Download
xx nordiska arkivdagar 6 10 augusti 2003 reykjav k island n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island PowerPoint Presentation
Download Presentation
XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island

XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island

170 Views Download Presentation
Download Presentation

XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. XX. Nordiska arkivdagar6 – 10 augusti 2003Reykjavík, Island Seminariet Nordisk Arkivterminologi Veli-Matti Pussinen 8 augusti 2003

  2. ARKIVVERKET – ÅBO LANDSARKIVVeli-Matti PussinenTerminologiarbetet i Finland Centralen för teknisk terminologi och Tietopalveluseura r.y. utgav 1993 Tietohuollon sanasto (Terminologi inom informationsförsörjningen) innehåller centrala arkivtermer

  3. Anita Saarenheimo 1998: Arkistoalan termejä englanti - suomi • bygger på ICA:s Dictionary of Archival Terminology 1988 • inbegriper Bellardo 1992: A Glossary for Archivists, Manuscript Curators, and Records Managers • Tietohuollon sanasto har beaktats • opublicerat

  4. Riksarkivets/Arkivverkets föreskrifter och anvisningar på 1990-talet • innehåller termlistor med beskrivningar • avser respektive föreskrift eller anvisning och har således inte heltäckande jämförts med varandra • har sammanställts och använts som basmaterial för NAT

  5. ISO 5127:2001 Terminology of information and documentation - Vocabulary • har översatts till finska och utlåtanden från olika håll inhämtas för närvarande • har inte beaktats i NAT – men kommer att vara av stor betydelse i framtida uppdateringar • Arkivverket representeras av Jorma Vappula från Riksarkivet

  6. Arkivteori - arkivterminologi • arkivteoretisk debatt, undervisning och forskning ökar • den utländska litteraturen skapar ett ökande behov att utveckla terminologin • samarbetet med andra informationssektorer ökar • ”dokumentit, jotka kapturoidaan kun ne ovat fixed” (uttalande på ett arkivteoretiskt seminarium i Helsingfors 2003)