Станція юних техніків - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Станція юних техніків PowerPoint Presentation
Download Presentation
Станція юних техніків

play fullscreen
1 / 13
Станція юних техніків
207 Views
Download Presentation
barbie
Download Presentation

Станція юних техніків

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Станція юних техніків м. Кам’янець-Подільський

 2. МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ СЮТ

 3. Майструк Галина Іванівна завідувач методичного відділу Освіта: 2003 рік – Чортківське педагогічне училище спеціальність :вчитель початкових класів, організатор дитячої технічної творчості 2008 рік– Кам’янець-Подільський національний університет спеціальність: вчитель англійської мови, та зарубіжної літератури Педагогічний стаж:10років МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться»

 4. Сушко Наталія Володимирівна методист Освіта: 1998 рік – Кам’янець-Подільське училище культури спеціальність: організатор культурно - дозвіллєвої діяльності, диригент хору 2003 рік– Кам’янець-Подільський державний університет спеціальність: вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Педагогічний стаж: 15років МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Будьте  самішукачами , дослідниками . Якщо не буде вогникау вас, вам ніколи не запалитийогов інших» В.Сухомлинський

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ в СЮТ Діяльність методичної служби Станції юних техніків здійснюється з урахуванням сформованої мотиваційної потреби педагогів закладу, яка адекватна їхнім професійним запитам і відповідає вимогам часу та суспільства. Методична робота передбачає систему взаємопов’язаних дій і заходів та спрямована на всебічне і якісне підвищення у педагогів наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогічних працівників, на розвиток їх творчого потенціалу. У відповідності до конкретного педагогічного працівника методична робота спрямована на збагачення його знань, вмінь, навичок, педагогічної та виконавськоїмайстерності. 

 6. Тема над якою працюємо:“Інноваційна домінанта освіти як збереження, розвиток творчого потенціалу школярів”

 7. Структура методичної роботи Методична рада Інструктивно-методичні наради Методичне об’єднання керівників гуртків Школа молодого керівника гуртка Творча група Вивчення передового педагогічного досвіду Проблемний семінар: “Активізаціяпізнавальної діяльності гуртківців шляхом впровадження інноваційних технологій”

 8. Система методичної роботи Методична робота Традиційні форми Інтерактивні форми Інноваційні форми Презентаційний клуб Дискусійний клуб,круглі столи Виставка технічної творчості педагогів Педагогічні тренінги Діагностика Виставка педагогічних інновацій ШМП та ППД Творчі групи Семінари-практикуми Методичне об’днання керівників гуртків

 9. Методична служба закладу працює також над питанням щодо здобуття якісної позашкільної освіти дітьми з особливими потребами, в тому числі дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. Для цього: • Зібрано та оформлено матеріали щодо інклюзивного навчання в СЮТ; • На засіданнях методоб’єднання, методичної ради розглянуто питання «Інклюзивне навчання в позашкільному закладі» • Налагоджено співпрацю з школами, де навчаються діти з особливими потребами; • Налагоджено співпрацю з благодійним фондом «Шанс»; • Організовуються виставки-конкурси дитячих робіт з науково-технічної творчості

 10. Структура основних форм і змісту науково-методичної роботи СЮТ Педагогічна рада Науково-методична рада Інформаційно-методичний кабінет • Інструктивно-методичні наради • Науково-практичні конференції • Пошуково-методичні семінари • Семінари-тренінги • Майстер-класи • Школа молодого педагога • Творчі групи • Педагогічні виставки • Вворчі звіти педагогів • Конкурс педагогічної майстерності • Індивідуальні виставки Керівник творчого об’єднання Методичне об’єднання самоосвіта педагогів засідання МО відкриті заняття Індивідуальні консультації

 11. Педагогічні ради. Методичні ради. Семінари.

 12. Методичні об’єднання керівників гуртків. ШМП. Майстер-класи.

 13. Відкриті заняття. Виховні заходи.