slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUC T URII DIRECŢIA MEDICALĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUC T URII DIRECŢIA MEDICALĂ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUC T URII DIRECŢIA MEDICALĂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUC T URII DIRECŢIA MEDICALĂ. ROLUL MEDICINEI PREVENTIVE Î N DOMENIUL SIGURANŢEI RUTIERE Dr.Simona SANDU – medic primar , doctor în ştiinţe medicale Dr.Victoria I ACOB - medic specialist. Medicina preventivă.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUC T URII DIRECŢIA MEDICALĂ' - ban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

DIRECŢIA MEDICALĂ

ROLUL MEDICINEI PREVENTIVE ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI RUTIEREDr.Simona SANDU – medic primar , doctor în ştiinţe medicaleDr.Victoria IACOB- medic specialist

medicina preventiv
Medicina preventivă
 • Siguranţa circulaţiei rutiere şi securitatea transporturilor sunt concepte potrivit cărora circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară fără pericolpentru:
 • călători
 • bunurile încredinţate
 • infrastructură
 • mediul înconjurător
medicina preventiv3
Medicina preventivă
 • Agenţii economici cu activitate de transport rutier au obligaţia de a utiliza în funcţii ceconcură la siguranţa circulaţiei numai personal ce corespunde din punct de vedere profesional , medical şi psihologic .
 • Aceleaşi obligaţiicu privire la verificarea stării de sănătate le au şi conducătorii auto amatori .
medicina preventiv4
Medicina preventivă
 • Starea de sănătate a personalului ce ocupă funcţii ce concură la siguranţa circulaţiei rutiere se verifică periodic, conform reglementărilor în vigoare (OMLPTL 447/ 2003, OMS 1162/2010)
 • Un rol important are :
 • verificarea stării fizice
 • verificarea gradului de oboseală , surmenajului,
 • verificarea stării de sănătate de moment a unui conducător auto , ce pot fi sesizate chiar şi de personal care nu are specializare medicală
medicina preventiv5
Medicina preventivă
 • Sintetizând , în deplin acord cu Carta Europeană a Siguranţei Rutiere , activităţile de prevenţie pe linie medicală pot fi realizate :

1.De personalul cu rol de decizie în organizarea transportului rutier , indiferent de categorie , ce poate sesiza oboseala, neadaptarea la munca în schimburi alternante , momentele de dezechilibru psihic ;

2.Prin efectuarea examinărilor medicale şi psihologice , după standarde şi protocoale stabilite , la intervale de timp determinate ştiinţific , cu participarea personalului specializat din comsiile de siguranţa circulaţiei .

func ii cu responsabilit i n siguran a circula iei rutiere
Funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei rutiere
 • Persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport şi/sau persoana cu atribuţii specifice de siguranţa circulatiei (profesor legislaţie)
 • Conducător auto transport intern de persoane în interes public
 • Conducator auto transport intern de marfă
 • Conducator auto transport internaţional de persoane şi marfă;
 • Conducator auto transporturi speciale interne şi internationale (mărfuri periculoase, transport agabaritic, transport de valori etc.)
 • Instructor de conducere auto ( Ord.MLPTL 447/2003)
examinarea medical siguran a circula iei rutiere
Examinarea medicală - siguranţa circulaţiei rutiere
 • Se efectuează în scopul verificării stării de sănătate la admiterea în şcoală , la încadrarea în muncă şi schimbarea de funcţie , la controlul periodic .
 • Cuprinde obligatoriu examinare medicală în specialităţile :
 • Medicină internă
 • Chirurgie generală
 • Oftalmologie
 • Oto – rino – laringologie ( O.R.L.)
 • Neurologie
 • Psihiatrie
examin ri medicale
Examinări medicale
 • Examinările clinice de specialitate sunt obligatoriu urmate de probe funcţionale analize de laborator , investigaţii imagistice.
 • Examinarea medicală este finalizată prin eliberarea avizului care în forma lui finală este numit Aviz de aptitudine medicală şi psihologică
examinarea psihologic
Examinarea psihologică
 • Este parte a examinărilor pentru funcţii cu rol în siguranţa circulaţiei
 • Metodele de examinare şi de elaborare a psihodiagnosticului în laboratoarele psihologice teritoriale , ale Comisiei Centrale de siguranţa circulaţiei şi unităţile agreate se stabilesc potrivit cerinţelor funcţiei şi sunt legiferate.
 • Examinarea psihologică este finalizată prin eliberarea avizului psihologic ; completează avizul medical
aviz de aptitudine medical i psihologic
Aviz de aptitudine medicală şi psihologică
 • Reprezintă certificarea efectuării examinărilor specifice pentru funcţii cu rol în siguranţa circulaţiei rutiere .
 • Poate avea specificaţiile APT , APT cu restricţii , APT cu recomandări , INAPT , INAPT TEMPORAR şi este medical sau psihologic.
legisla ia ce reglementeaz activitatea medical i psihologic de siguran a circula iei
Legislaţia ce reglementează activitatea medicală şi psihologică de siguranţa circulaţiei
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin OMLPTL nr.447/ 2003 pentru aprobarea instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei , precum şi organizarea , funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin OMT nr.922/ 2007 pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unităţilor specializate medicale şi psihologice , în vederea examinării persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere
legisla ia ce reglementeaz activitatea medical i psihologic de siguran a circula iei12
Legislaţia ce reglementează activitatea medicală şi psihologică de siguranţa circulaţiei
 • Ministerul Sănătăţiiprin OMS nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul .
slide13
Ambele ministere prin structurile de sănătate publică ( medicină preventivă ) au în vedere perfecţionarea actelor normative actuale cu privire la examinările medicale şi psihologice pentru personalul ce ocupă funcţii cu rol în siguranţa circulaţiei rutiere, şi examinări medicale şi psihologice persoane fizice ce pot afecta siguranţa traficului rutier.
structuri abilitate n efectuarea examin rilor medicale i psihologice
Structuri abilitate în efectuarea examinărilor medicale şi psihologice

1.Comisiile teritoriale de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei

2.Comisia Centrală de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei

3.Unităţi specializate medicale şi psihologice agreate de către structura medicală de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

propuneri n lucru privind modific rile legislative n domeniu
Propuneri în lucru privind modificările legislative în domeniu

1. Revizuirea şi modificarea OMLPTL nr.447/ 2003 pentru aprobarea instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei , precum şi organizarea,funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei .

slide16
2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin direcţiile de specialitate îşi propune să negocieze la nivelul Ministerului Sănătăţii şi în Comisia de medicina muncii pentru înlocuirea examenului de medicina muncii ( conform HG 355/2007) cu examenul medical şi psihologic pentru personalul cu funcţiile de siguranţa circulaţiei .
 • Se preconizează utilizarea periodicităţii examinărilor actuale de medicina muncii
 • Se preconizează includerea medicului de medicina muncii în comisia de siguranţa circulaţiei.