Mathias, Linda, Kathrine og Marie - PowerPoint PPT Presentation

bairn
mathias linda kathrine og marie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mathias, Linda, Kathrine og Marie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mathias, Linda, Kathrine og Marie

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
124 Views
Download Presentation

Mathias, Linda, Kathrine og Marie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Street Art i Berlin Mathias, Linda, Kathrine og Marie

 2. Street Art • Politisk, kunstnerisk, poetisk eller humoristisk budskaber • Henvender sig til alle • Udtryk bestående af billeder og tekst • Graffiti, tags, plakater.. • Tusch eller spray • Dialog med byen, bygningerne • Elkasser, bænke, skilte, husmure og toge

 3. Former for Street Art Banksy • Anonym Britisk gadekunstner • Blande sig i det offentlige rum • Kunsten til en livsform • Maler om natten • Kommenterer verden politisk og satirisk • Kendt for sine rotter

 4. Real homegirls • Formål: Gøre gruppen kendt • Fungere som en slags markedsføring af kunstnernavnet Maler mest graffiti og tags Tags: • Logo, initialer • spray eller tucsh

 5. East side Gallery • 1,3 km lang stykke af Berlin muren • Dækket af 106 graffitimalerier • 118 kunstnere fra 21 lande. • Største udendørs galleri i verden • Genmaling af værkerne i forbindelse med 20 års dagen for murens fald


 6. Analyse metoder Betydningsanalytisk synsvinkel: • billedet forestiller • værket afspejler sig i sin samtid • Genkendelse af personer • Socialanalytisk og betydningsanalytisk synsvinkel Socialanalytiske synsvinkel: • hvordan kunsten er blevet til • hvordan den udstilles, modtages af publikum • hvilken rolle den spille i en politisk og samfundsmæssig debat

 7. Broderkysset Af Dmitrii Vrubel

 8. Broderkysset Betydninganalyse - Beskrivning • Sovjetunionens partisekretær Leonid Bresnjev og den Østtyske statsleder og partisekretær Erich Honecker. • Overdrevet, malet tegneserieagtigt • ”Krigs Herre min gud, hjælp mig at overvinde denne dødelige kærlighed”

 9. Broderkysset Værdier og holdninger: • Følelse af afsky og væmmelse • Afstand til værket, afstand til kommunistisk regime • Politisk kommentar • Symbol på de to staters nære forhold Broderkysset tilblivelse: • Ideen til maleriet ud fra et fotografi • DDR’s 30 fødselsdag i 1979 • Vrubel og projektet East side Gallery • 20 år stadig mest berømte graffitiværker på Berlin-muren

 10. Broderkysset Forholdet mellem kunstner og beskuer: • Samfundskritisk og politisk kommentar • Konfronteres og provokeres med følelser Kommunikationen: • Projektet East Side Gallery- kunstnerne udtrykker følelser • Minder fra det opdelte Berlin • Kunstnerisk og politisk kommentar • Frituftgalleri

 11. Broderkysset Værkets konsekvenser • Henvender til indbyggerne i Berlin og tyskland - resten af verden • Kommentar til den kommunistiske undertrykkelse i DDR, alliancen og til opdelingen af verden • Meget omdiskuteret i aviser • Stadig ses i dag - genmalet

 12. ”Es geschah im November” af Kani Alavi

 13. ”Es geschah im November” af Kani Alavi • Social og betydningsanalyse Betydningsanalyse - beskrivelse • Murens fald • Menneskemængde vælter ud • Frihed, panisk flugt • Udstråler glæde Samtid • Sovjetunionens præsident Mikhail Gorbatjov • Udrejsemulighederne til Vesten • Utilfredsheden i DDR • Aftenen den 9. november 1989 • Genforening

 14. ”Es geschah im November” af Kani Alavi Kommunikation • Kunstneren kommunikerer • Genmale værket • Vækker minder om murens fald Forholdet mellem kunstner og beskuer • Belysning af stemning • Følelser • Mindes øjeblikket

 15. ”Es geschah im November” af Kani Alavi Værkets konsekvenser • Henvender sig til berørte mennesker af den kolde krig • Genmalet – 20 år efter • Vigtig del af historien

 16. Kunst eller hærværk Kvantitativ metode • Forskellige holdninger og synsvinkler:1. type begejstres2. type f.eks. Firmaer osv. forarges og mener det er hærværk - kriminel handling • Udvider kunstbegrebet • Kvantitativ metode – videre undersøgelse

 17. Identitetsdannelse • Risikoen ved at blive opdaget -interessant • Udspringer af graffiti og subkulturen i USA • Ønske om at ville ses og høres • I dag populært i forskellige andre samfundsgrupper • mest udbredt i storbyerne • Ønske om mere action i den senmoderne tid • Et bedre selvbillede

 18. Identitetsdannelse • Respekt • Identitet: blive set, skulle begå sig blandt de andre, gøre opmærksom på sig selv , del af hiphop kulturen. • Personlig synliggørelse i samfundet • Kunstnerisk udtryk • Bredere publikum i det offentlige rum Kvalitativ metode - videre undersøgelse

 19. Konklusion • Kunstart med meninger og holdninger • Politisk, humoristisk og kritisk i - offentlige rum • Forskellige forudsætninger for hvem der laver Street Art • Indblik i den tyske historie • Street art - udbredt fænomen i Berlin

 20. Udarbejdet af Marie, Linda, Mathias og Kathrine