Download
spo ecze stwo pa stwo obywatelstwo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Społeczeństwo , Państwo , Obywatelstwo. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Społeczeństwo , Państwo , Obywatelstwo.

Społeczeństwo , Państwo , Obywatelstwo.

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Społeczeństwo , Państwo , Obywatelstwo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Społeczeństwo, Państwo, Obywatelstwo.

 2. Podstawowe pojęcie socjologiczne (nauka o społeczeństwie). Jest to grupa osób mieszkająca na jednym terenie, o tych samych tradycjach, religii, kulturze. Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na naturalne funkcjonowanie. Społeczeństwo

 3. Jest to trwały związek ludzi, którzy stale zamieszkują dane miejsce. Państwo (kraj)

 4. Więź łącząca człowieka z danym państwem. Ma on określone obowiązki i prawa wobec państwa, a państwo wobec niej. Każdy obywatel ma równe prawa, bez względu na posiadany majątek, rasę, religię. Patriota to osoba mająca postawę społeczno-polityczną łączącą przywiązanie i miłość do ojczyzny. Jedność i solidarność z własnym narodem. Obywatelstwo,Patriotyzm

 5. Jest to zespół uregulowanych Konstytucją i ustawami uprawnień obywatela określających jego udział w wykonywaniu władzy państw (m.in. prawo wyborcze, wolność stowarzyszeń). Prawa Polityczne Obywatela

 6. Symbole Narodowe Flaga państwowa – oficjalny znak symbolizujący dane państwo. W Polsce jest to prostokąt o barwie biało-czerwonej.

 7. To ustalona przez tradycję pieśń patriotyczna; stanowiąca wyraz jedności narodowej i będącą oficjalną formą społecznej manifestacji uczuć narodu; hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego. Hymn Państwowy

 8. Znak rozpoznawczy kraju. W Polsce powstałe w XIII/XIV w. Widnieje na nim biały orzeł w złotej koronie. Godło

 9. Ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną, określająca podstawy ustroju społecznej gospodarki i polityki. Zawiera podstawowe obowiązki i prawa obywatela. Konstytucja

 10. Każdy kraj ma swoją drużynę...

 11. Patrycja Rdzanek, Karolina Tomczyk, Eliza Waniek, Kamila Tomczyk, Beata Klepacz Autorzy prezentacji: