Meerjarenaanpak
Download
1 / 5

meerjarenaanpak - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Voor een duurzame samenleving is commitment nodig van maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'meerjarenaanpak' - banyan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meerjarenaanpak

Voor een duurzame samenleving is commitment nodig van maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.

NME opereert onafhankelijk en organiseert zichzelf op gemeentelijk en regionaal niveau. Met vrijwilligers en beroepskrachten en met plaatselijke financiering.

Vanuit provinciaal niveau oppert de overheid thema’s waarbij plaatselijke activiteiten kunnen aansluiten. De provincie ondersteunt initiatieven die de communicatie tussen NME partners bevorderen.

Uitgangspunt is het faciliteren en stimuleren van NME activiteiten in de provincie zonder centrale regie te voeren op de inhoud.

Voor het NME werkveld geldt dat onderlinge afstemming en samenwerking als zinvol wordt ervaren om nieuwe activiteiten te initiëren en continuïteit te waarborgen.

Een netwerk van en tussen NME partners in de provincie werkt op basis van vrijwillige onderlinge serviceverlening.

Voor de opzet en proceskant van het NME netwerk is moderatie en vraaggestuurde ondersteuing nodig. Er zijn bijeenkomsten en internetsessies

Het NME netwerk functioneert op het gebied van professionalisering, communityvorming, activiteitenoverzicht, dataverzameling en analyse.

meerjarenaanpak

werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011


Netwerk nme
netwerk NME maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.

werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011


Netwerk vormen
netwerk vormen maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.

het principe

  • Professionalisering met ad hoc workshops en nascholingvoorberoeps en vrijwilligers met vraaggestuurdeinhoud. Uitwisseling van kennis en vaardigheden in het werkveld. In een mix van bijeenkomsten, trainingen, conference calls en internetmeetings. Actiefnetwerklerenrondthema’s, vraagstukkenoplossen en ideeëngeneren. Uitbouw van deskundigheidvindtplaats in de communities.

  • Communitiesvormen met beroeps, vrijwilligers, bestuurders, leraren en ondernemers. Aandachtvoorvernieuwing en het succes van bestaandeactiviteiten. Eengoedegelegenheidomgeïnteresseerdenuitpolitiek en bedrijfsleven in contact tebrengen met het werkveld en omnieuweinitiatieventestimuleren. Aandachtvoor de opbrengsten van stimuleringsmaatregelen en duurzaamheids-projecten. Input voor de kalender met provinciebreedoverzicht van locale activiteiten.

  • Kalenderom de verzamelde NME agenda’s tekoppelen en alsgegevensverzamelingaanprintmedia, mailings, social media en websites aantebieden.Werktalsproeverij van NME producten; van activiteiten, lessen, gidsen, wandelkaarten tot vacatures en stageplaatsen..Eenslimmeopenbarewebdatabasevooruploaden van gegevens en het downloaden van overzichten.

  • Monitor met kwantatieve en kwalitatieve analyse op basis van periodiekeenquêtevragen over NME trends, plannen, wensen. Vragenlijst met eenvasteopzet in eenruimeverspreiding in het NME netwerk. Ingepast of alsaanvulling op bestaandstatistischonderzoek. Eengraadmeter met kengetallenomtewetenwater in de provinciespeelt. Gegevensverzameling via internettools.De resultatenzijnopenbaar. Input voorprofessionalisering.

vaardig

vernieuwen

analyse

initiatieven

de toepassing

werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011


Meerjarenaanpak

werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011 maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.


Netwerk thema s

Onderwerpen maatschappelijke organisaties, bestuurders, het onderwijs, bedrijven en instellingen om NME duurzaam op de kaart te zetten.komenuit de doorlopendeinventarisatie en behoefepeilingin het NME netwerk.

Thema’sworden op provinciaalniveaubepaald in eenStuurgroep en Programmagroep en zijnmeerderejarengeldig.

Thema’swerkenalsvliegwielom in het netwerknieuweinitiatieventenemen en inhoudelijkeaccenten of prioriteitentecontinueren.

Thema’slegitimeren de financieleondersteuningvan de provincievoorfacilitering en stimulering van de netwerkondersteuning(zieonderstaanderekenvoorbeeld met willekeuriggekozenthema’s).

De netwerkfacilitatorenworden op basis van eenmeerjarenafspraak met de provincieingezet.

Gebruik van standaardinternetprogramma’svoor de webactiviteitenuitgaande van minimalecommunicatiekosten en maximaalgebruikgemak.

De netwerkfacilitatorenwerken in een team en hebbeneenonderlingetaakverdeling op basis van themadanwelnetwerkvorm.

netwerk thema’s

werkdocument meerjarenaanpak NME - NH versie november 2011


ad