slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice' - baka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice

 • projekt v rámci Operačního program
 • VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
 • Šablona číslo: V/2
 • Název:Biologie živočichů, Stavba těla ryb
 • Anotace:Prezentace je zaměřena na vnější stavbu těla ryb, funkce její důležitých orgánů a útvarů. Práce může být použita jako součást třífázového modelu učení ve dvou na sebe navazujících fázích: Uvědomění si významu a Reflexe.
 •   Autor: Mgr. Larisa Horká
 • Datum :23. 09. 2011
 • Jazyk: čeština
 • Ročník:VII.
 • Předmět:Přírodopis
 • Očekávaný výstup:Žáci rozlišují základní části těla ryb, porovnávají jejich tvary a vysvětlují funkce jednotlivých ústrojů, objasňují způsob života a přizpůsobení vybraných ryb danému prostředí.eznamují se s
 • Klíčová slova: ploutev, šupiny, skřele, postranní čára, souměrné- nesouměrné ploutve
 • Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

stavba t la ryb

Stavba těla ryb

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide3
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide4

HLAVA RYBY

1. Čichové jamky:

stahováním

a povolováním svalů nasávají přední otvory vodu, „ochutnávají“ ji

2. Vousky:

 • přívěsky na hlavě a v okolí úst
 • zkoumání prostředí
 • vyhledávání potravy

Skřele:

 • párový plochý orgán, který se nachází mezi hlavou a trupem
 • kostěná destička
 • chrání žábry před vnějším poškozením

Obr. 1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide5
Zrak slouží k orientaci v prostoru, vyhledávání potravy, odhalování nebezpečí i pro komunikaci s jedinci vlastního druhu

Oči:

 • kulovitá čočka bez víčka
 • jsou pohyblivá
 • ryby vidí zhruba na vzdálenost 5 až 10 m

Obr. 2

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

upiny ryb
ŠUPINY RYB
 • Navzájem se překrývají
 • Chrání tělo před mechanickým poškozením
 • Mohou určovat stáří ryby
 • Vyrůstají ze škáry
 • Rostou po celý život ryby

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

b n typy upin
Běžné typy šupin

Obr. 4

Obr. 3

Cykloidní

/okrouhlé/:

šupiny mají hladký vnější povrch: kapr, losos

Ktenoidní

/hřebenité/:

šupiny mají ozubený vnější okraj: okoun, candát

*Ganoidní šupiny- vývojově starší skupiny ryb

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide8

Postranní čára„ Smyslový orgán, jehož pomocí ryby vnímají pohyby ostatních živočichů ve vodě.“ ¹Vnímaní hloubky a proudění vody, orientace v zakalených vodách i za tmy.

Obr. 6

Je umístěna na obou bocích těla

1. Čihař, J. Naše ryby, str. 9

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide9

Ploutve- kožní útvary vyztužené kostěnými paprsky

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide10

Funkce ploutví

- rovnováha a pohyb- obrana u ostnoploutvých ryb- úprava trdliště

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide11

1. Párové: udržování rovnováhy a změna pohybu2. Nepárové ploutve:hřbetní:funkce kormidla !!! dvě části mají ostnoploutví /řád/řitní:slouží k udržení směru pohybutuková ploutvička:kožní útvar bez paprsků- lososovití , lipanovití, sumečkovití

Typy ploutví

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide12

*Tuková ploutvička- pstruh obecný

** Dvě části hřbetní ploutve- candát obecný

/řád: ostnoploutví/

Obr. 7

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

porovnej h betn ploutev na ich ryb
Porovnej hřbetní ploutev našich ryb

obr. 9

Obr. 10

9. Lín obecný

10. Cejn velký

11. Kapr obecný

Obr. 11

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide14

Ocasní ploutve: uplatňuje se při pohybu ryb

 • souměrná: nesouměrná:
 • kapr obecný u nás jeseteři

Souměrná ploutev štiky obecné

Obr. 13

Nesouměrná ploutev jesetera

Obr. 12

Uťatá ploutev pstruha obecného

Okrouhlá ploutev sumce obecného

Obr. 14

Obr. 15

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

zopakujte stavbu t la ryby
Zopakujte stavbu těla ryby

1.

2.

3.

Obr. 16

D

A

H

B

E

G

C

F

I

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

zkontrolujte sv odpov di
Zkontrolujte své odpovědi

hlava

trup

ocas

Obr. 17

D - prsní ploutev

A -vousky

H - ocasní ploutev

B - oko

E - břišní ploutev

G- hřbetní ploutev

C - skřele

F - řitní ploutev

I - čichové jamky

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

slide17

Odpovězte na otázky:

1. Jaké ryby mají cykloidní šupiny?

KAPROVITÍ, LOSOSOVITÍ

2. Jaký řád ryb má dvě části hřbetní ploutve?

OSTNOPLOUTVÍ: candát, okoun

 • 3. K čemu ryby potřebuje čichové jamky?

ZKOUMAJÍ VODU: nasáváním ji „ochutnávají“

4. Jaká ploutev slouží jako kormidlo?

HŘBETNÍ PLOUTEV

 • 5. Čím jsou vystuzeny ploutve ryb?

JSOU VYSTUŽENY KOSTĚNÝMI PAPRSKY

 • 6. Jakou funkcí plní skřele?
 • CHRÁNÍ ŽÁBRY PŘED VNĚJŠÍM POŠKOZENÍM

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

pou it zdroje
Použité zdroje:

Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-23]. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW:

Obr. 2: Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucisus_cephalus_galva,_2006-07-01.JPG?uselang=cs

Obr. 6: Piet SpaansViridiflavus. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RutilusRutilusScalesLateralLine.JPG

Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-23]. Dostupné jako volné dílo na www:

Obr. 1, 11:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyprinus_carpio_GLERL_1.jpg?uselang=cs

obr. 5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycar_u0.gif?uselang=cs

obr. 7: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpg

obr.8, 14: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmo_trutta_GLERL_1.jpg?uselang=cs

obr. 9: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinca_tinca1.jpg?uselang=cs

obr. 10: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braxen,_Iduns_kokbok.jpg?uselang=cs

obr. 12: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esox_lucius1.jpg?uselang=cs

obr. 13: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acipenser_ruthenus1.jpg?uselang=cs

obr. 15:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis1.jpg

obr. 16, 17 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_carp.jpg

Převzato z odborné literatury:

obr. 3, 4: Lišková, E. BIOLOGICKÁ ŠKOLNÍ TECHNIKA. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova -Pedagogická fakulta, 2010.

ISBN 978-80-7290-449-5. s. 46.

Citovano z odborné literatury:

1. ČIHAŘ, J. NAŠE RYBY. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003.

ISBN 80-7181-904-2. s. 9

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.

Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR