odbor za javni nadzor revizije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odbor za javni nadzor revizije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odbor za javni nadzor revizije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Odbor za javni nadzor revizije - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Odbor za javni nadzor revizije. Prof. dr. sc. Lajoš Žager Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb. Uvod. Javni nadzor nad revizijskom strukom sukladno Osmoj direktivi Europske unije 2000 Europska Unija usvojila Preporuke o osiguranju kvalitete za zakonsku reviziju

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Odbor za javni nadzor revizije


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odbor za javni nadzor revizije

Odbor za javni nadzor revizije

Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Mr. sc. Sanja Sever

Ekonomski fakultet - Zagreb

slide2

Uvod

 • Javni nadzor nad revizijskom strukom sukladno Osmoj direktivi Europske unije
    • 2000 Europska Unija usvojila Preporuke o osiguranju kvalitete za zakonsku reviziju
    • 2000 Sarbanes-Oxley zakon
    • 2005 Osma direktiva EU
 • Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH
slide3

Javni nadzor nad revizijskom strukom u EU (1/2)

 • Osma direktiva Europske unije zakonski propisuje jednake kriterije obavljanja revizije financijskih izvještaja za sve članice Europske unije
 • Direktiva Europske unije zahtjeva da javni nadzor bude povjeren posebnom tijelu neovisnog od struke.
 • Tijelo javnog nadzora treba:
  • Djelovati u javnom interesu,
  • Imati odgovarajuće članstvo,
  • Imati adekvatni statut s odgovornostima i ovlastima,
  • Imati odgovarajuće financiranje koje nije pod kontrolom revizorske struke, kako bi moglo obavljati svoje zadatke.
slide4

Javni nadzor nad revizijskom strukom u EU (2/2)

 • Direktiva koristi izraz “sustav javnog nadzora”
 • Sustav javnog nadzora:
   • može imati različite forme i različite razine
   • može imati više odgovornosti (registracija revizora, određivanje standarda, osiguranje kvalitete, ispitivanje i disciplina)
 • tijelo javnog nadzora sukladno direktivi Europske unije treba obavljati nadzor nad:
  • imenovanjem i registracijom revizorskih društava i samostalnih revizora,
  • usvajanjem standarda profesionalne etike, interne kontrole kvalitete rada revizorskih društava i revizije,
  • provođenjem kontinuirane edukacije, osiguranje kvalitete, te sustava discipline.
slide5

Zakonska regulativa javnog nadzora revizije u RH

 • Zakon o reviziji (2005)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (139/08)
 • Odbor za javni nadzor revizije - neovisno je i samostalno tijelo javnog nadzora nad Komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima
slide6

Odbor za javni nadzor ima ovlasti nad:

 • izdavanjem i oduzimanjem dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,
 • usvajanjem i primjenom Međunarodnih revizijskih standarda te standarda profesionalne etike,
 • interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,
 • stalnog obrazovanja putem programa Komore,
 • organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,
 • nostrifikacije stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,
 • osiguranja sustava provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Komora.
slide7

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (1/6)

Odbor za javni nadzor:

 • Prati provedbu propisa, predlaže izmjenu i dopunu propisa i sudjeluje u postupku izrade nacrta putem svojih članova
 • Po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane po pravu nadzora ukida ili mijenja akte Komore
 • Provodi inspekcijski nadzor revizorskih društva, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela
slide8

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (2/6)

 • Odbor za javni nadzor revizije razmatra izvještaj o radu Komore
 • Prema potrebi može tražiti odgovarajuća izvješća o radu te izvršenim zadaćama Komore
slide9

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (3/6)

 • Ako u provedbi javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije ocijeni da postoji osnovana sumnja na određene nezakonitosti i nepravilnosti koje proizlaze iz provođenja javnog nadzora (Zakon o reviziji 138/08)
  • zatražit će izvješće i druge podatke o uočenim mogućim nepravilnostima,
  • predložit će mjere radi njihovog otklanjanja,
  • pokrenut će postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Komore,
  • sazvat će Skupštinu Komore kada je to potrebno radi zaštite zakonitosti i dobrobiti revizorske struke,
  • obavijestit će Ministarstvo financija,
  • poduzet će druge mjere iz svoje nadležnosti.
slide10

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (4/6)

 • Imenovanje članova Odbora za javni nadzor
 • Uvjeti:
   • završen najmanje studijski program druge razine studija iz područja prava ili ekonomije,
   • osoba koja nije zaposlena u Komori i nije član niti jednog izvršnog tijela Komore,
   • osoba koja je najmanje pet godina djelovala na području računovodstva revizije, financija ili pravosuđa
   • nije pravomoćno osuđivanja za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i osiguranja
slide11

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (5/6)

 • Imenovanje članova Odbora za javni nadzor
 • sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske
 • Uvjeti:
  • aktivno ne sudjeluju u obavljanju poslova revizije ili nisu sudjelovale u obavljanju poslova revizije tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije,
  • tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije nisu imale pravo glasa kao član revizorskog društva,
  • tri godine prije imenovanja nisu bile član upravnog ili poslovodnog tijela revizorskog društva,
  • tri godine prije imenovanja nisu bile zaposlene u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, odnosno na neki drugi način povezana s njim.
slide12

Međunarodna suradnja

 • suradnja s državama članicama
 • suradnja s trećim zemljama
 • Odbor za javni nadzor surađuje, pruža pomoć, dostavlja informacije nadležnim tijelima članicama
 • po primitku zahtjeva nadležnih tijela članica Odbor za javni nadzor revizije pruža sve informacije – pravo, u određenim okolnostima, za odbitak zahtjeva za dostavu informacija
slide13

Zaključak

 • javni nadzor za reviziju povećava vjerodostojnost

financijskog izvještavanja

 • napredak novog regulatornog okvira je uvođenje kvalitetnijeg

javnog nadzora nad revizijskom strukom koje će provoditi

posebno tijelo neovisno od struke

 • doprinos neovisnosti revizijske struke
 • javni nadzor pokriva sve revizore u EU
hvala na pozornosti

HVALA NA POZORNOSTI!

lzager@efzg.hr

ssever@efzg.hr