n tverkstr ff f r kis informat rer och redakt rer 6 april 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011. Hålltider. 13.05-13.10 På G 13.10-13.35 Krishantering på KI 13.35-14.10 Mediehantering vid kriser 14.10 -14.35 Kaffepaus 14.35-15.00 Frågor och diskussion. KI i sociala medier.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011' - barclay-rice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h lltider
Hålltider

13.05-13.10 På G

13.10-13.35 Krishantering på KI

13.35-14.10 Mediehantering vid kriser

14.10 -14.35 Kaffepaus

14.35-15.00 Frågor och diskussion

Seminarium, KIs informatörsnätverk

ki i sociala medier
KI i sociala medier
 • KI finns idag på- Facebook- Twitter - YouTube
 • Riktlinjer för sociala medier – initierat i samarbete med jurist, arkivarie, med flera.

Seminarium, KIs informatörsnätverk

slide4
På G
 • Diskussionsforum
 • Projekt nytt intranät har startat> Steg 1: kvalitetssäkra och flytta befintligt innehåll till nytt system
 • Ny kommunikationsdirektör
 • Framgångar från jubileumsåret som permanentas
 • Boka in den 20 maj – Forskning & Hälsa i Kungsträdgården!
 • Medarbetarundersökning i höst
 • Webbshop, lansering 3 maj
 • Beställ material på ki.se
 • Digitala mötesplatser för informatörsnätverket > på internwebben> sluten grupp på Facebook

Seminarium, KIs informatörsnätverk

vad r en kris eller allvarlig h ndelse
Vad är en kris eller allvarlig händelse?

En svår situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador kan uppstå.

Kan vara hastigt uppkommen eller ha ett smygande förlopp 

Seminarium, KIs informatörsnätverk

exempel p kriser
Exempel på kriser
 • Försörjningsavbrott- El, vatten, IT
 • Förtroendekris- Fusk- Förskingring- Djurhantering
 • Industrispionage
 • (Bomb-)hot mot verksamheten
 • Explosion/brand
 • Pandemi
 • Olyckor/katastrofer/samhällskollaps som påverkar många i verksamheten

Seminarium, KIs informatörsnätverk

krisberedskap
Krisberedskap

Förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer genom

 • utbildning, övning och andra åtgärder
 • den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris

Seminarium, KIs informatörsnätverk

n r en kris uppst r
När en kris uppstår….

…krävs omedelbara och samordnande åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera negativa konsekvenser.

Hanteras av KIs krisledningsorganisation.

Lagkrav för statliga myndigheter:

 • Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
 • MSBs (2010:7) föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Seminarium, KIs informatörsnätverk

kis krisberedskap tv kategorier
KIs krisberedskap – två kategorier

1. Allvarlig händelse – hanteras av KIs krisledningsgrupp

 • Svår, negativ situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador kan uppstå.
 • För svår att hantera med normal verksamhet och organisation

2. Mindre allvarlig händelse – hanteras av institutionens krisledning

 • Svår negativ händelse som endast påverkar enskild institution
 • Så allvarlig att den kan antas vara för svår att hantera med institutionens normala verksamhet och organisation
 • Prefekt informerar till universitetsdirektör som beslutar om krisen ska hanteras centralt eller ej

Seminarium, KIs informatörsnätverk

syfte m l med krisberedskap
Syfte mål med krisberedskap
 • Minimera skador och negativa konsekvenser för KIs medarbetare, studenter och verksamhet
 • Bevara förtroendet för KI

Förhållningssätt i KIs krishantering

 • Handlingsberedskap – snabbt och tydligt agerande
 • Effektiv, sammanhållen och tydlig ledning
 • Kontroll över händelseutvecklingen
 • Korrekt, tydlig, tillgänglig och effektiv information
 • Samordning av resurser

Seminarium, KIs informatörsnätverk

tre faser i krishantering
Tre faser i krishantering
 • Akutfas- rädda liv- begränsa skador- sammankalla krisledning
 • Krishanteringsfasen- ta kontroll- krisstöd till personal- säkerställ att prioriterade processer fungerar- information och kommunikation – internt och externt
 • Återgångsfasen- hantera det extra arbete som krisen medfört- samla in erfarenheter- eventuell debriefing/bearbetning

Seminarium, KIs informatörsnätverk

kis krisledningsgrupp
KIs krisledningsgrupp

Upprättas efter beslut av rektor och består av

 • Rektor
 • Universitetsdirektör = krisledare/stabschef
 • Informationschef
 • IT-chef
 • Personalchef
 • Säkerhet
 • Två sekreterare

Minst en ersättare per person ovan. Gruppen kan vid behov förstärkas med företrädare för andra enheter

Seminarium, KIs informatörsnätverk

informationsavdelningens krisfunktioner
Informationsavdelningens krisfunktioner
 • Infochef
 • Presstjänsten
 • Interninformationsansvarig
 • Nyhetsredaktörer

Seminarium, KIs informatörsnätverk

verktyg f r beredskap och ledning
Verktyg för beredskap och ledning
 • Krispärm
 • Kontaktkort i plåboksformat
 • Scenariobaserade krisövningar
 • Webbaserat krisledningssystem
 • KrisledningscentralKrisdagbok, kartor, larm- och kontaktlistor, bärbar dator, internetuppkoppling, projektor, whiteboard, extra analoga telefoner, extra mobila telefoner (annan leverantör än den ordinarie)

Seminarium, KIs informatörsnätverk

viktiga funktioner
Viktiga funktioner
 • Viktiga funktioner och telefonnummer finns på intranätets krissidor.
 • Lägg in de viktigaste i din mobil!

Seminarium, KIs informatörsnätverk

mer information
Mer information
 • Internwebben
 • MSB

Seminarium, KIs informatörsnätverk

ad