onderwerpen van deze avond n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderwerpen van deze avond PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderwerpen van deze avond

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Onderwerpen van deze avond - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Onderwerpen van deze avond. Voorstellen Praktische zaken Werken in de klas Kennismakingsgesprekken en spreekuur Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren LVS en toetsen Wat gaan de kinderen dit jaar leren? en wat gaat er nog meer gebeuren…….?. Wie zijn wij?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Onderwerpen van deze avond' - badu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
onderwerpen van deze avond
Onderwerpen van deze avond
 • Voorstellen
 • Praktische zaken
 • Werken in de klas
 • Kennismakingsgesprekken en spreekuur
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Coöperatief leren
 • LVS en toetsen
 • Wat gaan de kinderen dit jaar leren?
 • en wat gaat er nog meer gebeuren…….?
wie zijn wij
Wie zijn wij?
 • Maandag: meester Freek Moorman
 • Dinsdag t/m vrijdag: juf Annelies Geessink
 • Emailadres: annelies.geessink@essentius.nl
 • Tot januari: Pabo-stagiaire op dinsdag en 2 stageweken
praktische zaken
Praktische zaken
 • maandag en donderdag gym – fietsrooster
 • Rooster kennismakingsgesprekken
 • Website Mariaschool – informatiepagina groep 6/7b
 • Inloop: maandag-woensdag-donderdag en vrijdag
 • Email-adressen
werken in de klas
Werken in de klas
 • Werken in tafelgroepen of in 2-tallen
 • Regelmatig wisselen
 • Regels voor zelfstandig werken en voor samenwerken
 • Schoolspullen van school, liever niet van thuis
 • Werk niet af – na school afmaken (max 15 minuten)
kennismakingsgesprekken en spreekuur
Kennismakingsgesprekken en spreekuur
 • Kennismakingsgesprekken vanaf 8 oktober
 • 20 minuten
 • Alle gesprekken voor 1 december
 • Schriftelijke bevestiging
 • Voorafgaand aan gesprek: informatie over uw zoon/dochter op papier zetten.
 • 5x een spreekuur op dinsdagavond
 • Zo nodig: gesprek op afspraak
 • Vrijdag 21 februari: 1e rapport + rapportgesprekken
sociaal emotionele ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas
 • Voor de herfstvakantie: sociogram van de Kanjertraining
 • Contact met ouders bij uitval
 • Leerlingvragenlijst van de Kanjertraining
 • Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van pestgedrag – let ook op: digitaal pesten
k anjertraining
Kanjertraining
 • Doel: een goede sfeer in de groep
 • Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht
 • 2x per week kanjertraining
 • Vertrouwensoefeningen en rollenspelen
 • Witte-rode-zwarte-gele pet
 • Team Mariaschool is gecertificeerd
 • Met de leerlingen sancties afgesproken bij overtreden van de regels
co peratief leren
Coöperatief leren
 • Leren van en met elkaar door allerlei vormen van samenwerking
 • Iedere groep genummerd + iedere leerling een nummer
 • Routines: stopteken –stemvolumes – oogmaatje-schoudermaatje
 • Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek de valse “ – “zoek iemand die”
lvs en toetsen
LVS en toetsen
 • Januari en juni: LVS-toetsen
 • Methode onafhankelijk
 • Geeft goed inzicht in de cognitieve ontwikkeling van de leerling
 • Hebben wij onze leerlingen voldoende geleerd?
 • Werken met groepsplannen
e ntreetoets
Entreetoets
 • Alleen voor groep 7
 • Data: di 27 mei – woe 28 mei – di 3 juni –woe 4 juni
 • Taal, rekenen en studievaardigheden
 • Voorbereiding op eindtoets
 • T.b.v. advies VO
 • Rapportage
 • gesprek
g roepsplan
Groepsplan
 • Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te komen?
 • Extra instructie – verlengde instructie – geen instructie?
 • Meer uitdaging?
 • Wanneer en wat is er voor nodig?
 • Individueel handelingsplan
 • Als leerkracht meer ondersteuning nodig heeft:
  • Gesprek met IB-er volgens HGW-procedure
  • Zorgteam
wat gaan de kinderen dit jaar leren
Wat gaan de kinderen dit jaar leren?
 • Rekenen:
 • Wereld in getallen
  • Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe deel + rekentaak uit rode deel
  • 3 niveaus: *-**-***
  • Pluswerkboek en Kien voor de goede rekenaars
t aal
Taal
 • Nieuwe methode: Taal actief
 • Woordenschat
 • Veel eigen taalproductie: spreken en schrijven
 • Drie niveaus: *-**-***
 • Plus-leerlijn
 • Engels in groep 7: Take it easy.
l ezen
Lezen
 • Technisch lezen
 • Veel aandacht voor leespromotie
 • Klasselezen:
  • Voorlezen door de juf/meester
  • Oefenen op tempo door de hele klas
  • Stillezen – duo-lezen – oefenen met de juf
 • Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek
 • Tip: dagelijks thuis lezen om leestempo en leesniveau te onderhouden
begrijpend lezen
Begrijpend lezen
 • Nieuwsbegrip
 • Teksten over actuele onderwerpen
 • A-B-teksten
 • 3 niveaus
  • Zelfstandig werken
  • Begeleid inoefenen
  • instructiegroep
en wat gaat er nog meer gebeuren
En wat gaat er nog meer gebeuren?
 • Dagelijks jeugdjournaal kijken
 • Groep 7: kinderpostzegelactie
 • Cultuur: thema film en fotografie
  • Dinsdag 8 oktober: film kijken in de DRU
  • Workshop film/fotografie
  • Finale: filmfestival
 • Groep 6: Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op school
 • Groep 7: Donderdag 10 april theoretisch verkeersexamen (groep 7)
 • Groep 7: 6x naar het technieklokaal
 • Projectweek : week na Pasen
 • Vrijdag 25 april: Koningsspelen