het crab project n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het CRAB-project PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het CRAB-project

play fullscreen
1 / 24

Het CRAB-project

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Het CRAB-project

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het CRAB-project Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 2. Inhoud • Standaard • Databank • Bijhouding Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 3. Standaard (1) • “Aanbeveling voor uitwisseling van adresgegevens” (figuur) • Geen aanbeveling voor opslag van data, maar heeft daar wel impact op • Basisprincipes • Huisnummers en straatnamen hebben zelf geen positie • Eigen codering voor straatnamen (de CRAB-straatcode) • Huisnummers gescheiden van appartement- en busnummers Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 4. Standaard voor uitwisseling (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 5. Standaard (2) • Zopas uitgebreid met adresverwijzing (figuur) • Verwijzing van bedrijfsgegeven naar • Huisnummer of straatnaam • Appartement- of busnummer • Postbus of bijzonder postnummer • Buitenlands adres • Zopas uitgebreid met XML-formaat (figuur) • Erkenning • Afgestemd op het BEST-model • BEST-model gerecupereerd door kadaster • Aanvaard door subwerkgroep GIK • Tal van afstemmingen (figuur) • Erkend door e-gov initiatief Vlaanderen Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 6. Adresverwijzing (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 7. XML-formaat (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 8. Afstemmingen (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 9. Databank (1) • Eerste versie is klaar, afgeleide producten • CRAB stratenlijst • CRAB adresposities (figuur) • CRAB adresposities gemeente • CRAB light • Voor verschillende types van gebruik • Karteren van bedrijfsgegevens op adres-/straatniveau (figuur) • Koppelen van bedrijfsgegevens aan percelen • Opzetten/conformeren van een databank met bedrijfsgegevens op adresniveau • Opzetten van een gemeentelijk adresregister Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 10. CRAB adresposities (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 11. Karteren van scholen (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 12. Databank (2) • Kwaliteit van de straatgegevens • Straatnamen uit Rijksregister & StreetNet, wegen + relatie met straatnamen uit StreetNet • Bewerkingen op straatnamen • Wegwerken opsplitsing (figuur) • Aparte codes voor dubbels • Toevoegsels verwijderen • Wegen nu gekoppeld aan CRAB-straten • Straatnamen up-to-date tot 1/1/2002, straatnaam-TEL relaties en de verwijzingen naar TEL’s tot 1/11/2002 • 140.000 straatnamen (België), 400.000 TEL’s, 350.000 straatnaam-TEL relaties • Geometrie van wegen niet in databank Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 13. Opsplitsing straten RR (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 14. Databank (3) • Kwaliteit van de adresgegevens • Huisnummers en huisnummer-perceel relaties uit kadastrale legger, perceelposities uit KADSCAN • Bewerkingen • Kadastrale straten koppelen aan werkelijke straten • Huisnummer met bisnummer of huisnummerbereik • Omzetting huisnummerbereiken • Huisnummers in dubbele straten koppelen • Geen appartement- of busnummers, postbussen of bijzondere postnummers in de legger • Geen deelgemeenten • De huisnummers, huisnummer-perceel relaties en percelen zijn van 1/1/2002, de posities van 1/1/2001 • 2,25 mlj. huisnummers (is 90%), 5 mlj. percelen Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 15. Databank (4) • Inhoud van de afgeleide producten • Adresposities • Tabellen in CRAB-uitwisselingsformaat en in databank • Hulpbestanden • Query’s • Adresposities gemeente: idem maar versneden per gemeente • Light: 2 vereenvoudigde query’s • Formaten • Shape en dBase, Access • Andere formaten op aanvraag Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 16. Databank (5) • Verspreiding • CRAB stratenlijst: iedereen • CRAB adresposities & light: partners van GIS-Vlaanderen • Toekomstige producten • Ondersteuning geoloketten (figuur) • Web service (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 17. Ondersteuning geoloketten (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 18. Web service (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 19. Bijhouding (1) • Bijhouding via bronbestanden • Geen dubbel werk bij het cleansen • Automatisch herkennen van nieuwe, afgeschafte en gewijzigde objecten • Beschermingsmechanisme (figuur) • Bi-temporele historiek (op object- en op recordniveau) (figuur) • Update stratenlijst tegen 12/2004, update adresposities in 2005 (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 20. Beschermingsmechanisme (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 21. Bi-temporele historiek (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 22. Update stratenlijst (figuur) Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 23. Bijhouding (2) • Bijhouding via gemeenten (voorstel) • Adresregister & registratie • Implementatiestrategie: CRAB-adresstandaard, tussen centraal en decentraal, wettelijke onderbouw, gefaseerde invoer • Kwaliteitsverhoging & brondocumenten • Componenten • Lokale/centrale databank & (beheers)applicatie voor gemeente • Centrale databank & applicatie • Applicatie voor gebruikers • Financieringsmodel: kosten volgens baten Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij

 24. Het CRAB-project Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is een afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij