KLF (Som lag 3 har lagt upp det) - PowerPoint PPT Presentation

klf som lag 3 har lagt upp det n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLF (Som lag 3 har lagt upp det) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KLF (Som lag 3 har lagt upp det)

play fullscreen
1 / 1
KLF (Som lag 3 har lagt upp det)
130 Views
Download Presentation
bao
Download Presentation

KLF (Som lag 3 har lagt upp det)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hur? Alla i laget är klassföreståndare Tio elever/klass Morgonsamlingar 20 min varje morgon. Månadsbrev till föräldrar Betygskonferens- info skickas ut i förväg Syfte Varje elev ska bli sedd varje dag Ge vägledning inför dagen Fånga upp riskfaktorer Trygga basgrupper Ökad kontakt med föräldrar KLF (Som lag 3 har lagt upp det) • Fördelar • Alla är klassföreståndare /gemensamt tänkande/hjälp och förståelse från varandra • Eleven i tid till första lektionen. • Träffa eleverna varje dag/koll på vad som händer • Bra möjlighet att informera om saker • Små grupper • Ökad kontakt med hemmet genom månadsbrev och färre elever per klassföreståndare