Angger prakuntama s pd
Download
1 / 7

Dening : - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Angger Prakuntama , S.Pd. Dening :. Crita Pengalaman lucu. Crita Pengalaman Lucu. Crita yaiku Tuturan kang mratelakake maneka warni kedadosan yaiku arupi kedadosan kang kasunyatan utawi mung rekaan. Pengalaman yaiku punapa kemawon kang nate diayahi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dening :' - baris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Angger prakuntama s pd

AnggerPrakuntama, S.Pd

Dening :Crita pengalaman lucu1
Crita Pengalaman Lucu

 • Crita yaiku Tuturan kang mratelakake maneka warni kedadosan yaiku arupi kedadosan kang kasunyatan utawi mung rekaan.

 • Pengalaman yaiku punapa kemawon kang nate diayahi.

 • Lucu yaiku saged damel tiyang sanes gumujeng.


Crita pengalaman lucu2
Crita Pengalaman Lucu

 • Crita pengalaman lucu yaiku tuturan kang mratelakake maneka warni kedadosan kang nate diayahi awake piyambak utawi tiyang sanes kang saged damel tiyang kang mirengake gumujeng.


Crita lucu
CRITA LUCU

Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu.

 • Teori superioritas – degradasi, tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan.

 • Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.

 • Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan.

 • Tuladha: - nyontek

  - kuwatir dadi abang

  - mbelani untu, lsp.


Tata cara nyritakake pengalaman
Tata cara nyritakake pengalaman :

 • Nulis pengalaman sing wis dilakoni yaiku diwiwiti kanti prolog/purwaka/pangiring

 • Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi

 • Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener lan trep diksine

 • Nyritakake kanthi runtut miturut apa sing tinulis kanti ekspresi kang trep.


Dening

DHAGELANUga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario), lakone (tokohe) nyinau rancangan crita, terus njarag gawe lucu, kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. (PRAKTEK CRITA LUCU)