Marknadsplan Sandström de Wit - PowerPoint PPT Presentation

barney
marknadsplan sandstr m de wit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marknadsplan Sandström de Wit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marknadsplan Sandström de Wit

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Marknadsplan Sandström de Wit
297 Views
Download Presentation

Marknadsplan Sandström de Wit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marknadsplan Sandström de Wit Grupp C2 Erik Antonsson Huanhuan Zhang Amanda Adilova Hendrik Tientang Tobias Larsson

 2. Introduktion om Sandström de Wit • Sandström de Wit är ett företag inom smyckesbranschen, och tillverkar samt säljer konstsmycken. • Startade 1973 i Gamla Linköping av Margareth Sandström och Peter de Wit. • Ingen nedskriven affärsidé. Men konst, formgivning och design av kvalitetssmycken genomsyrar verksamheten från råvara till färdigt smycke.

 3. Nyckeltal • Vinstmarginal, senaste bokslutet, 15.35% • Omsättning, senaste bokslutet tkr, 9022 • Årets resultat, senaste bokslutet tkr, 934 • Antal anställda, 9 • Omsättning/anställd, tkr, 1002,44 • Soliditet, 74,03% • Lönekostnad/anställd, tkr, 256,22

 4. PESTEL-analys • Politiska/Juridiska:Enstabil miljö, rättsäkert och låg korruption. • Ekonomiska: Branschen påverkas till viss del av konjunkturen. • Sociokulturella: Individualism/modetrend. • Teknologiska: Välutvecklad infrastruktur, och teknisk utveckling, främst för massproduktion. • Ekologiska: Påverkar miljön negativt på grund av gruvdrift.

 5. Porters femkraftsanalys • Nya aktörer – Svårt att etablera sig på marknaden • Substitut – Lyxiga presentartiklar, exklusiva klockor och väskor etc. • Leverantörer – Inte stark i sin förhandlingskraft. • Kunder – Svag förhandlingskraft inom branschen. • Rivaliserande konkurrenter – Ingen tydligt konkurrens för Sandström de Witpga klar differentiering.

 6. SUP-analys • Segmentering – ålder, kön, inkomst, och konstintresse. • Urval – 4 målgrupper: konstintresserade kvinnor, unga par, personer som söker premiumpresenter, och kunder utanför Linköping. • Positionering – ”4C”

 7. SWOT-analys • Styrkor • Starkt varumärke • Egen design • Bra kvalitet • Kundnära relationer • Rik erfarenhet • Svagheter • Begränsad kundkrets • Följer ej nutida modetrender • Höga priser • Låg grad av marknadsföring • Möjligheter • Ökad individualism • Ökat intresse för smycken • Hot • Lågkonjunktur • Baspriser på råvaror stiger • Större kedjor tar över • Nya liknande aktörer på marknaden

 8. Ansoffs matris Existerande produkter Nya produkter • Marknadspenetration • Konstfokus • Högtidsfokus • Produktutveckling • Presentfokus • Lågprisfokus Existerande marknader • Marknadsutveckling • Internet • Fler butiker utanför Linköping • Kollektion hos andra butiker Diversifiering Nya marknader

 9. Kärnstrategi • Företagets målmarknad – 4 målgrupper • Konstintresserade kvinnor • Unga vuxna och unga par • Gruppen för presentinköp • Kunderna utanför Linköping • Konkurrenters målgrupper Guldfynd och Hallbergs – standardiserade produkter, starkt varumärke, en större kundgrupp. Konkurrerande strategier • Differentiering

 10. Marknadsmix – 7P • Produkt: Konstsmycken, ringar, presentartiklar, förpackningar. • Pris: Marknadsledande prissättning, premiumpris. • Plats: Butik på Storgatan, internet försäljning, flera butiker. • Påverkan: Sociala medier, hemsidan, PR, mässor och utställningar.

 11. Marknadsmix – 7P • Personal: Kompetent, serviceinriktad och konstintresserad personal, gruppkänsla. • Processer: Få standardiserade rutiner; personaligt och individuellt. • Fysisk bevis: Personalen bär butikens smycken; butiks exteriör och interiör; Kataloger och broschyrer

 12. Marknadsföringsåtgärder • Fortsätta fokusera på kvalitet och egen design, innovation och produktutveckling • Kunddatabas • Erbjuda både klassiska och unika kvalitetsringar för unga par • Gradvis utveckla sortimentet av presentartiklar i både låga och höga prissegment.

 13. Marknadsföringsåtgärder • Utveckla hemsidan • Utveckla sociala medier • Nya butiker i framförallt storstadsregioner, eller ”shop-in-shop”-koncept • PR i relevanta tidskrifter • Utställningar, venisage och mässor

 14. Frågor?