een bedreigd dier n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Een bedreigd dier … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Een bedreigd dier …

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Een bedreigd dier … - PowerPoint PPT Presentation

bandele
133 Views
Download Presentation

Een bedreigd dier …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Een bedreigd dier …

  2. Waar vind je ze? • Oost-Europa • Rusland • Duitsland • Italië • Spanje • Alaska • Canada • Midden-Oosten • China • Indië

  3. Biotoop • loofbos • naaldbos • woestijn • gebergte • met voldoende schuilplaatsen

  4. Hoe zien ze er uit? • lijkt op een herdershond • grijsbruin • van 110 tot 175 cm lang • staart 30 tot 50 cm • schouderhoogte 70 tot 80 cm • weegt 35 tot 70 kg • er zijn ook witte, zwarte en roodbruine wolven

  5. Wat eten ze? • klein wild zoals konijnen, vogels, vossen enz. • groot wild zoals herten • plantaardig voedsel zoals bessen • in de winter jagen ze in groep • de rest van het jaar jagen ze meestal alleen

  6. Voortplanting • bronsttijd januari februari • geboorte april mei • blind en hulpeloos geboren • 3-8 welpen • wolvin voedt welpen op • kunnen tot 16 jaar oud worden

  7. Hoe verdedigen ze zich? • schuw dier: houdt zich schuil • valt aan als hij in het nauw gedreven wordt • kan snel wegrennen bij gevaar

  8. Wie bedreigt hun leven? • jagers • zijn leefgebied wordt meer en meer door mensen ingenomen

  9. Wie is familie van hen? • is vermoedelijk de enige stamvader van de hond grijze wolf herdershond

  10. Extra informatie • heeft een slechte reputatie gekregen door allerlei volksverhalen • verdient dit niet, want het is een prachtig dier!