สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102
Download
1 / 29

??????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 450 Views
 • Uploaded on

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ความสัมพันธ์ของ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากล. เรื่อง : การใช้หลักฐานและ องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล. ครูผู้สอน…. นายธีระพล เข่งวา. โรงเรียนวังไกลกังวล. 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????' - bao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3330809

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4:ความสัมพันธ์ของ

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยและสากล

เรื่อง : การใช้หลักฐานและ

องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล

ครูผู้สอน…. นายธีระพล เข่งวา

โรงเรียนวังไกลกังวล


3330809

2 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์สากล


3330809

3 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

1. พัฒนาการของมนุษยชาติ ยุคก่อนประวัติศาสตร์

หลักฐานที่ใช้มีลักษณะเด่น อย่างน้อย 3 ประการ


3330809

4 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

1. โบราณวัตถุ

เครื่องมือหินกะเทาะหยาบๆ

เครื่องมือหินขัด

เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ทำจาก ทองแดง สำริดและเหล็ก

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ ต่างๆ ลูกปัด เปลือกหอย


3330809

5 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. โบราณสถาน

แหล่งที่อยู่อาศัย ได้แก่…….

ถ้ำ เนินผาหิน เนินดินใกล้ธารน้ำ สถานที่ฝังศพ สถานที่ ประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา


3330809

6 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

3. โบราณศิลปกรรม

ภาพเขียนสี

ภาพจำหลัก

( ทำขึ้นตามผนังถ้ำ เพิงหิน หรือ เพดานถ้ำ)


3330809

7 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำผาหมอนน้อยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี แสดงถึงการรู้จักปลูกข้าว และใช้ควายไถนา


3330809

8 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ภาพเขียนสีที่แสดงถึงเรื่องราวการดำรงชีวิตของมนุษย์บนผนังเพดานถ้ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง


3330809

9 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

ถ้ำในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว


3330809

10 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

เครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณก่อน ยุคประวัติศาสตร์


3330809

11 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. พัฒนาการของมนุษยชาติ ยุคประวัติศาสตร์

หลักฐานที่ใช้มีลักษณะเด่น อย่างน้อย 2 ประการ


3330809

12 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2.1 หลักฐานทางด้านโปราณคดี(หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) : Unwritten Sources

ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอาวุธ,เหรียญ-ตรา,เงินตรา,ศิลปะ,นาฏกรรมและดนตรี


3330809

13 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2.2 หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร : Written Sources

1. หลักฐานขั้นต้น(เอกสารร่วมสมัย ที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุการณ์)

 • หลักศิลาจารึก/หนังสือพิมพ์

 • จดหมายเหตุ/บันทึกใบลาน สมุดข่อย

 • เอกสารทางราชการต่างๆ


3330809

14 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. หลักฐานขั้นรอง(บันทึกหลังเหตุการณ์ต่างๆ)

 • พงศาวดาร/ตำนาน

 • นิทานพื้นบ้าน

 • นิยายปรัมปรา

 • เพลงพื้นบ้าน

 • วารสาร,บทความ


3330809

15 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

3. องค์ความรู้ประวัติศาสตร์สากล

แบ่งออกได้ 3 ช่วงสมัย


3330809

16 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

1. งานประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

มีลักษณะ...

+

กึ่งประวัติ ศาสตร์

ตำนานทาง ศาสนา


3330809

17 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

นักประวัติศาสตร์สมัยโบราณถือว่า..


3330809

18 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง..

เฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์ชาวกรีก บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์


3330809

19 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

2. งานประวัติศาสตร์สมัยกลางหรือ สมัยฟิวดัล (Feudul)

 • เริ่มตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักร โรมันตะวันตก ในปี ค.ศ. 476 จนกระทั่ง

 • การล่มสลายของอาณาจักรโรมัน ตะวันออก ในปี ค.ศ. 1492


3330809

20 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

งานประวัติศาสตร์ในสมัยฟิวดัลจะ เป็นงาน :

+

ศาสนา

พระผู้เป็นเจ้า


3330809

21 ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง..

นักบุญออกัสติน นักประวัติศาสตร์สมัยกลาง


3330809

ผลงานที่มีชื่อเสียง คือ...

22

นครของพระเจ้า หรือ เทวนคร(City of God)

1. นครปีศาจ หรือ มนุษยนคร - เมืองแห่งความชั่วร้าย

2. เทวนคร (อาณาจักรของพระเจ้า) - เมืองแห่งความดี


3330809

23 คือ...

3. งานประวัติศาสตร์สมัยใหม่

 • ได้รับ...

 • อิทธิพลของวิทยาศาสตร์

 • ระเบียบวิธีคิดแบบวิทยาศาตร์

 • มุ่งเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยกฎเกณฑ์

  แห่งเหตุผลให้ได้มาซึ่งความจริง


3330809

24 คือ...

นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง..

เลโอปอลด์ ฟอน รังเกอ (Leopold Von Ranke ค.ศ.1795-1886)


3330809

25 คือ...

 • เป็นผู้ริเริ่ม : ระเบียบวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ (Historical Method)

ผลงานที่สำคัญ คือ...

ประวัติศาสตร์ของสันตะปาปา(The History of the popes)


3330809

26 คือ...

โยงเส้นให้สัมพันธ์กัน

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ปรางค์สามยอด

 • รูปพระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวร

 • ตำนาน

 • จดหมายเหตุ

 • ศิลาจารึก

 • เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

 • ใบบอก

 • โครงกระดูก

 • พระที่นั่งจักรีฯ

 • เครื่องปั้นดินเผา

 • พระราชพงศาวดาร


3330809

27 คือ...

คำถามหลังเรียน

1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความ สำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ อย่างไร

2. เพราะเหตุใดหลักฐานขั้นต้นหรือ ฐานหลักร่วมสมัยจึงมีน้ำหนักหรือ ความน่าเชื่อถือได้มากกว่าหลักฐาน ขั้นรอง


3330809

28 คือ...

3. การใช้จารึกหรือตำนานในการศึกษา ประวัติศาสตร์ต้องมีความระมัดระวัง ในเรื่องใด เพราะเหตุใด

4. จงอธิบายลักษณะประวัติศาสตร์ แบบตำนานและแบบพงศาวดาร มาพอเข้าใจ


3330809

29 คือ...

พบกันใหม่

เรื่อง :ความหมายของ

ประวัติศาสตร์

ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน


ad