomt wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van taalbereidheid.
 • Dit geldt voor iedereen die bij inschrijving geen attest of diploma heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij het vooropgestelde niveau Nederlands al heeft behaald.

Infosessie 2011

4 inburgering
4. Inburgering
 • Bij een mogelijke toewijzing wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van inburgeringbereidheid.
 • Dit geldt voor verplichte inburgeraars die bij inschrijving nog geen inburgeringattest hadden voorgelegd.

Infosessie 2011

iv toewijzing woning
IV. Toewijzing woning
 • Rationele bezetting
 • Absolute voorrangsregels
 • Puntensysteem
 • Chronologische volgorde

Infosessie 2011

1 rationele bezetting
1) Rationele bezetting
 • = passende bezetting van een woning, rekeninghoudende met het aantal personen én de fysieke toestand van deze personen
 • Rationele bezetting wordt opgenomen in intern huurreglement

Infosessie 2011

rationele bezettingsnorm
Rationele bezettingsnorm
 • Wettelijke oppervlaktenormen
 • Minimale rationele bezetting van een slaapkamer is 1 persoon
 • Maximale rationele bezetting van een slaapkamer is 2 personen
 • Maximale rationele bezetting van een studio is 1

Infosessie 2011

1 rationele bezetting 2
1) Rationele bezetting (2)
 • Er kan niet worden ingeschreven voor een woning die volgens de gezinssamenstelling te klein is of te groot is. (uitz.: gezinshereniging!)
 • Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven.

Infosessie 2011

2 absolute voorrang
2) Absolute voorrang
 • KH die benadeeld werd bevonden
 • KH die geherhuisvest moet worden
 • KH van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden
 • KH die zelf een geschikte woning op de private huurmarkt heeft gevonden

Infosessie 2011

3 puntensysteem
3) Puntensysteem
 • 4 verplichte gewogen prioriteiten:
  • Woonnood
  • Kinderlast
  • Actueel besteedbaar inkomen
  • Mutatievraag zittende huurder SVK
 • 2 optionele prioriteiten:
  • Aantal jaren ingeschreven
  • Verblijf in gemeente of werkingsgebied

Infosessie 2011

actueel besteedbaar inkomen
Actueel besteedbaar inkomen
 • Voor de toekenning van punten op inkomen
 • = gemiddelde van effectief beschikbare inkomen 6m voor referentiedatum

+ Alle belastbare en niet-belastbare inkomens

  • De vrijgestelde inkomens
  • De effectief betaalde alimentatievergoeding
  • De effectief betaalde schuldaflossingen

Infosessie 2011

4 chronologische volgorde
4) Chronologische volgorde
 • Lijst met mogelijke huurders.
   • Gelijke punten: kijken naar chronologische volgorde

Infosessie 2011

5 lokaal toewijzingsreglement
5. Lokaal toewijzingsreglement
 • Lokaal stedelijk toewijsreglement Stad Gent:
  • voorrang voor personen met beperkte mobiliteit (aangepaste woningen)
  • voorrang voor senioren 55+ (enkel voor woningen met 1 slaapkamer, op gelijkvloers of bereikbaar met lift)

Infosessie 2011

6 weigeringgronden
6. Weigeringgronden
 • KH die huurder is (geweest) en van wie de huurovereenkomst werd beëindigd obv ernstige of blijvende tekortkomingen aan de huurderverplichtingen
 • In uitzonderlijke gevallen als de KH <3j klaarblijkelijk zwaarwichtige feiten heeft gepleegd
 • Bij wanbetaling
  • Ipv weigering kan verhuurder aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen

 Indien weigering door verhuurder:aanbieden van een woning max. 1 jaar opgeschort

Infosessie 2011

v verhaal
V. Verhaal
 • KH kan aangetekend en gemotiveerd beoordeling vragen aan toezichthouder:
  • Beslissing toewijzing woning
  • Weigering toestaan afwijking
  • Beslissing schrapping uit register
  • Beslissing weigering KH
 • Toezichthouder stuurt beoordeling binnen de 30d naar VH en betrokkene

Infosessie 2011

vi huurovereenkomst
VI. Huurovereenkomst
 • Typehuurovereenkomst
  • 9-jarige huurovereenkomt

(die automatisch eindigt wanneer een einde wordt gesteld aan de hoofdhuurovereenkomst)

 • Registratie
 • Plaatsbeschrijving
 • Waarborg
 • EGW
 • Huursubsidie
 • Verplichte huurbegeleiding

Infosessie 2011

vii huurprijsberekening svk
VII. Huurprijsberekening SVK
 • = HP vastgesteld door SVK
 • = de HP die het SVK betaalt aan de verhuurder + ev. renovatiekosten
 • Max. grens = bedragen HS

Infosessie 2011

woningen svk
Woningen SVK
 • Ons aanbod varieert van studio´s en appartementen tot woningen met 1 tot 5 slaapkamers.
 • Momenteel worden er 104 woongelegenheden (onder-)verhuurd door het SVK OCMW Gent, waarvan slechts 17 met 3 of meer slaapkamers.

Infosessie 2011

slide44
Info

OCMW Gent Sociaal verhuurkantoor

Offerlaan 49000 GENT

Tel. 09 266 95 31Fax 09 266 95 32

[email protected]

Infosessie 2011

ad