euthanasie schuivende panelen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Euthanasie: Schuivende panelen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Euthanasie: Schuivende panelen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Euthanasie: Schuivende panelen?. Probleemstelling: dreigende normalisering? Achtergronden Ontwikkelingen Beschouwing Conclusie?. Medische beslissingen rond het levenseinde. Euthanasie: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens uitdrukkelijke verzoek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Euthanasie: Schuivende panelen?' - baird


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
euthanasie schuivende panelen
Euthanasie: Schuivende panelen?
 • Probleemstelling: dreigende normalisering?
 • Achtergronden
 • Ontwikkelingen
 • Beschouwing
 • Conclusie?
medische beslissingen rond het levenseinde
Medische beslissingen rond het levenseinde
 • Euthanasie: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens uitdrukkelijke verzoek
 • Hulp bij zelfdoding: opzettelijk voorschrijven of verstrekken van middelen waarmee de betrokkene zelf het leven kan beëindigen
 • Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt (13)
medische beslissingen rond het levenseinde1
Medische beslissingen rond het levenseinde
 • Intensivering van pijn- of symptoombestrijding met bespoediging van het levenseinde als mogelijk gevolg
 • Niet-instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling
cijfers euthanasie h bij z 2010
Cijfers euthanasie / H bij Z 2010
 • Totaal aantal verzoeken: 6,7%
 • Niet uitgevoerd: 3,7%
 • Euthanasie: 2,8%
 • Hulp bij zelfdoding: 0,1%
 • Trend: lichte stijging
 • PM: stijging zet flink door
pin of symptoombestrijding met levensbekortend neven effect
Pin- of symptoombestrijding met levensbekortend (neven)effect
 • Als percentage van sterfgevallen: 36%
 • Huisartsen 42%
 • Specialisten ouderengeneeskunde 32%
 • Specialisten NAO 26%
 • Trend: forse stijging
 • PM: Palliatieve sedatie
afzien van levensverlengende behandeling
Afzien van levensverlengende behandeling
 • Als percentage van sterfgevallen: 18%
 • Huisartsen 22%
 • Specialisten ouderengeneeskunde 27%
 • Specialisten NAO 47%
 • Trend:stabiel
palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
 • Als percentage van sterfgevallen: 11%
 • Huisartsen 43%
 • Specialisten ouderengeneeskunde 16%
 • Specialisten NAO 41%
 • Trend: forse stijging
levensbe indiging door pati nt zelf nieuw in 2010
Levensbeëindiging door patiënt zelf (nieuw in 2010)
 • Als percentage van sterfgevallen: 1,7 %
 • Staken eten en drinken 0,4%
 • Zelfgespaarde middelen 0,2%
 • Overige 0,9%
 • PM: gewelddadig karaker overige middelen
hoofdaandoening totaal
Hoofdaandoening (totaal)
 • Kanker 79 % (31)
 • Hart- en vaatziekten 4% (22)
 • Anders /onbekend 17% (47)
 • PM:
 • Neurodegeneratieve aandoeningen

(ALS; MS)

- COPD

leeftijd e en h bij z totaal
Leeftijd E en H bij Z (totaal)
 • 0-64 jaar: 35 (19)
 • 64-79 jaar: 41(31)
 • 80 + jaar: 24 (51)
 • Trend: stabiel
termijn levensverkorting
Termijn levensverkorting
 • Minder dan een week: 41%
 • Een tot vier weken: 38%
 • Meer dan vier weken: 21 %
 • Trend: langer
specialisme niet uitvoerder
Specialisme (niet-)uitvoerder

E en H bij Z

Niet uitgevoerd

Huisarts:

71 %

Specialist ouderengeneeskunde:

15 %

Specialist NAO:

13 %

 • Huisarts:

88 / 95 %

 • Specialist ouderengeneeskunde:

3 / 0 %

 • Specialist NAO:

9 / 5

redenen niet uitvoering huisarts ouderenarts specialist nao
Redenen niet-uitvoering: huisarts, ouderenarts, specialist NAO
 • Patiënt overleed tevoren 46% 18% 61%
 • Niet conform eisen volgens arts: 33% 52% 31%

- geen weloverwogen verzoek 12% 37% 13%

- lijden was niet ondraaglijk 24% 23% 27%

- lijden was niet uitzichtloos 6% 7% 9%

- geen vrijwillig verzoek 1% 0% 0%

 • Patiënt trok verzoek in 15% 13% 4%
 • Persoonlijke principiële bezwaren: 4% 14% 0%
belangrijkste uitvoeringsreden
Belangrijkste uitvoeringsreden
 • Verzoek of wens van de patiënt 85%
 • Er was geen uitzicht op verbetering 82%
 • Geen zinvolle behandeling mogelijk 73%
 • (Ernstige) symptomen (excl. pijn) 63%
 • Verlies van waardigheid 61%
 • Verwacht lijden van de patiënt 50%
 • (Ernstige) pijn 49%
 • Verdere behandeling was te belastend 15%
 • Verzoek of wens van de familie 14%
euthanasie tot dusverre
Euthanasie tot dusverre
 • Uitzonderlijk karakter
 • ‘Nee, tenzij’-principe
 • Zeer specifieke groepen patiënten
 • Beperkte aantallen
 • Beperkte frequentie per arts
criteria strafuitsluiting
Criteria strafuitsluiting
 • Het verzoek is vrijwillig en weloverwogen
 • De patiënt lijdt ondraaglijk en uitzichtloos
 • De patiënt is voorgelicht over zijn situatie en vooruitzichten
 • Arts en patiënt hebben de overtuiging dat er geen redelijke andere oplossing is
 • De arts heeft tenminste één andere onafhankelijke arts geraadpleegd
 • De arts voert de levensbeëindiging zorgvuldig uit
medische grondslag en laatste redmiddel
Medische grondslag en laatste redmiddel
 • Associatie met levensbedreigende aandoeningen of terminale patiënten
 • Aids-patiënten eerste ‘atypische gevallen’
 • Arrest-Chabot > Niet per se somatiek
 • ‘Pil van Drion’: pleidooi levensmoeheid; klaar met leven
 • Arrest in zaak Brongersma
schuivende panelen i
Schuivende Panelen I
 • Vergrijzing en ontwikkeling ouderenzorg
 • ‘Uit Vrije Wil’: demedicaliseringsdruk
 • KNMG: ‘verzameling typische ouderdomsklachten’ als medische grondslag
 • ‘Precedent’: macula degeneratie
schuivende panelen ii
Schuivende Panelen II
 • Beginnende dementie
 • Meer gevorderde dementie
 • ‘Actueel’ lijden is toekomstvrees
 • Geldigheid euthanasieverklaring bij onmogelijkheid actuele communicatie
schuivende panelen iii
Schuivende Panelen III
 • Psychische stoornis maakt iemand niet per se wilsonbekwaam voor euthanasie
 • Maatschappelijke druk wegens vele ‘inhumane’zelfmoorden
 • Discussie in vakpers
 • Invloed ‘gepubliceerde precedenten’op behandelmotivatie nieuwe patiënten?
schuivende panelen iv
Schuivende Panelen IV
 • Stichting Levenseindekliniek
 • Impliciete druk op arts (ook KNMG)
 • Buiten reguliere arts-patiënt-relatie
 • Frequentie en ‘drempel’
 • ‘Euthanasietoerisme’?
schuivende panelen v
Schuivende Panelen V
 • Alternatieve zelfdodingsmogelijkheden
 • Pillen
 • Versterven
 • Heliummethode
 • Druk op arts
beschouwing
Beschouwing
 • Wet biedt veel ruimte voor interpretatie
 • Impact maatschappelijke ontwikkeling op Hoge Raad qua ‘medische grondslag’
 • Artsen intern verdeeld
 • Impliciete sociale druk door naasten en maatschappij?
normalisering van euthanasie
Normalisering van euthanasie?
 • Van ‘Nee, tenzij’naar ‘Ja, mits’?
 • 5-10% sterfgevallen?
 • Routine in reguliere artsenpraktijk
 • Euthanasie als norm?
 • Beslissingen levenseinde als nevenproduct medische vooruitgang
ad