slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacijos įvaizdis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacijos įvaizdis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Organizacijos įvaizdis - PowerPoint PPT Presentation


  • 468 Views
  • Uploaded on

ESF projektas „ Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos integralus ugdymas“. Organizacijos įvaizdis. Nuotolinio mokymosi kursas. Autoriai: dokt. Jolita Piliutytė KTU Viešojo administravimo katedra Dr. Darius Kybartas KTU Signalų apdorojimo katedra. 2007 Kaunas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacijos įvaizdis' - barclay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ESF projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos integralus ugdymas“

Organizacijos įvaizdis

Nuotolinio mokymosi kursas

Autoriai: dokt. Jolita Piliutytė

KTU Viešojo administravimo katedra

Dr. Darius Kybartas

KTU Signalų apdorojimo katedra

2007 Kaunas

slide2
Organizacijos įvaizdžio formavimas, koregavimas ir stiprinimas yra neišvengiama kiekvienos organizacijos veiklos dalis.

Tik žinant organizacijos įvaizdžio esmę, struktūrą, valdymo priemones ir metodus, aplinkos elementus ir jų poveikio organizacijos įvaizdžiui reguliavimo mechanizmus organizacijos atstovai gali efektyviai siekti jos įvaizdžio gerinimo tikslo.

kurso tikslas
Kurso tikslas

Pagrindinis šio kurso tikslas –

žinių ir įgūdžių organizacijos įvaizdžio valdymo srityje plėtojimas.

slide4

Kurso tikslas

Asmenys, studijavę „Organizacijos įvaizdžio“ kursą:

  • suvoks įvaizdžio reikšmę, turinį ir naudą šiuolaikinei organizacijai;
  • gebės įvertinti esamą organizacijos įvaizdį, jo trūkumus ir privalumus;
  • suvoks efektyviausias organizacijos įvaizdžio formavimo, stiprinimo ir sklaidos priemones;
  • turės pakankamų žinių formuoti naują, koreguoti ir skleisti esamą organizacijos įvaizdį.
kurso organizacija
Kursas pritaikytas neformalaus švietimo studijoms.

Kurso apimtis – 20 ak. val. (10 val. paskaitoms, 5 val. diskusijoms bei 5 savarankiškam darbui).

Kurso organizacija
kurso strukt ra
1 paskaita. Organizacijos samprata. Organizacijų tipai;

2 paskaita. Įvaizdžio samprata ir vieta organizacijos vertės komplekse;

3 paskaita. Įvaizdžio struktūra;

4 paskaita. Įvaizdžio tipai;

5 paskaita. Organizacijos įvaizdžio formavimas;

6 paskaita. Įvaizdžio kūrimas;

7 paskaita. Įvaizdžio tikslinės grupės;

8 paskaita. Įvaizdžio sklaida;

9 paskaita. Firminis stilius;

10 paskaita. Ryšių su visuomene reikšmė organizacijos įvaizdžiui.

Kurso struktūra
kurso organizacija1
Pratybos, užduotys: kiekvienai paskaitai rengiama po 5 savikontrolės klausimus (su teisingais atsakymais), viso 50 savitikros klausimų.

Individualus darbas: Besimokantieji individualiai atliks 2 organizacijos įvaizdžio praktines užduotis ir pateiks jas WebCT aplinkoje.

Atsiskaitymai: dalyvavusiems diskusijose bei atlikusiems savarankiškas užduotis numatytas baigiamas atsiskaitymas. Baigiamojo atsiskaitymo forma – testas.

Kurso organizacija
kurso organizacija2
Kadangi kursas skirtas neformaliam visuomenės atstovų ugdymui, įgytos žinios nebus vertinamos pažymiu.

Sėkmingai baigusiais kursą bus laikomi visi, kurie per kurso studijoms numatytą laikotarpį bus dalyvavę diskusijose, atlikę savarankiškas užduotis ir teigiamai išlaikę baigiamąjį testą.

Kurso organizacija
kurso organizacija3
Kursas teikiamas WebCT (Web Course Tools) virtualioje mokymosi terpėje, adresu:

http://vista.liedm.lt

(pasirinkti “Organizacijos įvaizdis” kursą, jungtis su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu)

Kurso organizacija
pagrindin s s vokos
Organizacija

Sąmoningai organizuotų dviejų ar daugiau žmonių grupė, siekiančių pasiekti bendrą, jiems visiems priimtiną tikslą ar tikslų grupę.

Įvaizdis

Visuma sąmonėje ir pasąmonėje susiformavusių vaizdinių, vertinimų, įsitikinimų, kurie susidarę atskiriems asmenims, jų grupei ar visai visuomenei apie tam tikrą objektą.

Reputacija

Vieša nuomonė apie kieno nors (pvz. asmens) ypatybes; paprastai gera.

Identitetas

Organizacijos stilius, organizacinė elgsena, komunikavimas.

Pagrindinės sąvokos
pagrindin s s vokos1
Organizacijos stilius

Sudėtinis organizacijos įvaizdžio elementas, įvaizdžio formavimo priemonė. Organizacijos stiliaus elementai: dizainas, simbolika, architektūra, darbuotojų apranga, prekių ar paslaugų kokybė ir pan.

Tikslinė grupė

Klientų, pasižyminčių panašiomis vartotojų elgsenos savybėmis, grupė.

Ryšiai su visuomene

Valdymo funkcija, kuri identifikuoja, nustato ir palaiko organizacijai ir visuomenei naudingus ryšius.

Pagrindinės sąvokos