slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiest i 27 ianuarie 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiest i 27 ianuarie 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiest i 27 ianuarie 2011. Activitati in care UPG este implicata. Managementul proiectului, monitorizarea si evaluarea acestuia, coordonarea intre parteneri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Universitatea Petrol-Gaze din Ploiest i 27 ianuarie 2011' - bairn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Universitatea

Petrol-Gaze din Ploiesti

27 ianuarie 2011

activitati in care upg este implicata
Activitati in care UPG este implicata
 • Managementul proiectului, monitorizarea si evaluarea acestuia, coordonarea intre parteneri
 • Elaborare continutului stiintific al programelor de formare in format clasic si digital pentru partea teoretica si practica, pe baza analizei nevoilor de formare ale grupului tinta
 • Desfasurarea programelor de formare si evaluarea competentelor dobandite de catre beneficiari utilizand ca suport platforma de instruire electronica si management al continutului educational
 • Evaluare de impact
 • Optimizarea procesului de formare profesionala in vederea imbunatatirii rezultatelor viitoare si asigurarii sustenabilitatii proiectului
inmagazinarea subterana a gazelor
Inmagazinarea subterana a gazelor
 • În cadrul acestui curs se argumentează necesitatea înmagazinării subterane a gazelor și necesitatea dezvoltării și extinderii depozitelor subterane de gaze din România.
 • Sunt analizate tipurile de rezervoare candidate la transformarea în depozite subterane de gaze.
 • Sunt precizate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească depozitele subterane de gaze, respectiv criteriile de alegere a acestora.
 • Este prezentată metodologia de proiectare a unui depozit subteran de gaze. Se pune accent pe depozitarea clasică, în zăcăminte depletate de gaze sau țiței și/sau în acvifere.
 • Sunt prezentate, de asemenea, tehnologiile de injecție-extracție (echipamentul de fund şi de suprafaţă al sondei, sistemele de colectare şi de distribuţie, metodele de creştere a fiabilităţii în timp a sondelor de injecţie – extracţie, facilităţile de la suprafaţă, staţiile de comprimare).
 • În partea finală vor fi prezentate și unele metode neconvenţionale pentru depozitarea gazelor.
 • În cadrul programului de pregătire se va face o aplicație (proiect) prin care se va realiza proiectarea și exploatarea unui depozit subteran de gaze naturale.

Prof. dr. ing. Iulian Nistor

pdms plant design management system
PDMS (Plant Design Management System)

Programul AVEVA Plant Design Management System (PDMS) este un sistem de modelare 3D multidisciplinar, care permite reprezentarea detaliată a întregului model al unei instalații de proces.

Aplicații: instalațiile petrochimice; instalațiile de foraj; instalațiile miniere; construcții navale; stații de pompare; stații de comprimare gaze etc.

Cursul are nivelul de bază pentru următoarele module:

􀂃 Design pentru modelarea 3D

􀂃 Structures – structuri

􀂃 Equipment - echipamente

􀂃 Pipework - conducte

􀂃 Cable Trays - cabluri

􀂃 HVAC Designer - aparatură de încălzire, ventilație și aer condiționat

􀂃 Isodraft pentru desenele izometrice

􀂃 Draft pentru elementele de desen plan

După parcurgerea cursului vor fi dobândite competențe referitoare la:

Modelarea echipamentelor, structurilor, conductelor, traseelor de cabluri, aparatura de ventilație

Modificarea elementelor de proiectare existente

Vizualizarea desenului prin tehnici de manipulare grafică

Detectarea inferențelor dintre obiecte

Crearea de desene plane și cotarea acestora

Crearea de reprezentări izometrice pentru conducte și cabluri

Conf. dr. ing. mat Ion Pana

metode moderne privind modelarea i analiza sistemelor de conducte
Metode moderne privind modelarea şi analiza sistemelor de conducte

Obiectivele cursului si metodele de predare folosite:

 • Familiarizareacursantilor cu tehniciavansate (moderne) de proiectare a sistemelor de conducteîn general, cu un accent deosebitpemodelareatridimensionalasievaluareaflexibilitatii (prinutilizareaAnsys, Caesar 5.20, FE/Pipe).
 • Evaluareaflexibilitatiivaavea la bazaschemeleizometriceaferentesistemelor de conducte investigate. In acest context un prim obiectivva fi prezentareaunorprogramespecializate in modelareatridimensionala a sistemelor de conducte (AVEVA PDMS, CADWorxPlant Professional).

In urma parcurgerii cursului vor fi dobinditeurmatoarelecapabilitati:

 • De a realiza (intrepreta) o schema izometrica aferenta unui sistem de conducte;
 • De a intelege simbolurile şi abrevieri aferente conductelor (şi elementelor de conducte) utilizate în cazul: schemelor de proces (PFD), schemelor de automatizare (P&ID);
 • De a intelege fundamentele codurilor consacrate de proiectare destinate sistemelor de conducte (B31.1; B31.3 etc);
 • De a evalua flexibilitatea unu sistem de conducte prinutilizareaprogramelorspecializate de calcul: Ansys, Caesar 5.20, FE/Pipe.

Metodele de predarefolosite:

 • suport de curs in format electronic(si/sau pe hirtie);
 • prezentari Power Point;
 • studii de caz parcurse (implementate) de catrecursanti pe parcursul dobindiriicapabilitatilormentionate anterior.

Sef lucr. dr. ing. Costin Ilinca

transportul i distribu ia lichidelor prin conducte
Transportul şi distribuţia lichidelorprin conducte

Transportul şi distribuţia gazelor naturale

 • Obiectul cursulul îl constituie transportul gazelor naturale prin conducte Pentru acestea sunt prezentate principalele proprietăţi, precum şi legile care la guvernează. Calculul hidraulic al conductelor de gaze este prezentat detaliat. În curs este abordată şi problematica complexă a staţiilor de compresoare. Un accent deosebit se pune aspectele specifice aferente sistemelor de alimentare cu gaze naturale, respectiv reţelele de conducte de distribuţie. În finalul cursului sunt prezentate principalele elemente de legislaţie din domeniul gazier.

Cursul este conceput pentru a oferi cursanţilor dornici de a-l asimila, o imagine a aspectelor tehnice specifice problemelor de transport gaze naturale prin conducte magistrale precum şi a celor specifice distribuţiei gazelor prin reţele de conducte la utilizatori.

 • Obiectul cursulul îl constituie transportul prin conducte ale ţiţeiului, produselor petroliere şi respectiv apei. Pentru acestea sunt prezentate principalele proprietăţi implicate în procesul de transport. Calculul hidraulic al conductelor de transport este prezentat detaliat, un accent deosebit punându-se pe aspectele specifice transportului ţiţeiurilor vâscoase şi/sau congelabile. În curs este abordată şi problema colectării petrolului brut din fielduri şi respectiv tratarea acestuia în vederea condiţionării şi evacuării spre rafinării. În cea ce priveşte apa, cursul abordează doar aspecte ale distribuţiei acesteia la consumatori. În finalul cursului sunt prezentate aspecte specifice privind calculul de rezistenţă al conductelor precum şi corodarea acestora în timpul exploatării.
 • Cursul este conceput pentru a oferi cursanţilor dornici de a-l asimila, o imagine a aspectelor tehnice specifice problemelor de exploatare din domeniul colectării, transportului şi distribuţiei fluidelor prin conducte din fieldurile de petrol.

Prof. dr. ing. Cornel Trifan

metode avansate de proiectare a utilajelor petroliere si petrochimice
Metode avansate de proiectare a utilajelor petroliere si petrochimice
 • Sunt dezvoltate modelele, metodele, procedeele si tehnicile de proiectare si expertizare ale utilajelor petroliere si petrochimice, sistemelor de conducte pentru transportul hidrocarburilor si gazelor naturale, constructiilor civile si industriale aferente, operand cu metoda elementului finit.
 • Forma aplicativă practică asigura iniţierea specialişti în utilizarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor moderne de proiectare cu care se opereaza în prezent, pregatind viitorii specialişti în confruntarea cu noile cerinţe impuse de firmele de proiectare şi cercetare, atât în ţară cât şi în străinătate.

Conf. dr. ing. Gheorghe Dumitru

extractia si tratarea gazelor naturale
Extractia si tratarea gazelor naturale

Prin temele abordate şi aplicaţiile efectuate se imprimă cursanţilor necesitatea respectării disciplinei tehnologice, rezolvarea problemelor specifice în scopul reducerii consumurilor de materiale, energie şi combustibil, utilizarea tehnicilor de calcul moderne şi astfel, stabilirea unor parametri ai regimului de extracţie a gazelor naturale în vederea obţinerii randamentelor maxime.

Cursul este de strictă specialitate şi se adresează specialiştilor din domeniile de cercetare şi proiectare a tehnologiilor de extracţie a gazelor naturale.

Conf. dr. ing. Florinel Dinu

elemente avansate de lucru in autocad
Elemente avansate de lucru in Autocad

Conditipreliminare

 • CunoastereamediuluiAutocad
 • Existentaunordeprinderibune de operare (desenare, cotare, hasurare, vizualizare)

Cunostintesideprinderidobanditedupaparcurgereamodulului:

 • Managementulavansat al layerelor
 • Parametrizareadesenelor
 • Operarea cu blocuriblocuri, staticesidinamice
 • Operarea cu blocuri cu atribute, extragerea de atribute
 • Autocadsibaze de date
 • Plotarea in Autocad (Layout), notiunile de viewport in spatiulhartie
 • Referinte externe
 • Elemente de vectorizare a desenelorscanate (Autodesk raster)
 • Personalizareamediului de lucru

Prof. dr. ing. Ionut Lambrescu

ad