slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay - PowerPoint PPT Presentation


 • 290 Views
 • Uploaded on

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile mediasten nodal değerlendirmesinde yüksek yanlış pozitiflik: Zonguldak deneyimi. Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli , Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan **, Figen Atalay' - badrani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Akciğer kanser hastalarının PET-CT ile mediastennodal değerlendirmesinde yüksek yanlış pozitiflik: Zonguldak deneyimi

Meltem Tor, Mertol Gökçe*, Elif Geredeli,

Özkan Saydam*, Gamze Yurdakan**, Figen Atalay

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD,

Göğüs Cerrahisi AD*ve Patoloji AD**

TTD 2011

SS 351

slide3
GİRİŞ
 • Mediasten lenf nodlarının doğru evrelenmesi özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde yol gösterici olup tedavi stratejilerini belirler.
n durumu ve tutulan istasyon say s vs prognoz
N durumu ve tutulan istasyon sayısı vs prognoz

a: tek, b: multipl

Rusch VW et al. J ThoracOncol, 2007.

mediasten evrelemede patolojik evreleme esast r
Mediastenevrelemede patolojik evreleme esastır.
 • Noninvazifevreleme (Görüntüleme)
  • CT, MRI, PET, PET-CT, EBUS, EUS
 • İnvazifevreleme (Örnekleme)

”Tissue is theissue”

  • Cerrahi açık biyopsi (Mediastinoskopi, VATS)
  • İğne biyopsi (EBUS-TBNA, EUS-FNA, TBNA, TTİA)
mediasten evrelemede g r nt leme y ntemlerinin ct ve pet kar la t rmas
Mediastenevrelemede görüntüleme yöntemlerinin (CT ve PET) karşılaştırması

CT

PET

PET’in duyarlılık %89-93 özgüllüğü% 86-100 olup CT’den üstündür

pet ct ln boyutu vs yanl negatiflik pozitiflik literat r
PET-CT: LN Boyutu vs Yanlış Negatiflik/Pozitiflik: Literatür

Kısa aks çapı>=10mm mediasten lenf nodlarındaPET’innodal metastaz saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü ise sırası ile %95 ve %76 dır.

Bu durumda PET nodal metastazı yakalar fakat yanlış pozitiflik %24 olması nedeni ile hastaların bulunduklarından daha ileri evrede kabul edilme riski mevcuttur

 • Normal boyuttaki mediasten lenf nodlarındaPET’innodal metastaz saptamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü sırası ile %74 ve %96 dır.
 • normal boyuttaki LN PET(+) ise = LN metastazı
 • Yanlış negatiflik %4
yanl pozitif fdg tutulumu
Yanlış Pozitif FDG tutulumu
 • Inflammasyon veya enfeksiyonn sahasındaki nötrofil ve aktive makrofajlardan oluşan inflammatuar hücreler
 • Aktif granulomatözproçesler
 • Diğer enfeksiyöz durumlar
 • Aktif fibrotik lezyonlar (pnömokonyoz, antrakoz..)
slide13

Yanlış pozitiflik %26

 • Yanlış negatiflik %25
 • Sensitivite % 74
 • Spesifite %73
 • Mediastinalevrelemede doğruluk %74
  • PET N2(+) 47 olgudan sadece 24 olgu gerçek N2!!
  • Yanlış Pozitiflik:FP/FP+TN %26

Melek et al, EJCTS 2007

n2 i in pet ct nin yanl pozitifli i 32 531 32 5 6
N2 için PET-CT’nin yanlış pozitifliği 32/531+32: %5.6

Taşcı et al. IntCardiovascThoSurg. 2010

k m r madencilerinde pet ct
Kömür madencilerinde PET-CT
 • SUV>2.5 => patolojik
 • N:42 hasta, Med LN # 131
 • PET (+)LN 24/42 hasta47/131 LN
 • SUV: 6.1(2.6-13.8).
 • Duyarlılık, Özgüllük, PPD, NPD: 84% (16/19), 65% (15/23), 66% (16/24) ve 83% (15/18)
 • Yanlış pozitiflik: %34 (8/23)

Saydam et al. MedOnco 2011

al man n amac
Çalışmanın amacı
 • Bu çalışmada mediasten lenf noduevrelemesindepreoperatif entegre FDG PET-CT’nin tanısal yararlılığını ve kendi serimizdeki yanlış pozitiflik insidansını belirlemeyi amaçladık.
materyal ve metod
MATERYAL VE METOD
 • Bu amaçla invazifmediastenevrelemesi yapılan tek merkezde çekim yapılmış PET-CT verisi elde edilen seçilmiş 19 akciğer kanser olgusu çalışmaya alındı.
 • Retrospektif bir çalışma
 • ZKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Torasik Onkoloji Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Kliniğinde takip edilen hastalar
pet ct
PET-CT
 • PET-CT incelemesi tek görüntüleme merkezinde yapıldı.
 • Multi-detektör BT entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü PET-BT tarayıcı (GE Discovery ST/4 PET-BT)
 • maksimum standart uptake değerinin (SUVmaks) >3 LN metastaz
pet sonucuna g re tan sal algoritma
PET sonucuna göre tanısal algoritma

PET veya PET-CT

Negatif N0

Pozitif (N2-3)

Santral tm, PET hiler N1

Doku tanısı

mediastinoskopi

Negatif

Pozitif

Multimodalitetx

Cerrahi

mediastinoskopi
Mediastinoskopi
 • ZKÜTF Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından çalışmaya dahil edilen tüm olgulara, genel anestezi altında standart servikalmediastinoskopiyapılmıştı.
 • Rutin olarak sağ ve sol üst ve alt paratrakeal ve subkarinal istasyonlar örneklendi.
statistiksel analiz
İstatistiksel Analiz
 • Veriler SPSS for Windows 11.5 istatistik paket programında değerlendirildi.
 • Student t test, anlamlılık p<0.05

PPD

PPD= TP/TP + YP

NPD= TN/TN + FN

NPD

Sen

Spe

Sensitivite= TP/TP+FN

Spesifisite= TN/TN+FP

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif

olgular
OLGULAR
 • 18 Erkek, 1 Kadın
 • yaş ortalaması 61.74+/-10.38
 • Yaş aralığı 47-81
 • Madenci %31.6 (6/19)
 • Sigara içen/içmiş %89.5 (17/19)
 • Zonguldak’ta yaşıyor %100
bulgular
BULGULAR

17/19 olguda (%89) PET-CT’de en az bir nodal alanda FDG tutulumu (SUV) >3 saptandı.

patolojik n0 vs n2
Patolojik N0 vs N2

MEDİASTİNOSKOPİ

N:19

N0 HASTALIK

N:8 (%42)

N2 HASTALIK

N:11(%58)

GRANULAMATÖZ RXN

N:1

ANTRAKOZ

N:7

olgu bazl total 19 analiz sonu lar
Olgu bazlı (total: 19) analiz sonuçları

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif

nodal bazl n 41 analiz sonu lar
Nodal bazlı (n: 41) analiz sonuçları

TP: Gerçek pozitif, FP: Yanlış pozitif, FN: Yanlış Negatif, TN: Gerçek Negatif

sonu lar
SONUÇLAR
 • Hasta sayısının sınırlı ve seçilmiş olmasına rağmen, PET-CT’ninmediasten lenf nodlarını değerlendirmede yüksek yanlış pozitiflik oranına (olgu bazlı %87.5 ve LN bazlı %63.6) sahip olması ve PET pozitif 17 olgudan 6 olguda(%35.3) antrakozgösterilmesi dikkat çekicidir.
slide32

Bu durumu bölgemizdeki hava kirliliği ve mesleki kömür tozu maruziyetinin yoğun olması ile açıklamaya çalışsak da , sigara kullanımı ve mesleki kömür tozu maruziyeti ile nodal patoloji arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

 • Bu konuda bölgemizden daha geniş serili çalışmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz.
slide33

Sonuç olarak; yüksek yanlış pozitiflik nedeni ile bölgemizde akciğer kanseri mediastenevrelemesinde PET-CT’nin tanıda sınırlı yeri olduğunu söyleyebiliriz.

ad