Download
kd krivotvorenje isprave l 278 kz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KD KRIVOTVORENJE ISPRAVE (čl.278. KZ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KD KRIVOTVORENJE ISPRAVE (čl.278. KZ)

KD KRIVOTVORENJE ISPRAVE (čl.278. KZ)

613 Views Download Presentation
Download Presentation

KD KRIVOTVORENJE ISPRAVE (čl.278. KZ)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KD KRIVOTVORENJE ISPRAVE (čl.278. KZ) Ivan Topić

  2. GLAVA XXIV. – KD KRIVOTVORENJA • 1. krivotvorenje novca (čl. 274.) • 2. krivotvorenje vrijednosnih papira (čl.275) • 3. krivotvorenje znakova za vrijednost (čl. 276.) • 4. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega (čl. 277.) • 5. krivotvorenje isprave (čl. 278.) • 6. krivotvorenje službene ili poslovne isprave (čl. 279.) • 7. zlouporaba osobne isprave (čl. 280.) • 8. ovjeravanje neistinitog sadržaja (čl. 281.) • 9. izrada, nabavljaje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje (čl. 283)

  3. ZAKONSKI OPIS DJELA (čl. 278.) • (1) Tko izradi ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava ili tko takvu ispravu nabavi radi uporabe ili je uporabi kao pravu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. • (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko obmane drugoga o sadržaju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, držeći se da potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili kakav drugi sadržaj.

  4. (3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini glede javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. - kvalifikatorne okolnosti • (4) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti. - opća odredba - propisana kazna zatvora

  5. ISPRAVA KAO OBJEKT POČINJENJA ISPRAVA – svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose (podobnost za dokazivanje) VRSTE S OBZIROM NA PODRIJETLO: - prava isprava - lažna isprava

  6. VRSTE S OBZIROM NA IZDAVATELJA: - javnaisprava - privatna isprava POSEBNE VRSTE: - slučajna isprava - strana isprava - spojena isprava

  7. MODALITETI POČINJENA (st. 1. i 2.) • 1. IZRADA LAŽNE ISPRAVE • 2. PREINAČENJE PRAVE ISPRAVE (brisanje, ispravljanje, mijenjanje, dodavanje...) • 3. NABAVA LAŽNE ILI PREINAČENE PRAVE ISPRAVE • 4. UPORABOM TAKVE ISPRAVE KAO PRAVE • 5. OBMANA DRUGOG U POGLEDU SADRŽAJA KAKO BI JE POTPISAO

  8. POČINITELJ • Počinitelj postupa s ciljem uporabe takvih isprava kao pravih (dovoljna neizravna namjera) • Stjecaj krivotvorenja isprave i drugog kd-a

  9. SUDSKA PRAKSA • Odluka: VSRH III Kr 24/2012-5