spolupr ce mezi ve ejn mi subjekty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spolupráce mezi veřejnými subjekty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spolupráce mezi veřejnými subjekty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Spolupráce mezi veřejnými subjekty - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Spolupráce mezi veřejnými subjekty. Maarten Groothuis. Přehled kontextu pro umožnění změny. „Jediný, kdo chce něco změnit. … je dítě s mokrou plenkou“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spolupráce mezi veřejnými subjekty' - barbie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jedin kdo chce n co zm nit

Přehled kontextu pro umožnění změny

„Jediný, kdo chce něco změnit...

…je dítě s mokrou plenkou“

 • „Není nic těžšího k uchopení, riskantnějšího k provádění, nejistěji k úspěchu vedoucího, než když se ujmeme úvodu do nového řádu věcí – protože novátor má za nepřátele všechny ty, kterým se ve starých pořádcích vedlo dobře, a pouze vlažné přátele v těch, kterým se snad povede dobře v pořádcích nových.“
 • Niccolo Machiavelli
v el p ijet
Vřelé přijetí?
 • PPP není vždy vítáno s otevřenou náručí:
  • Účetní
  • Oddělení odpovědná za zadávání
  • Technická údržba
  • Koncoví uživatelé
  • Povolovací úřady
 • Někteří zúčastnění mívají smíšené pocity – nebo dokonce velké problémy, když se mají vzdát toho, na co byli zvyklí

Odpor vůči PPP…

pro spolupr ce mezi ve ejn mi subjekty
Proč spolupráce mezi veřejnými subjekty?
 • Princip subsidiarity
  • Centrální úřad by měl plnit subsidiární funkcia vykonávat pouze ty úkoly, které nelze efektivně provést na nižší či místní úrovni
 • To vede k tomu, že veřejné subjekty mají na různých úrovních odpovědnost za realizaci projektů v oblasti infrastruktury, výstavby a místního rozvoje
 • Příklad Holandsko:
  • Stát = zadavatel
  • Kraj = regionální plánování a životní prostředí
  • Obec = územní plánování a urbanistika
zen z astn n ch stran
Řízení zúčastněných stran
 • Řízení zúčastněných stran má zásadní význam pro úspěch každého projektu
 • Když do svého projektu zapojíte správné lidi správným způsobem, můžete výrazně ovlivnit jeho úspěch
 • Mít pravdu ≠ vykonat věci!

Řízení zúčastněných stran je proces, v jehož rámci identifikujete klíčové zúčastněné strany a získáte jejich podporu

graf pravomoc z jm
Graf pravomocí/zájmů

Vysoké

Strany znemožňující projekt

Strany brzdící projekt

Pravo-moci

Vedlejší

strany

Závislé

strany

Nízké

Nízký

Zájem

Vysoký

pot ebn rove zapojen
Potřebná úroveň zapojení

Vysoké

Získání

Vlastnictví

Pravo-moci

Povědomí

Užitečné kontakty

Nízké

Nízký

Zájem

Vysoký

rove zapojen
Úroveň zapojení
 • Užitečné kontakty
  • neúčastní se rozhodování, projekt se jich příliš netýká. Roli hraje veřejné mínění.
 • Povědomí
  • musí být pouze informováni o tom, že projekt probíhá, příliš se jich netýká. Jejich podpora však umožňuje úspěch projektu.
 • Získání
  • účastní se rozhodování, mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. Jejich zpětná vazba je kritickým faktorem úspěchu v procesu změny.
 • Vlastnictví
  • Skutečně se zasazují o změnu, přesvědčují méně přesvědčené publikum, že je změna potřebná. Každý projekt PPP potřebuje několik zásadních aktérů, kteří budou fungovat jako „hybná síla změny“
pot eba komunikace
Potřeba komunikace

Vysoké

Udržování spokojenosti

Podrobné řízení

Pravo-moci

Monitorování

(minimální úsilí)

Informování

Nízké

Nízký

Zájem

Vysoký

z astn n strany procesu ppp

PUBLIC SECTOR

Vláda/SGU authority

MF

MMR

ZADAVATEL

KONTROLA

KOMUNIKACE

SAO

Řídící výbor

Public

Antimonopolní úřad

Manažer projektu

Komunikátor

PPP Centrum

Daňový úřad

Media

Projektový tým, poradci

Audit

CSO

SOUKROMÝ PARTNER

(SPV)

Stavitel

Provozovatel

Investoři

Banky

PRIVATE SECTOR

Zúčastněné strany procesu PPP
p klad
Příklad

Jaké zájmy mají jednotlivé strany?

 • Zadavatel = ministerstvo obrany
  • Vlastník projektu
  • Interní divergence: finanční, operační pozice až po podporu lidí
 • Ministerstvo financí
  • Poskytnutí rozpočtu a fiskální otázky
  • Sdílení vědomostí o PPP
  • Může existovat interní divergence
 • Parlament
  • Hodnota za peníze, dobré vládní služby za peníze daňových poplatníků
  • Investiční nabídky PPP (dealflow)
anal za z astn n ch stran
Analýza zúčastněných stran
 • Identifikace zúčastněných stran
  • Brainstorming: všichni lidé, kterých se záležitost týká
 • Stanovení priorit mezi zúčastněnými
  • Graf pravomocí/zájmů a požadovaná úroveň zapojení
 • Poznání klíčových zúčastněných stran
  • Aktuální pozice/názor, zájmy a motivace
role holandsk ho ministerstva financ
Role holandskéhoMinisterstva financí
 • Finanční úřad
  • Pozice: fiskální záležitosti nikdy nesmí být překážkou PPP
  • Zájmy: jasné fiskální vypořádání
  • Úroveň zapojení: získání
 • Rozpočtový úřad
  • Pozice: přivykání PPP
  • Zájmy: hodnota za peníze
  • Úroveň zapojení: získání
 • Znalostní střediska PPP
  • Pozice: ministerstva, regionální a místní správa provádí vlastní projekty PPP, znalostní střediska PPP se jich účastní
  • Zájmy: nabídka investic a transakční náklady
  • Úroveň zapojení: vlastnictví
  • Politika a pilotní projekty PPP, žádná legislativa (připravují se pravidla implementace PPP)
  • Napětí: realizace úkolů bez formálních pravomocí
  • Informují parlament a politiky a využívají svých pravomocí, kde to je možné
spolupr ce mezi z astn n mi stranami
Spolupráce mezi zúčastněnými stranami
 • Jako členové projektového týmu
 • V rámci řídícího výboru
 • Všeobecní komunikátoři
 • Komunikace s konkrétními zúčastněnými stranami
 • Dohody mezi veřejnými subjekty
 • Na základě regulérních postupů
 • Na závěr:prosazení na základě právní moci
  • Zapojení je důležitější než legislativa

Zapojení do projektové struktury, projektového plánu, komunikační strategie akomunikačního plánu