Prototype video
Download
1 / 34

Prototype Video - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Prototype Video. Presentationsvideo. Prototype video. Hvordan får designeren præsenteret sit koncept ? Hvordan får virksomheden præsenteret sit produkt /service/ oplevelse ?. Hvem er modtager ? Og hvem er du som afsender ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prototype Video' - baina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prototype video

Prototype Video

Presentationsvideo


Prototype video1
Prototype video

Hvordanfårdesignerenpræsenteret sit koncept ?

Hvordanfårvirksomhedenpræsenteret sit produkt/service/oplevelse?


Hvem er modtager og hvem er du som afsender
Hvemermodtager?Oghvemer du somafsender?

Hvorforbruge video til at præsentereinteraktivekoncepterogprototyper?


Prototype video2
Prototype video

 • Videopræsentationer, der kommunikerer designvisioner. De formidler et budskab effektivt og overbevisende – her designkonceptet og dets nytteværdi.

 • De kan udvikles på samme måde som en high-fidelity filmproduktion eller være udformet af et lille, men dygtigt team af entusiaster. Målene dikterer iscenesættelsen og hvor højt en professionel kvalitet er nødvendig til formålet.


Hvad er s regent ved video
Hvadersæregentved video?


Video som socialt klister
Video som “Socialtklister”

Video kan støtte det sociale aspekt i designprocessen, idet man kollaborativt kan udforske, skabe og forholde sig multidiscipliært brugere og med andre interessenter.


Video som designer l er
Video som “Designer ler”

Video i design er bedst tænkt som et formbart design materiale snarere end som objektivt brugerdata.

Videokort, collager, moodboards, portrætter,personas, scenarierogvisonvideoer


Story
Story

En god historie og en et velformet argument er to forskellige ting.

Begge kan bruges som hjælp til at overbevise den anden


Story1
Story

"[....]Den ene, den logisk-videnskabelige forsøger at opfylde idealet om en formel, matematisk system beskrivelse og forklaring.

[...] ”


Story2
Story

Den fantasifulde anvendelse af narrative modus fører i stedet til gode historier, gribende drama, troværdige (men ikke nødvendigvis "sande") historiske fortællinger Det beskæftiger sig med menneskelige eller menneske-lignende intentioner og handlinger og de ​​omskiftelser og konsekvenser, som kendetegner deres vej. "Jerome Brumer (1986, s. 11)


Prototype video3
Prototype Video

 • stop motion (papirellerplaydoh)

 • story board (animatics)

 • brugerscenario/rollespil


Iscenesatte videoscenarier
Iscenesattevideoscenarier

Scenario design låner kraftigt fra teatret. Det muliggør at designere kan bevæge sig ud over blot at diskutere futures, ved at de gennemspiller mulige praksis’erDet kan være i tegnestuen eller i samarbejde med brugerne. Når historier gennemleves giver det sensuelle engagement en dybere forståelse på både det kropslige og sociale niveeau.


Dukkescenariet
. Dukkescenariet

 • Skuespillerne spiller gennemrepræsentationerfeks. dukker, legoellerandet.

 • Dukkescenariet giver et “Gudsøje” blik over et lillesamfund (fugleperspektiv).

 • Dukkescenariettilladerdeltagerne at arbejde med overordnedesociale relation oggenerellefunktionerog services.

 • Dennemetodebrugerbilligeogtilgængeligematerialer, ogdeter en bekvemmåde at stimulerekompleksefremtidigesituationer, somvillekræveomfattendearbejdehvisdetsammeskulle laves om 3D modellering.


Iscenes ttelse
Iscenesættelse

 • Kreerdukker

 • Forbered en scenografi

 • Skriv en historieoguddeleger roller

 • Udforskmulighederne

 • Dokumentér med video

 • Facilitérhandlingen

 • Brugtidpåreflektion


Gennemspilning med rekvisitter
.Gennemspilning med rekvisitter

 • En metode, der anvender en grov repræsentation af ideer som et udgangspunkt for at udforske, hvordan en idé kan arbejde i et konkret brugssituation.

 • Deltagerne skaber et eller flere scenarier, der kredser om brugen af en eler flere rekvisitter.


Gennemspilning med rekvisitter1
. Gennemspilning med rekvisitter

 • En rekvisit er et begreb lånt fra teatre. Det refererer til en artefakt skabt for at give indtryk af at det er noget andet: en suggestiv artefakt. F.ex. En boks på en bogreol, kan betyde et fjernsyn.

 • I design, er rekvisitter mock-ups eller prototyper af produktideer, skabt af materialer, såsom pap, skum, klistermærker, ler, byggesæt mv


Hyperisland student proposal
Hyperisland student proposal


Iscenes ttelse med rekvisit
Iscenesættelse med rekvisit

 • Design rekvisitterne: skabalternativer.

 • Skab en baggrund

 • Introducérrekvisit

 • Konstruér en situation sominkluderer den overordnede handling ogbrugerens intention i den specifikkeundersøgelse.

 • Forklarreglerneligesomi et spil

 • Skab en scenografi/miljø

 • Uddel roller

 • Idegenerér

 • Brug video kameraettil at fokuser (ingendiskussion under optagelserne)

 • Brugtidtil at reflektere


Persona’enkanværekarakterenijereshistorie.

Quesenbery & Brooks;Storytelling for User Experience


On site scenarios
On-site scenarios

 • Fåtilladelsetil at filme

 • Informéromgivelserne

 • Design rekvisitterne

 • Skab en situation

 • Når en optagelse organiseres i brugernes miljø, inspirerer og guider det design. Det hjælper at konstruere visuelt materiale, der kan give designere med synlige argumenter for design i de senere faser.


Hvorfor

STORY BOARD

Til at vise et produkteller en service ibrug

Detertidsbaseretmedie

Ved at kombinere en fortælling med billederkandesignereneffektfuldtfortælle en historieom et produkteller en service hvordetsfunktionaliteter vises i en kontekst.

Tegningerelleriscenesattefotografier


Animatic animeret storyboard
Animatic – Animeret storyboard

Tempo Klipning Story


(Credit: Ron Sova)

Quesenbery & Brooks;Storytelling for User Experience p.124


T ndstikm nds storyboard
Tændstikmænds-storyboard

 • 5-billeders storyboard:

 • Billede1: en person haren ide

 • Billede2: arbejderved et skrivebord med at udarbejde en ide.

 • Billede3: Præsenterer information. Modtagerenerforvirret.

 • Billede4: arbejderved et skrivebord(igen).

 • Billede5: Præsenterer information til et stortpublikum, somklapperbegejstret.

Quesenbery & Brooks;Storytelling for User Experience p.124


 • KIG PÅ DIN HISTORIE

 • Hvor finder interaktionensted?

 • Hvaderproblemet?

 • Hvilkenopgaveprøverbrugeren at løse?

 • Hvilkebrugereertilstedeoghvad laver de?

 • Hvilkeobjekterellerdigitaleenhederbruger de?

 • Hvilkemulige input and output er der i de digitalesystemer?

 • Hvordanløserbrugerneshandlingerproblemet?

Greenberg & Carpendale & Marquardt & Buxton: Sketching User Experiences: The Workbook P.147-151


Greenberg & Carpendale & Marquardt & Buxton: Sketching User Experiences: The Workbook P.147-151


Greenberg & Carpendale & Marquardt & Buxton: Sketching User Experiences: The Workbook P.147-151


Understreghandlingerogfølelser

Greenberg & Carpendale & Marquardt & Buxton: Sketching User Experiences: The Workbook P.147-151


Excersise:

Tegn et tændskiksmands- storyboard

 • Identificér de 5 vigtigsteøjeblikkeibruger-scenariet.

 • Tegndempå 5 post it

 • Inkludérovergange, somerudløstafbrugerhandlingerf.eks. med pile.

 • Annotérdin billederogovergange, sådan at en person der ikkekender din sekevenskanforstå det.

Greenberg & Carpendale & Marquardt & Buxton: Sketching User Experiences: The Workbook P.147-151


Konditioner
Konditioner:

 • Et troværdig design koncept, med basis i en brugerdefineret praksis er en forudsætning for at producere en overbevisende prototype film.

 • En overbevisende storyline.

 • Kvalitetsvideoproduktion. Kanvære I en enkel sketchy stil men skalstadigværeoverbevisende.

 • Balance mellem story line, æstetikogkoncept

 • Muligbrugaf special effekter (animation, green screen etc)


Checkliste:

At kunnegenerere , fastholdeogstimuleretil

videreudviklingenaf en given ide om en tilstræbt

brugeroplevelse. Hurtighedoglethed.

At kunnebalancereåbenhedogmangetydighed med

konkretiseringogdetaljerigdom

Herunder at kunnebalanceremellemdetaljeoghelhed

At kunneadresseredynamikkenisamspilletmellem den

tilstræbtebrugeroplevelseog de fysiskeogsociale

omgivelser.

At kunnebibringeempati for brugeren

At adresserekropsligerfaringogdirektesansbarhedi den

brugeroplevelse der sketches.


Opgave
Opgave

persona/scenario = brugerscenario

titel/tema/concept

visuelstil/tekst/musik

storyboard

klargørrekvisitterogscenografi

optagelser

redigering/lyd/tekst

præsentationaf video (1/2-1 minut)

Skaben prototype video, hvor I præsentererjeresseneste edutainment produktbaseretpå et brugerscenario


Sources
Sources:

Quesenbery & Brooks (2010)

Storytelling for User Experience

Rosenfeld

Greenberg & Carpendale & Marquardt & Buxton. (2011) Sketching User Experiences: The Workbook. Morgan Kaufmann.

Links:Ciid/Video Prototypes__http://ciid.dk/education/portfolio/idp11/courses/video-prototyping/projects/__Hyperisland:https://vimeo.com/channels/studentprojects/35631438Handout:Buur, Jacob and SaluYlirisku: Designing with video. Focusing the User -centred Design Proces. Springer, 2007. p.15-25http://books.google.dk/books?id=VtAiZ51Gzx4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Musichttp://creativecommons.org/legalmusicforvideos

http://support.apple.com/videos/#iMovie%20%2711


ad