drugi i druga iji
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Drugi i drugačiji“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

„Drugi i drugačiji“ - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

„Drugi i drugačiji“. dijalogom ka toleranciji, razumijevanju i poštovanju 5. travnja/april 2014 Travnik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Drugi i drugačiji“' - ban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drugi i druga iji
„Drugi i drugačiji“

dijalogom ka toleranciji, razumijevanju i poštovanju

5. travnja/april 2014

Travnik

slide2
Ekumenizam i međureligijski dijalog nisu tek stvar društvene potrebe nego izraz vjere u Boga. Za vjernike i teologe svih religija odatle proizlazi zadaća da u zajedničkim susretima ponovno vrednuju ono što im je zajedničko kao i da se razumije i poštuje ono što ih razlikuje.

Ivan Šarčević, “Svjetlo riječi”, listopad 2010

drugi i druga iji u religijama
„Drugi i drugačiji“ u religijama

Dekalog - zajednička baština i temelj abrahamskih religija

Židovstvo i Dekalog

Kršćanstvo i Dekalog (katoličanstvo, pravoslavlje, protetanstizam)

Islam i Dekalog

“Zlatno pravilo” – postupaj sa drugima onako kako želiš da oni postupaju prema tebi

Židovstvo i zlatno pravilo

Kršćanstvo i zlatno pravilo

Islam i zlatno pravilo

Tko je Drugi? Mir, nenasilje i mjesto za drugoga

Pogled abrahamskih religija na “druge”

“Dabru Emet” – Izjava o židovsko – kršćanskim odnosima

“Zajednička riječ nama i vama” – poziv na dijalog, mir i zajedničko djelovanje (muslimanski intelektualci)

deset zapovijedi judaizam
Deset zapovijedi - judaizam

Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.

Nemoj imati drugih bogova uz mene.Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.

Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

deset zapovijedi judaizam1
Deset zapovijedi - judaizam

Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo.Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.

Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

deset zapovijedi katoli anstvo
Deset zapovijedi - katoličanstvo

1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!

2. Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!

3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude!

5. Ne ubij!

6. Ne sagriješi bludno!

7. Ne ukradi!

8. Ne reci lažna svjedočanstva!

9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!

deset zapovijedi pravoslavlje
Deset zapovijedi - pravoslavlje

1. Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.

2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.

3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.

4. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu.

5. Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.

6. Ne ubij.

7. Ne čini preljube.

8. Ne kradi.

9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.

10. Ne poželi ništa što je tuđe.

deset zapovijedi i njihovo mjesto u islamu al wasaya al a ru va makanatuha fi l islam
Deset zapovijedi i njihovo mjesto u islamu Al-Wasaya al-’Ašru va makanatuha fi’ l-Islam

PremaMahmuduŠeltutu, znalciislamanazvalisu tri ajeta (151, 152 i 153), i onošto ti ajeti od čovječanstvatraže, imenom“Desetzapovijedi”.Šeltutsmatra da razlozitakvogimenovanjapočivaju, sasvimsigurno, u činjenici da se u tri navrata u naprijednavedenimajetimaspominjuriječizalikumvessakum – “Eto, to vam Allah u dužnoststavlja…, to vam Allah poručuje!”

Mahmud Šeltutsmatra da ova tri ajetasadržezabrane i naredbe, teih on naarapskompobrajaovimredom:

I) El-išrakubillah – Zabranamnogoboštva, naredba da se vjeruje (u) jednogaBoga.

II) Vebil-validejniihsanen- Činitidobroroditeljima.

III) Ve la taqtuluevladekum min imlaqin – Zabranačedomorstva.

deset zapovijedi i njihovo mjesto u islamu al wasaya al a ru va makanatuha fi l islam1
Deset zapovijedi i njihovo mjesto u islamu Al-Wasaya al-’Ašru va makanatuha fi’ l-Islam

IV) Ve la taqrebu l-fevahiše – Zabranabluda / zinaluka / nemorala.

V) Tahrimul-qatli – Nepovredivostživota (zabranaubijanja).

VI) Ri’ajetumali l-jetimi – Voditibrigu o imetkusiročadi.

VII) ‘Ifau’u l-kejlive l-mizani – Pravednomjeriti i ne zakidatinavagi.

VIII) Veizaqultumfa’diluve lev kanezaqurba – Pravednosvjedočiti, pa makar to bilo i protivrodbine.

IX) Ve bi ‘ahdillahievfu – IspunitizavjetpremaBogu.

X) Ittiba’usiratillahi l-musteqimi – SlijeditiBožiji, Pravi Put.

VelikibrojkomentatoraKur’anaposežezasintagmomDesetzapovijediističući, prijesvega, vječneaspektevjere u Bogakoji se ovimzapovijedimanaglašavaju. Tako Mahmud ŠeltutzaovihDesetzapovijediukratkokaže: “Ova načelajesuPravi Put. Muhammed je poslan da ovaj Put objašnjava i da njemupoziva, kaoštosu s timciljemposlani i sviprethodniBožijiposlanici!”[11]

dekalog zajedni ka ba tina i temelj abrahamskih religija
Dekalog zajednička baština i temelj abrahamskih religija

Knjiga „Deset zapovijedi/besjeda” Andrea Šurakija (Andree Chouraqui)

“Moj je san – ističe autor – vidjeti religije kako ubrzavaju hod čovječanstva prema ispunjenju prvotnog ljudskog jedinstva. Ključ svih naših oslobađanja nalazi se u “Deset zapovijedi” /”Besjeda”/. Treba ih čitati ponovo, kako bi postale naše pravilo života”!“Deset zapovijedi” /”Besjeda”/ u sebi sadrže Univerzalnu deklaraciju dužnosti čovjeka, kako bi se gradio svijet i pomirio čovjek sa ljudskošću!

Šurakijeva interpretacija “Deset zapovijedi” kroz židovstvo, kršćanstvo i islam, ukazuje na principe zajedničke trima religijama, za razliku od sličnih djela koja najčešće ističu razlike među njima”!

dekalog zajedni ka ba tina i temelj abrahamskih religija1
Dekalog zajednička baština i temelj abrahamskih religija

Knjiga „Deset zapovijedi/besjeda” Andrea Šurakija (Andree Chouraqui)

Šuraki smatra da je riječ ZAPOVIJED uobičajena teološka odrednica u zapadnom civilizacijskom krugu, neprikladna radi svoga naredbodavnoga prizvuka, a da je riječ BESJEDA prikladnija kada se Božije odredbe tumače na vjerskim podukama. Osim toga Šuraki ističe da Božije upute date Mojsiju /Musa, a.s./ nisu izjavljene u imperativnoj/zapovjednoj/formi, nego u formi futura.

Dakle, npr. nije: ne ubij, nego: nećeš ubiti!

U izvornom judaizmu, kršćanstvu i islamu prema autoru, “Deset zapovijedi” koje su predstavljene na dvostrukim kamenim pločama, glase:

dekalog
Dekalog

Poštovanje roditelja je Božija zapovijed. Moraju li roditelji poštovati djecu?

Govori li Bog koga se ne smije ubiti?

Na lomi bračnu vezu. (Preljub) Kako gledate na to? Koliko je bitna ova zapovijed u suvremenom društvu?

Koje su zapovijedi ušle u moderno zakonodavstvo?

Kako se može objasniti da ove zapovijedi važe više od 3 000 godina, a da nisu dopunjavane ili mijenjane?

zlatno pravilo
Zlatno pravilo

Razmislite o osobama i aktivnostima koje vam ispunjavaju dane. Jeste li zadovoljni vašim odnosom sa drugim osobama i aktivnostima koje činite?

Što zlatno pravilo znači za vas? Imate li primjera iz osobnog iskustva? U kojim situacijama niste poštovali zlatno pravilo? Analizirajte razloge zašto ste tako postupili.

Zbog čega se mnogi ljudi danas ne pridržavaju zlatnog pravila?

Napravi analizu svojih postupaka nakon što si:

1. bio ponižen

2. bio uvrijeđen

3. saznao da nisu rekli istinu o tebi

tko je drugi mir nenasilje i mjesto za drugoga
Tko je drugi? Mir, nenasilje i mjesto za drugoga

Kako definiramo druge u religiji, kulturi tradiciji, državi, zajednici, razredu?

Analizirajte tekst o milosrdnom Samarijancu. Što je poruka ove priče?

Kako Kur’an gleda na ljude druge boje kože? Analizirajte priču o Bilalu.

Ako te netko pljusne po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Analizirajte. Postoje li slične izreke?

Objasnite zašto prihvaćanje drugog ne znači odricanje od svojih uvjerenja.

handout
Handout

Deklaracija o svjetskoj etici (Hans Kung)

Ljudskost i uzajamnost

Kultura tolerancije i življenja u istini

Koalicija onih koji vjeruju i onih koji ne vjeruju u Boga

Islam i kršćanstvo

Zajednički izazovi i perspektive

ad