Huurrecht begrepen - PowerPoint PPT Presentation

huurrecht begrepen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Huurrecht begrepen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Huurrecht begrepen

play fullscreen
1 / 21
Huurrecht begrepen
123 Views
Download Presentation
barbara-orien
Download Presentation

Huurrecht begrepen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Huurrecht begrepen mr. H.N. Middelhoven mr. J. Kist

 2. WAT IS HUUR? • art. 7:201 lid 1 BW Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

 3. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW

 4. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW VERMOGENSRECHTEN

 5. VERMOGENSRECHTEN • Art. 3:6 BW Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.

 6. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW ROERENDE ZAKEN

 7. ROERENDE ZAKEN • Art. 3:3 lid 2 BW Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

 8. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW ONROERENDE ZAKEN

 9. ONROERENDE ZAKEN • Art. 3:3 lid 1 BW Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

 10. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW ONGEBOUWD

 11. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW WOONRUIMTE

 12. WOONRUIMTE • Art. 7: 233 BW Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.

 13. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE

 14. MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE • Art. 7:290 lid 2 BW Onder bedrijfsruimte wordt verstaan: a. Een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening aanwezig is;

 15. MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE • Art. 7:290 lid 2 BW (vervolg) b. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf; c. een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.

 16. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW OVERIGE BEDRIJFSRUIMTE

 17. OVERIGE BEDRIJFSRUIMTE • Art. 7:230a lid 1 BW Heeft de huur betrekking op een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan en is die zaak of dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in de zin van deze titel, dan kan de huurder na het einde van de huurovereenkomst de rechter verzoeken de termijn waarbinnen ontruiming moet plaats vinden, te verlengen. Het verzoek moet worden ingediend binnen twee maanden na het tijdstip waartegen schriftelijk ontruiming is aangezegd.

 18. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW PACHT

 19. PACHT • Art. 7:311 BW Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

 20. Huurobjecten Roerende zaken Art. 7:201-231 BW Onroerende zaken Vermogensrechten Art. 7:201-231 BW Gebouwd Ongebouwd Woonruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:232-282 BW Bedrijfsruimte Landbouw Art. 7:311-404 BW Overig Art. 7:201-231 BW Middenstands bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:290-310 BW Overige bedrijfsruimte Art. 7:201-231 BW Art. 7:230a BW OVERIG

 21. Peter van Anrooy-building Peter van Anrooystraat 7 1076 DA AMSTERDAM T: 020 - 5736 736 F: 020 - 5736 737 www.lexence.nl