10 adimda r sk de erlend rme
Download
1 / 49

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME. Gereklilik. 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı. Kullanılan Yöntemler. Ne Olur Eğer..? (What if…?) Görev Risk Analizi (Job Safety Analysis)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME' - barclay-rivera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Gereklilik
Gereklilik

 • 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı


Kullan lan y ntemler
Kullanılan Yöntemler

 • Ne Olur Eğer..? (What if…?)

 • Görev Risk Analizi (Job Safety Analysis)

 • Hata Modu ve Etki Analizi (FMEA)

 • Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışmaları (Hazard and Operability Studies)

 • Başlangıç Tehlike Analizi (Preliminary Hazards Analysis)

 • Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis)

 • vb. pek çok yöntem


Problem
Problem?

Mevcut yöntemlerin hiç biri bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerinin

bütünsel olarak değerlendirilmesi için yeterli olmamaktadır.


Problem1
Problem?

 • Bu nedenle, uygulamada yapılmış olan risk değerlendirmelere bakıldığında;

  • kimi çok yetersiz,

  • kimi ise son derece karmaşık

   risk değerlendirmeleri ile karşılaşılabilmektedir.


Uygulamada htiya duyulan y ntem
Uygulamada İhtiyaç Duyulan Yöntem?

 • iş gücünün de katılımını gerektiren bir çalışma olduğundan, pratik, her seviyede kişi tarafından kolay anlaşılır, ve

 • detaylı sonuca götürecek bir yöntem olması gereği bulunmaktadır.


Bildirinin amac
Bildirinin Amacı

 • Bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi için geliştirilmiş olan ve 10 adımdan oluşan pratik ancak detaylı sonuca götürecek bir yaklaşımın sunulmasıdır.

 • Söz konusu yöntem özellikle çalışan sayısı 50 ve üzeri olan ve sanayiden sayılan işyerleri için geliştirilmiş olmakla birlikte, adımlardaki içerikler gerektiğinde kuruluşlara özgü olarak değiştirilerek her türlü işyeri için de uygulanabilir.


ADIM 1

Risk Değerlendirme Proje Ekibinin Kurulması

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


RİSK DEĞERLENDİRMESİ

BEŞ temel adımdan oluşur

EVET

1.ADIM

TEHLİKELERİ TANI

Bu konuda elinizdeki

bu kaynakları takip edin

Tanımladığınız tehlikelerle ilgili olarak herhangi bir mevzuat,

standart, rehber veya madde güvenlik bilgi formu var mı ?

2.ADIM

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

5.ADIM

İZLE VE TEKRAR ET

HAYIR

4.ADIM

KONTROL TEDBİRLERİNİ

TAMAMLA

3.ADIM

KONTROL TEDBİRLERİNE

KARAR VER


Adim 1 risk de erlendirmesi proje ekibinin kurulmas
ADIM 1Risk Değerlendirmesi Proje Ekibinin Kurulması

PROJE EKİBİNİN YAPISI

 • İş güvenliği sorumlusu

 • İşyeri hekimi

 • Risk değerlendirmesi kapsamında olan tüm birimlerden temsilciler


ADIM 2

Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 2 risk de erlendirmesi yap lacak alan ve faaliyetlerin tan mlanmas
ADIM 2Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması

 • Normal şartlardaki faaliyetler

 • Temizlik, devreye alma, durdurma, bakımonarım gibi zaman zaman olan faaliyetler

 • Tedarikçi, taşeron vb. faaliyetleri ve

 • Ziyaretçi faaliyetleri


Adim 2 risk de erlendirmesi yap lacak alan ve faaliyetlerin tan mlanmas1

ALAN1

BİRİM1

ALAN2

BİRİM2

BİRİM3

ALAN3

ALAN4

BİRİM4

ALAN5

BİRİM5

FAALİYET1

FAALİYET2

FAALİYET3

FAALİYET4

FAALİYET5

ADIM 2Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması

TESİS


Adim 2 risk de erlendirmesi yap lacak alan ve faaliyetlerin tan mlanmas2
ADIM 2Risk Değerlendirmesi Yapılacak Alan ve Faaliyetlerin Tanımlanması

 • Ayrıca işyerinin dışında kuruluş için risk yaratabilecek;

  • tesisler,

  • karayolları,

  • demir yolları,

  • hava alanı,

  • yerleşimler,

  • akarsular

 • vb. tüm yerler tanımlanır.


ADIM 3

Risk Değerlendirme Ekiplerinin Kurulması ve Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 3 risk de erlendirme ekiplerinin kurulmas ve risk de erlendirme plan n n olu turulmas
ADIM 3Risk Değerlendirme Ekiplerinin Kurulması ve Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması

 • Risk Değerlendirme Ekiplerinin Görevleri

  • Sorumlu oldukları alanlar ve alanlarda yapılan faaliyetlerin tehlike ve risklerinin tanımlanması

  • Risklerin önem derecelerinin belirlenmesi

  • Risklere karşı mevcut durumda alınmış olan kontrol tedbirlerinin eksik veya yetersiz olup olmadıklarının değerlendirilmesi

  • Eksik veya yetersiz risk kontrol tedbirleri için alınması gereken önlemlerin tanımlanması


Adim 3 risk de erlendirme ekiplerinin kurulmas ve risk de erlendirme plan n n olu turulmas1
ADIM 3Risk Değerlendirme Ekiplerinin Kurulması ve Risk Değerlendirme Planının Oluşturulması

 • İDEAL EKİP ÜYELERİ

  • İSG Sorumlusu

  • İşyeri Hekimi

  • Faaliyeti Bilen Kişiler

  • Dış göz

 • HER BİR EKİPTEKİ İDEAL KİŞİ SAYISI:

  Maksimum 5


ADIM 4

Risk Değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 4 risk de erlendirme ekiplerinin e itimi
ADIM 4Risk Değerlendirme Ekiplerinin Eğitimi

 • İDEAL EĞİTİM KONULARI

  • Uymakla yükümlü bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve varsa diğer şartlar

  • İşyerinin türüne göre değişen içerikte iş sağlığı ve güvenliği temel kuralları ve risk yönetimi prensipleri

  • Sahada örnek faaliyetler üzerinde uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi


ADIM 5

Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

ALAN1

BİRİM1

ALAN2

BİRİM2

BİRİM3

ALAN3

ALAN4

BİRİM4

ALAN5

BİRİM5

İŞ ADIMI-1

FAALİYET1

İŞ ADIMI-2

FAALİYET2

İŞ ADIMI-3

FAALİYET3

FAALİYET4

İŞ ADIMI-4

İŞ ADIMI-5

FAALİYET5

TESİS


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas1
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

Forkliftle Depoya Malzeme Taşıma Faaliyeti

Forkliftin Malzemeyi Alması

Malzemeyi Depoya Götürmesi

Depoda İstifleme Alanına Bırakması


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas2
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • ilgili iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatı ve diğer şartlar

 • varsa kullanılan tehlikeli kimyasallar, tehlikeli özellikleri, güvenlik bilgi formları, etiketleri, kullanım, depolama, taşıma ve maruziyet şekilleri (solunum/cilde temas/sindirim), ambalajlarının özellikleri, acil durum göz ve boy duşları ve yerleri, kimyasal madde sızıntıları için müdahale donanımları, gaz detektörleri, alarmlar, vb.

 • varsa su, enerji, ambalaj, hammadde, vb. kullanımları, kullanım, taşıma, depolama şartları

 • varsa oluşan sıvı, katı, gaz atık türleri, muhafaza, taşıma ve bertaraf şekilleri


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas3
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • varsa kullanılan iş ekipmanları, kullanım kılavuzları, kullanım ve bakımonarım talimatları, kullanım ve bakım onarım sırasında tehlikeli özellikleri, varsa makina koruyucularının, acil stop butonlarının, sensörlerinin vb. kumanda düğmelerinin özellikleri ve yerleşimi, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili şartlar, iş ekipmanı kullanılan ortamın özellikleri, vb.

 • varsa elle taşıma işlerinde taşınan yükün, taşıma şeklinin, taşıma sıklığının, taşıma mesafesinin, ortam sıcaklığı, nem, havalandırma, vb. şartlarının ve zeminin özellikleri

 • varsa kullanılan elektrik tesisatının özellikleri, kumanda düğmelerinin yerleşimi, elektrik tesisatının bakım onarım şekilleri


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas4
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • varsa kullanılan basınçlı tüplerin tehlikeli özellikleri, kullanım, taşıma ve depolama şartları

 • varsa forklift, transpalet, kamyon, vb. araçların kullanımı, kullanım şekilleri, hareket güzergahlarının, taşıdıkları yükün, yükleme şekillerinin, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri,

 • varsa binek aracı, servis otobüsü, vb. araçların kullanımı, hareket güzergahlarının, park alanlarının vb. özellikleri, hız limitleri

 • Varsa yüksekte çalışma gerektiren görevin ve çalışma ortamının özellikleri


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas5
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • çalışma ortamının özellikleri, zemin yapısı, yürüme yolları, havalandırma, aydınlatma, vb. şartları

 • varsa o alan veya faaliyette meydana gelmiş olan ramak kaldı olaylar, kazalar, meslek hastalıkları kayıtları, istatistikleri

 • varsa iş sağlığı ve güvenliğine yönelik denetim kayıtları

 • varsa iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygunsuzluk/düzeltici/ önleyici faaliyet kayıtları

 • varsa gürültü, ortam havası, radyasyon, titreşim, aydınlatma, vb. izlemeölçme kayıtları


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas6
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • varsa mevcut planlar, prosedürler, talimatlar

 • varsa çalışanlarla ilgili sağlık gözetimi kayıtları, istatistikleri

 • varsa çalışanların kullandıkları kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri

 • varsa çalışanların mesleki ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları, çalışanların kişisel özellikleri, mesleki yeterlilikleri, eleman seçme ve iş teslim etme prosedürleri


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas7
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • varsa çalışanların görev ve sorumluluk tanımları ile yaptıkları işlerin tutarlılık durumu

 • varsa ortamda mevcut olan güvenlik ve sağlık işaretleri

 • varsa ilgili alan ve faaliyeti ilgilendiren acil durum planları ve prosedürleri, acil durum ekipleri, acil durum müdahale ekipmanları, tahliye güzergahları, tatbikat senaryoları, gerçekleştirilen tatbikat kayıtları, yaşanmış acil durum kayıtları, acil durum eğitim kayıtları vb.


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas8
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • varsa ilkyardım eğitimleri alan personel, ilkyardım dolapları, malzemeleri

 • risk değerlendirme çalışmasında gerekli olabilecek diğer bilgiler


Adim 5 risk de erlendirme ekiplerinin n haz rl k yapmas9
ADIM 5Risk Değerlendirme Ekiplerinin Ön Hazırlık Yapması

 • Kuruluşun kontrolü altında olmayan kuruluş dışındaki yerlerden gelebilecek tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için; sorumlu ekip tarafından kuruluş dışındaki yerler ve tesislerle ilgili bilgi toplanması, kuruluş dışındaki yerlerin ve uygun olması durumunda tesislerin ziyareti vb. yöntemler kullanılabilir.


ADIM 6

İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 6 sg tehlike ve risklerinin tan mlanmas
ADIM 6 İSG Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması

 • GÖZLEM

  İlgili alanın ve alanda yapılan faaliyetlerin her bir adımının yerinde gözlemlenmesi tehlike ve risk tanımlamanın en önemli adımıdır.


Adim 6 sg tehlike ve risklerinin tan mlanmas1
ADIM 6 İSG Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması

 • ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

  Not: Gözlemlenemeyen faaliyetler veya yalnızca seyrek olarak gözlemlenebilen faaliyetler var ise, daha sonra faaliyet yapılırken gözlemlemek kaydıyla görüşmeler başlangıçta bu görevlerle ilgili tehlikelerin ve risklerin tanımlanması için tek yol olarak kullanılabilir.


Adim 6 sg tehlike ve risklerinin tan mlanmas2
ADIM 6 İSG Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması

BİRİM1

ALAN1

BİRİM2

ALAN2

ALAN3

BİRİM3

BİRİM4

ALAN4

BİRİM5

ALAN5

İŞ ADIMI-1

FAALİYET1

FAALİYET2

İŞ ADIMI-2

FAALİYET3

İŞ ADIMI-3

FAALİYET4

İŞ ADIMI-4

FAALİYET5

İŞ ADIMI-5

TEHLİKE-1

RİSK-1

TEHLİKE-2

RİSK-2

TEHLİKE-3

RİSK-3

TESİS


Adim 6 sg tehlike ve risklerinin tan mlanmas3
ADIM 6 İSG Tehlike ve Risklerinin Tanımlanması

 • Her bir faaliyetin her bir iş adımı için tanımlanan İSG tehlike ve riskleri örnek bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu”nda kayıt altına alınır.


ADIM 7

Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 7 risklerin nem derecelerinin belirlenmesi
ADIM 7 Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

 • Her bir faaliyet için tanımlanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerinin önem dereceleri Risk Değerlendirme Ekipleri tarafından örnek bir yöntem kullanılarak ve tartışılarak belirlenir,

 • Mevcut risk kontrol tedbirleri risklerin önem derecelerini düşürmediğinden, risklerin önem derecelerinin belirlenmesinde mevcut risk kontrol tedbirlerinin varlığı dikkate alınmaz.


ADIM 8

Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 8 risklerden kimlerin zarar g rebilece inin belirlenmesi
ADIM 8 Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi

 • Risklere maruz kalabilecek kişilerin korunmasına yönelik olarak; kişilerin;

  • almaları gereken eğitimlerin

  • kullanmaları gereken kişisel koruyucu donanımlar ve özelliklerinin

  • çalışırken uymaları gereken kuralların

  • işe girişte ve periyodik olarak tutulmaları gereken sağlık gözetimlerinin

  • vb.

   hususların tanımlanabilmesi için, hangi kişilerin hangi türde risklere maruz kalabileceklerinin belirlenmesi gerekmektedir.


Adim 8 risklerden kimlerin zarar g rebilece inin belirlenmesi1
ADIM 8 Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi

 • İşyerinde olan risklerden zarar görebilecek kişilere bazı örnekler aşağıda verilmektedir;

  • İşçiler

  • Operatörler

  • Bakım onarım personeli

  • Taşeronlar

  • Temizlikçiler

  • İdari personel

  • Ziyaretçiler

  • Stajyerler

  • Çıraklar

  • Kuruluşun civarında risklerden etkilenebilecek olanlar

  • Vb.


Adim 8 risklerden kimlerin zarar g rebilece inin belirlenmesi2
ADIM 8 Risklerden Kimlerin Zarar Görebileceğinin Belirlenmesi

 • İşyerinde risklerden zarar görebilecek kişiler belirlenirken;

  • Engelli personele

  • Deneyimsiz personele

  • Stajyerlere

  • Çıraklara

  • Hamile bayanlara

  • Yeni doğum yapmış bayanlara

  • Yalnız çalışan personele

  • İş ortamı paylaşılan diğer personele

   özel dikkat gösterilmelidir. Çünkü diğerlerine göre daha savunmasız olabilirler.


ADIM 9

Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 9 risk kontrol tedbirlerinin planlanmas
ADIM 9 Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

RİSK KONTROL HİYERARŞİSİ

 • Tehlikenin ortadan kaldırılması

 • Riskin azaltılması

 • Kişilerin tehlikeden uzak tutulması

 • Tehlikenin çembere alınması

 • Çalışanların maruziyetlerinin azaltılması

 • İş sisteminin iyileştirilmesi

 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı


Adim 9 risk kontrol tedbirlerinin planlanmas1
ADIM 9 Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

 • Tüm çalışanların görev yetki ve sorumluluklarının tanımlanması

 • Prosedür ve talimatların oluşturulması ve uygulanması

 • İş ekipmanlarına önleyici bakım uygulanması

 • Hareketli parçaları olan iş ekipmanlarında koruyucu kullanımı

 • İş ekipmanlarında acil durdurma sistemlerinin kullanımı

 • İşe girişte ve periyodik olarak uygun sağlık gözetimi yapılması


Adim 9 risk kontrol tedbirlerinin planlanmas2
ADIM 9 Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

 • Personelin ve taşeronların eğitilmesi

 • Personelin mesleki yeterliliklerinin sağlanması

 • Danışma ve iletişim mekanizmaların oluşturulması

 • Yasal mevzuat takip mekanizmasının oluşturulması

 • İş izni sisteminin uygulanması


Adim 9 risk kontrol tedbirlerinin planlanmas3
ADIM 9 Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

 • Yeterli aydınlatma sağlanması

 • Kuruluş içi trafik güzergahlarının ve trafik kurallarının oluşturulması

 • Tehlikeli kimyasalların uygun şartlarda depolanmasının sağlanması

 • Uygun havalandırma sağlanması

 • Kişisel koruyucu donanımların sağlanması


Adim 9 risk kontrol tedbirlerinin planlanmas4
ADIM 9 Risk Kontrol Tedbirlerinin Planlanması

 • Acil durum planlarının oluşturulması

 • Acil durum müdahale ekipmanlarının sağlanması

 • Acil durum aydınlatma ekipmanlarının sağlanması

 • Acil durum tahliye güzergahlarının ve toplanma noktalarının oluşturulması

 • Acil durum iletişim ekipmanlarının oluşturulması

 • Tatbikatların yapılması

 • İzleme, ölçme

 • Denetleme

 • Vb.


ADIM 10

Risk Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi ve Gerektiğinde Revize Edilmesi

10 ADIMDA RİSK DEĞERLENDİRME


Adim 10 risk de erlendirmelerinin g zden ge irilmesi ve gerekti inde revize edilmesi
ADIM 10 Risk Değerlendirmelerinin Gözden Geçirilmesi ve Gerektiğinde Revize Edilmesi

 • Risk değerlendirmesi özel durumlarda ve periyodik olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

 • Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi gereken özel durumlar başlıca;

  • işyerine yeni makineler alınması,

  • yeni maddelerle çalışmaya başlanması

  • yeni yöntemler uygulamaya konulması,

  • bir kaza ya da ramak kala olay olması ya da meslek hastalığı görülmesi

   olarak sıralanabilir.


ad