Zastosowanie xml a w zarz dzaniu tre ci i elektronicznej wymianie danych
Download
1 / 28

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych. Klasy zastosowań XML-a. Zarządzanie dokumentami, treścią, wiedzą:. Elektroniczna wymiana danych, integracja aplikacji:. Pierwotne zastosowanie SGML-a. Nowa klasa zastosowań XML-a.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych' - barnabas-sean


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zastosowanie xml a w zarz dzaniu tre ci i elektronicznej wymianie danych

Zastosowanie XML-aw zarządzaniu treściąi elektronicznej wymianie danych


Klasy zastosowa xml a
Klasy zastosowań XML-a

Zarządzanie dokumentami, treścią, wiedzą:

Elektroniczna wymiana danych, integracja aplikacji:

 • Pierwotne zastosowanie SGML-a.

 • Nowa klasa zastosowań XML-a.

 • Dokumenty tworzone przez człowieka i przeznaczone dla człowieka.

 • Dokumenty tworzone oraz przetwarzane automatycznie

 • Długi czas życia dokumentów.

 • Dokumenty tworzone tylko na czas komunikacji.

 • Typowy model mieszany zawartości.

 • Konieczność dokładnego kontrolowania struktury i zawartości.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Dwie twarze xml a
Dwie twarze XML-a

Dokument tekstowy:

Baza danych:

<zeznanie-sprawcy>

Wypadek dnia <data>

13.01.2001 r.</data>o godzinie <godzina>13.13

</godzina> (<dzien-tygodnia>piątek</dzien-tygodnia>) miał miejsce nie z mojej winy. <poszkodowany>Alojzy M.</poszkodowany> nie miał żadnego pomysłu w którą

stronę uciekać, więc go przejechałem.</zeznanie-sprawcy>

<zamowienie>

<pozycja>

<nazwa>Papier</nazwa>

<jednostka>ryza </jednostka>

<ilosc>3</ilosc>

</pozycja>

<zamawiajacy id=”123456”>

<imie>Szymon</imie>

<nazwisko>Zioło </nazwisko>

<firma>ABG Ster-Projekt </firma>

</zamawiajacy>

</zamowienie>

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Xml w systemach zarz dzania tre ci
XML w systemach zarządzania treścią

 • XML w tworzeniu treści:

  • kontrola poprawności strukturalnej dokumentów,

  • dokumenty oznakowane semantycznie od początku swego istnienia,

  • edycja:

   • dedykowane edytory XML,

   • formularze elektroniczne.

 • XML w przetwarzaniu treści:

  • automatyczne przekształcenia dokumentów,

  • ekstrakcja wartości metainformacji,

  • dowiązania (linki) semantyczne z i do fragmentów treści dokumentów

  • aktualizacja „twardych faktów”,

  • warianty dokumentów.

 • XML w publikowaniu treści:

  • jedno źródło – wiele publikacji.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Linki semantyczne

książę - kraj

Linki semantyczne

 • Powiązanie dokumentów (fragmentów dokumentów) z innymi dokumentami (fragmentami).

 • Nadanie znaczenia linkom:

  • wyszukiwanie z użyciem faktów,

  • efektywna nawigacja,

  • automatyczne przetwarzanie.

<OSOBA-MOWIACA><KSIAZE ID-KRAJU=”d1”>Hamlet<KSIAZE></OSOBA-MOWIACA>

<WYPOWIEDZ><KRAJ ID=”d1”>Dania</KRAJ> jest więzieniem. </WYPOWIEDZ>

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Metainformacje przyk ad
Metainformacje – przykład

Nr protokołu: 1313/2001Miejsce: Dołowice GórneData: 13.01.2001Czas: 13.13Rodzaj: potrącenie pieszegoSprawca: Walenty PechowySprawę prowadzi: st. asp. Jan Łapówka

<zeznanie-sprawcy>

Wypadek dnia <data>

13.01.2001</data>o godzinie <godzina>13.13

</godzina> (<dzien-tygodnia>

piątek</dzien-tygodnia>) miał miejsce nie z mojej winy. <poszkodowany>Alojzy M.</poszkodowany> nie miał żadnego pomysłu w którą

stronę uciekać, więc go przejechałem.

</zeznanie-sprawcy>

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Aktualizacja twardych fakt w przyk ad

select akt_lm_rok from liczba_mieszk where panstwo=”dk”

select akt_lm from liczba_mieszk where panstwo=”dk”

Aktualizacja „twardych faktów” – przykład

<haslo id=”dk”><tytul>Dania</tytul>

...

<treść>Liczba mieszkańców:

<wstaw-akt-lm/>(<wstaw-akt-lm-rok/>).</treść>

</haslo>

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Warianty dokument w przyk ad

od=*

do=18.01.2006

od=19.01.2006

do=*

Warianty dokumentów – przykład

<akt> ...

<art nr=”2.”>Przywóz wody

nie jest objęty cłem.</art>

<wariant-ref id=”a436”/>... </akt>

<art nr=”3.”>Cło na przywóz śniegu wynosi 30%.</art>

<art nr=”3.”>Cło na przywóz zamrożonej wody wynosi 30%.</art>

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Geneza elektronicznej wymiany danych edi
Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI)

 • Problemy z automatyzacją procesów między przedsiębiorstwami.

 • „Izolowane wyspy”

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Standardy edi
Standardy EDI

 • EDIFACT – United Nations Standard Messages Directory for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport.

 • ANSI Accredited Standards Committee X12 sub-group.

Standard

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Edifact fragment komunikatu
EDIFACT – fragment komunikatu

TDT+20+57EP12+1++HLC:172:20+++8407319:146::HAMBURG EXPRESS:DE’RFF+VM:DIHE’RFF+VON:51WP11’FTX+TRA+++CEE-CHINA EUROPE EXPRESS LOOP 4’FTX+AAI+++MASTER PETER SUNSHINE’

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Edifact przyk ad details of transport
EDIFACT – przykład: Details of Transport

8051 TRANSPORT STAGE QUALIFIER M an..3 8028 CONVEYANCE REFERENCE NUMBER C an..17 C220 MODE OF TRANSPORT C 8067 Mode of transport, coded C an..3 8066 Mode of transport C an..17 C228 TRANSPORT MEANS C 8179 Type of means of transport identification C an..8 8178 Type of means of transport C an..17 C040 CARRIER C 3127 Carrier identification C an..17 1131 Code list qualifier C an..3 3055 Code list responsible agency, coded C an..3 3128 Carrier name C an..35 8101 TRANSIT DIRECTION, CODED C an..3 C401 EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION C ...C222 TRANSPORT IDENTIFICATION C

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Edifact przyk ad 8051 transport stage qualifier
EDIFACT – przykład:8051 Transport stage qualifier

1 Inland transport 2 At the statistical territory limit 10 Pre-carriage transport 11 At border 12 At departure 13 At destination 20 Main-carriage transport 21 Main carriage - first carrier 22 Main carriage - second carrier 23 Main carriage - third carrier 30 On-carriage transport

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Nowa edi
Nowa EDI

Pomysł: zakodować strukturę dokumentu EDI przy pomocy elementów XML.

<faktura> <dostawca> <nazwa>Krzak i Syn sp. z o.o.</nazwa> <adres>ul. Kota 7</adres> <kod>13-313</kod> <miasto>Dołowice Górne</miasto> </dostawca>...</faktura>

N1*BY*92*1287N1*ST*92*87447N1*ZZ*992*1287PO1*1*1*EA*13.33**CB*80211*IZ*364*UP*718379271641

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Tradycyjna edi xml edi

Format dokumentówzapisany w specyfikacji.

„Samoopisujący się” format dokumentów.

Tradycyjna EDI – XML EDI

 • Zwięzłe komunikaty, zawierające tylko niezbędne dane.

 • Rozwlekłe komunikaty – narzut na „samoopisywanie się”.

 • Scentralizowana, trudna zmiana standardu.

 • Możliwość tworzenia własnych odmian standardów.

 • Zmiany standardu pociągają uciążliwe zmiany oprogramowania.

 • Większość problemów ze zmianą standardu bierze na siebie parser XML.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Tradycyjna edi xml edi1
Tradycyjna EDI – XML EDI

 • Przetwarzanie przez specjalne aplikacje

 • Interakcja przy pomocy przeglądarki

 • Implementowanie od podstaw

 • Możliwość korzystania z gotowych narzędzi

 • Łącza dedykowane dla EDI (Value Added Networks)

 • Internet + bezpieczne protokoły

 • Możliwość integracji z tradycyjnymi systemami EDI

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Elastyczno xml edi
Elastyczność XML EDI

<firma nazwa=”Krzak i Syn” adres=”Kota 7” kod=”13-313” miasto=”Dołowice Górne” email=”[email protected]” />

<firma nazwa=”Krzak i Syn” email=”[email protected]” />

Krzak i Syn

Adres: Kota 7Kod: 13-313Miasto: Dołowice GórneTel.

<firma nazwa=”Krzak i Syn” adres=”Kota 7” miasto=”Dołowice Górne” />

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Xml edi a przegl darki internetowe
XML EDI a przeglądarki internetowe

 • XSLT jako język opisu formatowania.

 • Nowe zastosowanie EDI:

  • podstawowa funkcjonalność – wymiana danych między aplikacjami przedsiębiorstw,

  • nowe perspektywy: kontakt z klientami wyposażonymi tylko w przeglądarki,

  • E-Commerce.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Inicjatywy standaryzacji xml edi
Inicjatywy standaryzacji XML-EDI

 • XML jest zbyt elastyczny.

 • Inicjatywy standaryzacyjne:

  • ogólne – dążą do ukierunkowania tej elastyczności, aby:

   • można było wymieniać informacje dowolnego typu,

   • informacje jednego typu były tak samo reprezentowane;

   • np. Electronic Business XML – ebXML;

  • branżowe – standaryzują konkretne komunikaty:

   • SWIFT,

   • RosettaNet,

   • Automotive Industry Action Group,

   • Health Level Seven,

   • Open Travel Alliance,

   • ...

XML

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Ebxml
ebXML

 • ebXML:

  • zbiór specyfikacji definiujących sposób prowadzenia biznesu i wymiany danych przez Internet,

  • zaakceptowane 14 maja 2001 r.

 • Electronic Business XML Working Group:

  • założona we wrześniu 1999 r.,

  • patronat OASIS i UN/CEFACT.

 • www.ebxml.org

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Podej cie do standaryzacji
Podejście do standaryzacji

 • Meta-model pozwalający na opracowywanie modeli specyficznych dla zastosowań:

  • zbiór podstawowych schematów, elementów XML oraz procesów biznesowych,

  • sposób definiowania słowników danych,

  • nie definiuje konkretnych, docelowych komunikatów.

 • Metainformacje:

  • informacje o wersjach,

  • metadane odpowiadające nagłówkom z istniejących systemów EDI.

 • Ramy architektury technicznej:

  • sposoby implementacji repozytoriów, serwisów, itp.,

  • integracja z istniejącymi technologiami EDI.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Xml a relacyjne bazy danych
XML a relacyjne bazy danych

 • Korzyści:

  • integracja aplikacji, wymiana danych,

  • łatwe transformacje danych,

  • prezentacja danych.

 • Problemy:

  • czy i jak przechowywać dokumenty XML w bazie danych?

  • metody dostępu (zadawania zapytań),

  • efektywność.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Klasyfikacja wsparcia dla xml a w bazach danych
Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych

 • Wg wewnętrznej reprezentacji danych?

  • XML-enabled – przechowująca dokumenty w postaci zdekomponowanej,

  • native XML – przechowująca dokumenty w „naturalnej” postaci.

 • Lepiej wg dostępnych operacji i zastosowania:

  • (relacyjna) baza danych:

   • konfiguracja struktur danych przy pomocy tabel i relacji,

   • umożliwia eksport i import danych w postaci dokumentów XML,

   • struktura dokumentów XML pochodną relacyjnych struktur danych,

   • zastosowanie: integracja, wymiana danych;

  • XML-owa baza danych:

   • przechowuje dokumenty XML,

   • konfiguracja struktur danych przy pomocy DTD/XML Schema,

   • Indeksowanie elementów, atrybutów, wyrażeń XPath,

   • wyszukiwanie z użyciem XQuery,

   • zastosowanie: przechowywanie i przetwarzanie dokumentów strukturalnych.

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Xml w oracle 10g
XML w Oracle 10g

 • Wbudowane parsery XML (PL-SQL, Java i C++).

 • XML-SQL Utility:

  • generowanie XML-a bezpośrednio z bazy przy pomocy specjalnych zapytań,

  • wypełnianie bazy na podstawie zawartości dokumentu XML.

 • XML-SQL Servlet:

  • ułatwia budowanie aplikacji internetowych opartych na Oracle’u.

 • XMLType – specjalny typ danych:

  • używany do deklarowania kolumn, tabel, perspektyw, zmiennych,

  • indeksowanie zawartości XML,

  • zapytania XQuery,

  • kontrola poprawności strukturalnej względem XML Schema,

  • przekształcenia XSLT.

 www.oracle.com/xml/

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Oracle xml sql utility przyk ad
Oracle XML-SQL Utility – przykład

 • Zapytanie:SELECT xmlgen.getXML(’select * from emp’) FROM dual;

 • Wynik:<rowset> <row id=”1”> <empno>10</empno> <name>Scott Tiger</name> <title>specialist</title> </row> ...</rowset>

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Xmltype przyk ady
XMLType – przykłady

SELECT extract(value(X), '/PurchaseOrder/LineItems/LineItem/Description')FROM XMLTABLE X;

zwraca:

<Description>The Ruling Class</Description><Description>Diabolique</Description>

SELECT extractValue(value(t),'/Description')FROM XMLTABLE X,TABLE (xmlsequence(extract(value(X), '/PurchaseOrder/LineItems/LineItem/Description'))) t;

zwraca:

The Ruling ClassDiabolique

Źródło: Oracle 9i XML Database Developer’s Guide,www.lc.leidenuniv.nl/awcourse/oracle/appdev.920/a96620/toc.htm

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Xml a bazy danych przegl d

Relacyjne bazy danych

ze wsparciem dla XML-a:

Oracle 8i / 9i / 10g

Microsoft SQL Server 2000

DB2, IBM

Sybase ASE 12.5

XML-owe bazy danych:

Oracle 9i / 10g

Tamino, Software AG

TEXTML Server, InxiaSoft

dbXML (open source)

eXist (open source)

Xindice, Apache Software Foundation (open source)

XML a bazy danych – przegląd

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


Gdzie szuka dalej
Gdzie szukać dalej

 • Bryan, M. et. al., Guidelines for using XML for Electronic Data Interchange

  • www.eccnet.com/xmledi/guidelines-styled.xml

 • EDISON – Narodowy Operator EDI

  • www.edison.net.pl

  • www.edi.pl

 • Zioło, S. , Księżyk, R., Wykorzystanie języka XML w EDI

  • Materiały na VIII Krajową Konferencję EDI-EC, Wydawca: Niedźwiedziński Consulting, Łódź, 2000

 • Bourret, R., XML and Databases

  • www.rpbourret.com/xml/

 • Research note: The demise of the XML database

  • www.it-analysis.com/article.php?articleid=11287

Zastosowanie XML-a w zarządzaniu treścią i elektronicznej wymianie danych


ad